Polska gospodarka awansuje o pięć miejsc w rankingu konkurencyjności

Polska gospodarka jest coraz bardziej konkurencyjna i w 2016 roku awansowała o 5 miejsc od 2015 roku, na 36 miejsce — wynika z tegorocznego raportu Światowego Forum Gospodarczego (WEF), zaprezentowanego w NBP.

„Globalny raport konkurencyjności 2016-17” prezentuje wyniki badań, przeprowadzanych corocznie przez WEF i ma kluczowe znaczenie dla decyzji zagranicznych inwestorów — poinformował NBP.
W rankingu wzięło udział 14 tys. firm z 138 państw, w tym 214 z Polski. Badanie zostało przeprowadzone w okresie luty-kwiecień 2016 r.
Najbardziej konkurencyjne gospodarkę świata ma, według raportu, Szwajcaria, wyprzedzająca Singapur i Stany Zjednoczone. Kolejne miejsca zajmują Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Japonia, Honkong, Finlandia, Kanada, Dania i Tajwan.
Wiceprezes NBP Jacek Bartkiewicz mówił podczas prezentacji raportu, że NBP bierze udział w badaniu od 2009 roku i jest partnerem WEF. Rola banku w badaniu polegała na tym, jak mówił, że jego przedstawiciele brali udział w zbieraniu danych od przedsiębiorców, spotykając się z zarządami firm.

Badanymi byli ludzie, jak dodał, którzy „robią prawdziwe pieniądze” i nie są wrażliwi na dużą zmienność takich czynników jak nawet ratingi Polski czy przejściowe niepokoje polityczne. Podkreślał też, że badanie WEF ma duże znaczenie zarówno dla inwestorów, jak i agencji ratingowych.

W tegorocznej edycji raportu Polska zajęła 36 miejsce, awansując o pięć miejsc w porównaniu do 2015 roku.
„To najlepsze miejsce Polski w historii tego badania” — podkreślał prof. Piotr Boguszewski z NBP, który koordynuje badanie WEF dla Polski. „Nasza pozycja — jak dodał — poprawiła się już drugi raz z rzędu”.