Podręcznik do nauki przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” — oferta współpracy z nauczycielami i ekspertami

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół polskich i ekspertów, którzy chcą napisać lub uczestniczyć w powstawaniu podręcznika do pozalekcyjnych zajęć Edukacji Obywatelskiej dla gimnazjalistów z polskich szkół na Litwie. Spośród naszych propozycji wspólnie wybierzemy zagadnienia, które, Państwa zdaniem, muszą się w naszym podręczniku znaleźć. Chcemy, by uczniowie sięgali po niego z przyjemnością i z ciekawością czekali, co też zdarzy się na kolejnej jego stronie. Liczymy na Państwa opinie, spostrzeżenia, uwagi — wszystkie one są dla nas bardzo cenne, by podręcznik mógł najlepiej służyć Państwu oraz uczniom.

Podręcznik będzie dostępny dla każdego NIEODPŁATNIE i na wolnej licencji. Oznacza to, że nauczyciele będą mogli go zmieniać, dostosowywać do własnych potrzeb i rozwijać bez naruszania praw autorskich. Zawierać będzie scenariusze lekcji, ciekawe pomysły na dyskusje, zadania do wykonania. Ale, by ten podręcznik mógł powstać, potrzebujemy Państwa pomocy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia ankiety znajdującej się na stronie: www.efhr.eu lub o kontakt na adres: wos@efhr.eu. Dodatkowo już teraz w dn. 29 czerwca zapraszamy na spotkanie te osoby, które wypełnią ankietę (osobom, które zadeklarują chęć udziału w spotkaniu, szczegóły zostaną przekazane później). Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczyć po polsku na Litwie nie jest łatwo — wie to każdy, kto kiedykolwiek próbował. Chcemy Państwu pomóc. My, czyli Fundacja Nowoczesna Polska (instytucja edukacyjna działająca w Polsce, specjalizująca się w tworzeniu i udostępnianiu innowacyjnych materiałów dydaktycznych) oraz Europejska Fundacja Praw Człowieka (organizacja pożytku publicznego, której celem jest ochrona praw człowieka i praw mniejszości narodowych na Litwie).

Dodatkowo, osoby zainteresowane odpłatnym tworzeniem materiałów dydaktycznych, prosimy o przesłanie CV na adres wos@efhr.eu.

Zadanie realizowane jest w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.

Fundacja Nowoczesna Polska i

Europejska Fundacja Praw Człowieka