Mniejszość i wspólnota – czy jest różnica?

5
50

W obliczu braku ustawy o mniejszościach narodowych na Litwie funkcjonuje polityka tzw. wspólnot narodowych. Rzeczone wspólnoty traktowane są jak wszystkie grupy narodowościowe, które nie są Litwinami. Rozmywa to problematykę mniejszości narodowych. Dlaczego?
Mniejszości narodowe (lub etniczne, jeśli nie mają gdzieś na świecie swojego państwa) są to grupy o tożsamości narodowej innej, niż dominująca w danym państwie, które tradycyjnie zamieszkują w zwarty sposób określone terytorium. Przykładowo, takimi mniejszościami są w Polsce Litwini, Białorusini, Ormianie czy Tatarzy, na Litwie zaś są następujące mniejszości: Polacy, Tatarzy, Karaimi, Białorusini, Żydzi. Jak widać, nie każda grupa narodowościowa zamieszkująca Litwę (jest takich 152) jest mniejszością narodową lub etniczną. Ustawa o mniejszościach narodowych tworzona jest dla ochrony tożsamości tradycyjnie zamieszkujących dane terytoria grup ludności, ich języka i kultury. Zrównywanie ich z ludnością napływową, jak to się dzieje w przypadku polityki „wspólnot narodowych”, nie tylko nie rozwiązuje problemu, ale też go pogłębia, wprowadzając chociażby ryzyko wyparcia tradycyjnych języków mniejszości przez napływowy język rosyjski.
Szkoda, że tak chwalony projekt ustawy socjaldemokratów nie rozwiązuje tego problemu…

 

5 KOMENTARZE

  1. Bo przecież o to właśnie chodzi. Dzisiaj zgodnie z wytycznymi EU, należy dbać ze szczególną starannością o nowych imigrantów. O rdzennych mieszkańcach należy zapomnieć nawet w Konstytucji Państwa.

  2. “tak chwalony projekt ustawy socjaldemokratów nie rozwiązuje tego problemu…”

    Oczywiście, inaczej socdemy nie byliby sobą. To jest cyniczna gra i pozorowanie, a gdy spojrzeć w szczegóły, to projekt może całkiem zatopić mniejszości narodowe w tym naszą. Nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, by dostrzec te zagrożenia.
    Ale bezkresne pochwały dla tego prawnego gniota na pograniczu ekstazy wygłasza Aleksander vile Radczenko na portalu radia okinczycowego. Tak litewska propaganda ma swoją tubę w mediach ZW i z pewnością nie jest to przypadek.

  3. Któż może zaprzeczyć, że słowa i działania Radczenki i jego środowiska (ZW, PKD) wyczerpują znamiona litewskiej agentury wpływu…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.