Więcej

    Jolanta Masian

    O jakich kobietach marzą mężczyźni

    Przez tysiąclecia ideałem kobiet był mężczyzna zasobny w mądrość, siłę, zdrowie, dobra materialne.