Więcej

  Podręcznik do nauki przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” — oferta współpracy z nauczycielami i ekspertami

  Czytaj również...

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół polskich i ekspertów, którzy chcą napisać lub uczestniczyć w powstawaniu podręcznika do pozalekcyjnych zajęć Edukacji Obywatelskiej dla gimnazjalistów z polskich szkół na Litwie. Spośród naszych propozycji wspólnie wybierzemy zagadnienia, które, Państwa zdaniem, muszą się w naszym podręczniku znaleźć. Chcemy, by uczniowie sięgali po niego z przyjemnością i z ciekawością czekali, co też zdarzy się na kolejnej jego stronie. Liczymy na Państwa opinie, spostrzeżenia, uwagi — wszystkie one są dla nas bardzo cenne, by podręcznik mógł najlepiej służyć Państwu oraz uczniom.

  Podręcznik będzie dostępny dla każdego NIEODPŁATNIE i na wolnej licencji. Oznacza to, że nauczyciele będą mogli go zmieniać, dostosowywać do własnych potrzeb i rozwijać bez naruszania praw autorskich. Zawierać będzie scenariusze lekcji, ciekawe pomysły na dyskusje, zadania do wykonania. Ale, by ten podręcznik mógł powstać, potrzebujemy Państwa pomocy.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia ankiety znajdującej się na stronie: www.efhr.eu lub o kontakt na adres: wos@efhr.eu. Dodatkowo już teraz w dn. 29 czerwca zapraszamy na spotkanie te osoby, które wypełnią ankietę (osobom, które zadeklarują chęć udziału w spotkaniu, szczegóły zostaną przekazane później). Liczba miejsc jest ograniczona.

  Uczyć po polsku na Litwie nie jest łatwo — wie to każdy, kto kiedykolwiek próbował. Chcemy Państwu pomóc. My, czyli Fundacja Nowoczesna Polska (instytucja edukacyjna działająca w Polsce, specjalizująca się w tworzeniu i udostępnianiu innowacyjnych materiałów dydaktycznych) oraz Europejska Fundacja Praw Człowieka (organizacja pożytku publicznego, której celem jest ochrona praw człowieka i praw mniejszości narodowych na Litwie).

  Dodatkowo, osoby zainteresowane odpłatnym tworzeniem materiałów dydaktycznych, prosimy o przesłanie CV na adres wos@efhr.eu.

  Zadanie realizowane jest w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.

  Fundacja Nowoczesna Polska i

  Europejska Fundacja Praw Człowieka

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...