UWAGA! Już wkrótce finał!

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAUWAGA! Już wkrótce finał!
Wesoły koncert oraz wspólna zabawa 1 czerwca

W tym roku wręczenie atrakcyjnych nagród 62 finalistom
odbędzie się w Filii nauczania podstawowego im. A. Wiwulskiego
Szkoły Średniej im. J. Lelewela,
która mieści się przy ul. Minties 3, Wilno
Początek imprezy — o godz. 16.00
Spośród 62 proponujemy wybrać „Dziecko Czytelników 2015”.

Każdy z Państwa ma więc okazję, by oddać swój głos na zdjęcie,
które najbardziej się spodobało. Zgłoszenia prosimy nadsyłać
tylko na kuponach wyciętych z gazet. Nie kserować!
Do kuponu należy wpisać nazwisko tylko jednego dziecka.
Liczba kuponów nie jest ograniczona.
Czekamy na Państwa listy do 29 maja.

sponsorzy 2015