Więcej

  Żegnając rok 2018

  Mijający rok dla Litwy, w tym dla Polaków na Wileńszczyźnie, obfitował w kilka wyjątkowych wydarzeń. Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę i Polskę oraz pielgrzymka ojca świętego Franciszka do naszego kraju były najważniejszymi wydarzeniami nie tylko 2018 roku, ale chyba najbardziej doniosłymi w XXI stuleciu, przynajmniej dla pierwszych jego 18 lat.

  Obchody 100 lat niepodległości obydwu państw dały początek kolejnemu podejściu do naprawy relacji pomiędzy Litwą i Polską. Rok 2018 stał się czasem bezprecedensowej aktywności dyplomatycznej na linii Wilno–Warszawa. Wzajemne wizyty najwyższych dostojników obydwu państw dają pewną nadzieję, że właśnie tym razem uda się przełamać impas we wzajemnych relacjach i wreszcie rozwiązać problemy Polaków na Litwie. Miejmy nadzieję, że w nadchodzącym 2019 roku, po zmianie warty w pałacu prezydenckim w Wilnie, uda się osiągnąć te cele.

  Dobiegający końca rok był na Litwie okresem dużej, z różnym skutkiem, aktywności rządzącej w naszym kraju partii Chłopów i Zielonych. Wśród tej aktywności znalazły się: kampania antyalkoholowa, reforma gospodarki leśnej i wreszcie reforma szkolnictwa. Ta ostatnia zaowocowała nie tyle jakimiś większymi zmianami w szkołach na Litwie, ile pobudziła społeczną aktywność, nie tylko wśród nauczycieli. Znalazła szerokie poparcie wśród społeczeństwa. Strajk nauczycieli udowodnił, że społeczna aktywność ma siłę przebicia.

  Dla Polaków na Litwie rok 2018 potwierdził pilną potrzebę zmian w wybitnie antypolskiej reformie szkolnictwa z 2012 roku. Wyniki egzaminów maturalnych z języka litewskiego jasno pokazują, że ta reforma powinna być zmodernizowana, i to pilnie.
  Niechlubnym wydarzeniem w naszym środowisku stał się skandal z domniemanym podrabianiem faktur w Zarządzie Głównym Związku Polaków na Litwie. Działania prezesa ZG ZPL, Michała Mackiewicza oraz jeszcze kilku innych przedstawicieli zarządu bada prokuratura w Warszawie.

  Rok 2018 stał się ważnym rokiem dla „Kuriera Wileńskiego”. Dzięki wsparciu Senatu RP, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz współpracy z „Gazetą Polską” udało się zapoczątkować wydawanie specjalnego, magazynowego wydania „Kuriera Wileńskiego”.
  W mijającym roku zaczęto także przygotowania do uruchomienia jeszcze jednej znaczącej inicjatywy medialnej. Przystąpiono do tworzenia Telewizji Wilno, która ma wystartować w przyszłym roku.

  Mijający rok 2018 upływa pod znakiem nabierających rozpędu kampanii wyborczych. Mimo że prezydenta, Europarlament i samorządy będziemy wybierali dopiero w przyszłym roku, to wiele wydarzeń mijającego roku odbywało się pod znakiem przyszłych wyborów.
  Chciałoby się więc życzyć Czytelnikom „Kuriera Wileńskiego”, aby rok 2019 był rokiem dobrych wyborów!
  Do siego roku!