Więcej

    Jeszcze jedna możliwość obrony swoich praw

    Obywatele Litwy od 1 września otrzymają jeszcze jeden instrument prawny w walce o swoje prawa. Prezydent Dalia Grybauskaitė podpisała poprawki do konstytucji, które dzięki którym będzie możliwe wnoszenie indywidualnej skargi konstytucyjnej.

    Od początku września każdy obywatel będzie miał prawo złożyć skargę do Sądu Konstytucyjnego, jeśli wykorzystał już wszystkie dostępne środki prawne, a uważa, że konkretne przepisy naruszają jego konstytucyjne prawa lub wolności. Do tej pory prawo zwracania się do Sądu Konstytucyjnego, miał jedynie sejm, grupa posłów, prezydent, rząd i sądy.

    Może to być również narzędzie w obronie praw Polaków na Litwie, którzy jako obywatele mają dokładnie te same prawa, gdyż, jak mówi konstytucja „Wszystkie osoby są równe wobec ustawy, sądu i innych instytucji państwowych i funkcjonariuszy. Praw człowieka nie można ograniczać lub nadawać przywilejów ze względu na jego płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, położenie społeczne, przekonania lub poglądy”. Na pewno warto ten nowy instrument zauważyć, gdyż dzięki niemu możliwa jest nie tylko pomoc konkretnej osobie, której prawa nie są szanowane, ale znacznie więcej – możliwa jest zmiana dyskryminującego prawodawstwa.