Więcej

    Dekrety, które źle świadczą o państwie

    Szacuje się, że w Niemczech mieszka około 2 milionów Polaków. Nie posiadają jednak statusu mniejszości narodowej — aczkolwiek założony w 1922 roku Związek Polaków w Niemczech, reprezentowany przez mecenasa Stefana Hamburę, walczy o ten status. Gwoli ścisłości — nie o nadanie nowych praw, tylko o przywrócenie statusu mniejszości narodowej, który Polacy w Niemczech posiadali przed wojną.
    „Skasowanie” praw polskiej mniejszości w Niemczech nastąpiło bowiem 7 września 1939 roku na mocy hitlerowskich dekretów — które wciąż istnieją, gdyż nie zostały uchylone, a status polskiej mniejszości nie został przywrócony. Uważny czytelnik szybko znajdzie w tym analogię do sytuacji na Litwie — gdzie do 2010 roku także posiadaliśmy status mniejszości narodowej i pewne, chociaż i tak dość ograniczone, prawa językowe. Szowiniści z ówczesnej koalicji rządzącej jednak okazali się być „chytrzejsi” od Niemców, bo, zamiast wydawać specjalne, dyskryminujące Polaków dekrety, po prostu ustawę o mniejszościach „wygasili”. W związku z tym można Polaków na Litwie traktować jako „wspólnotę narodową” taką samą, jak przyjezdni Azjaci czy Afrykańczycy.
    Naturalnie, taki stan rzeczy bardzo źle świadczy o państwie litewskim i warto, by status mniejszości narodowej został nam przywrócony.