E-prenumerata „Kuriera Wileńskiego”

  • „Kurier Wileński” jest dostępny w wygodnym cyfrowym formacie PDF.
  • E-wydanie to wierna kopia tradycyjnego wydania papierowego.
  • E-wydanie jest tańsze o ponad 30% od wydania papierowego.
  • E-wydanie otrzymają Państwo na skrzynkę e-mail.

E-prenumerata w litach (LTL)

Na miesiąc 3 €
Na 6 miesięcy 15 €
Na rok 25 €

Przelewu za e-prenumeratę można dokonać na konto:

VšĮ „Vilnijos žodis”
Įmonės kodas 125247657
A/s LT224010044100060879
Bankas „NORD/LB Lietuva”


E-prenumerata w złotówkach (PLN)

Na miesiąc 12 PLN
Na 6 miesięcy 60 PLN
Na rok 110 PLN

Przelewu za e-prenumeratę można dokonać w Polsce w złotówkach na konto:

VšĮ „Vilnijos žodis”
nr 51124018481111000020760445
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
I oddział w Suwałkach
z dopiskiem „e-prenumerata”


Przelewu za e-prenumeratę można dokonać na konto walutowe:

Beneficiary’s account number (IBAN): LT224010044100060879
Beneficiary’s bank’s name: AB bankas „NORD/LB Lietuva” S.W.I.F.T. AGBL LT 2X
Beneficiary’s name: VšĮ „Vilnijos žodis”
Beneficiary’s addres: Birbynių g. 4A, LT-02121 Vilnius, Lithuania

Zaprenumeruj  „Kurier Wileński” w nowoczesnej cyfrowej postaci!

Bankowe potwierdzenie opłaty za e-prenumeratę prosimy wysłać p.el.: kolport@kurierwilenski.lt lub pod nr faksu: + 370 5 260 84 44 (prosimy także o podanie adresu e-mail, na który życzyliby Państwo otrzymywać e-prenumeratę).