Więcej

    Prawidłowy wybór

    Za dwa lata Litwa będzie obchodziła 20-lecie swojego członkostwa w Unii Europejskiej. Z pewnością Litwa nie jest krajem idealnym, jak zresztą każdy inny. Lubimy ponarzekać na złych polityków, pazernych biznesmenów lub niewyrozumiałych urzędników.

    Jednak w ciągu tych 18 lat in plus zmieniło się bardzo wiele, co nie zawsze potrafimy docenić i dostrzec. Departament Statystyki przygotował swoistą „ściągę”, co się w latach 2004–2021 zmieniło na lepsze. Mianowicie, średnie wynagrodzenie „na rękę” zwiększyło się czterokrotnie. Powierzchnia mieszkania, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zwiększyła się o całe 14 mkw. Coraz więcej osób może kupić samochód z salonu. O ile w 2011 r. sprzedano 11 tys. nowych samochodów, o tyle pod koniec 2020 r. liczba sprzedanych nowych samochodów zwiększyła się do 22 tys. Poza tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne zwiększyły się sześciokrotnie. Uległa poprawie sytuacja z przestępstwami, np. liczba włamań do samochodów zmniejszyła się 20-krotnie. To wszystko pokazuje, że członkostwo w Unii Europejskiej ma skutki nie abstrakcyjne, ale jak najbardziej namacalne. To oznacza, że przed prawie 20 laty mieszkańcy Litwy dokonali słusznego wyboru.

    Walcząca z rosyjską agresją Ukraina złożyła wniosek o przyjęcie jej do UE. „Wypracowanie przez państwa członkowskie wspólnego stanowiska w sprawie przyjęcia Ukrainy do UE będzie wyzwaniem. Mam nadzieję, że za 20 lat, kiedy spojrzymy wstecz, będziemy mogli powiedzieć, że postąpiliśmy słusznie. Ukraina dużo osiągnęła w ciągu ostatnich 10 latach, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia” – oświadczyła w Kijowie Ursula von der Leyen. Całkiem jednak możliwe, iż tak jak mówią przywódcy Niemiec i Francji, prawdziwe i formalne dołączenie Ukrainy do struktur unijnych nastąpi w perspektywie 10–15 lat. Jednak sam status kandydata daje bardzo dużo, ponieważ jest swoistym drogowskazem dla kraju, w jakim kierunku ma podążać. Sądzę, że rosyjska agresja jeszcze spotęgowała proeuropejskie nastroje w ukraińskim społeczeństwie. Dobrze to ujął prezydent RP Andrzej Duda w trakcie swojej wizyty we Włoszech: „Ukraińcy walczą, nie chcą być częścią rosyjskiej strefy wpływów, częścią Rosji, ponieważ zdecydowali, że chcą być częścią Wspólnoty Europejskiej”. Dlatego, mam nadzieję, że przy pomocy takich krajów jak Polska czy Litwa Ukraina jak najszybciej trafi do Unii Europejskiej. Ukraina zasłużyła na to członkostwo, podobnie jak wcześniej nasze kraje.


    Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” nr 24 (71) 18-24/06/2022