Więcej

    Wiosny Ludów echa

    Dla Węgrów 15 marca jest dniem osobliwym — przypada nań rocznica wybuchu powstania z 1848 roku, początkującego Wiosnę Ludów. Jest ważna również i dla nas, ze względu na udział w nim Legionu Polskiego oraz generała Józefa Bema. Ważna i aktualna — również dla Polaków na Litwie.
    Powstańcy żądali, między innymi, likwidacji cenzury, zniesienia pańszczyzny oraz równości wszystkich obywateli wobec prawa. W dobie dzisiejszej, kiedy rozwarstwienie społeczne prowadzi do tego, że „elity” izolują się od reszty społeczeństwa, zamykając w otoczonych murami osiedlach (nierzadko na terenach parków regionalnych — gdzie tu równość wobec prawa?), media uprawiają propagandę na zamówienie środowisk politycznych, a międzynarodowe korporacje potrafią dyktować państwom kształt ustawodawstwa i regulacji rynku pracy — czyż nie przebrzmiewa w tym wszystkim potrzeba przypomnienia postulatów powstańców węgierskich?
    Co gorsza, społeczeństwa same obecnie sobie chętnie zakładają łańcuch na szyję — w imię „wygody”, „racjonalizmu”, „postępowości” czy politycznej poprawności. Wiadomo, każdy zabobon próbuje się „racjonalnie” uzasadniać, w końcu nikt nie przyzna, że podejmuje złe decyzje.