Więcej

  Naiwność polityczna

  Sejmowa Komisja ds. Migracji Litwy opublikowała ostatnio rezultat pracy specjalnie powołanej jeszcze w kwietniu b.r. grupy roboczej, która miała przeanalizować procesy emigracji, integracji i demografii w naszym kraju.
  Komisja, w składzie której byli politycy, urzędnicy różnego szczebla, naukowcy, pracowała bardzo intensywnie podczas całego lata. W ciągu tego okresu wyjaśniono „dużo”, a mianowicie, iż podstawowym problemem Litwy jest starzenie się społeczeństwa oraz… emigracja, która, jak zbadała komisja, jest wynikiem złych warunków życia na Litwie.
  Każdy, kto się zapozna z tym dokumentem, na pewno będzie zdumiony takim rezultatem badań tak zacnego grona. A przecież na jego podstawie ma być opracowany projekt strategiczny w tej dziedzinie na lata 2018-2027. Projekt, który musi mieć konkretne postulaty w celu zmniejszenia emigracji, stworzenia warunków, by emigranci wracali do kraju, by zwiększyła się liczba noworodków.
  Tymczasem jest, jak jest. Może więc prościej było zapytać dowolnego obywatela, który podałby „wyjaśnioną” obecnie przez polityków podstawową przyczynę problemów. Nie trzeba było powoływać specjalnej grupy i wydawać pieniędzy z budżetu na jej pracę.
  Nie kryją oburzenia także naukowcy. Znany filozof i publicysta, Vytautas Rubavičius, mówi, że jest to tylko imitacja badań, imitacja pracy, wszystko się robi tylko dla oczu, a w samej rzeczy politycy nie chcą wiedzieć, co się dzieje w kraju – że ludzie wyjeżdżają z Litwy w poszukiwaniu chleba.