Więcej

  Razem dla pokoju i wolności

  Każda edycja „Wilna w Gdańsku” ma myśl przewodnią, skupia się wokół wybranych idei. Dwa lata temu zastanawialiśmy się nad pojęciami gdańskiej solidarności i wileńskiego miłosierdzia, które przecież tak naprawdę wzajemnie się uzupełniają.

  W ubiegłym roku podkreślaliśmy znaczenie wielokulturowości dla tożsamości zarówno Wilna, jak i Gdańska. Przy okazji obecnej, 19. edycji festiwalu naszym naturalnym kierunkiem będzie skupienie się na pojęciach pokoju i wolności. Podczas festiwalowych dni będziemy chcieli pokazać wspólnotę Polaków i Litwinów wokół tych najbardziej dziś potrzebnych całemu światu wartości. Jak to uczynimy? Oczywiście poprzez kulturę. Można zaryzykować stwierdzenie, że kultura przynosi i przywraca pokój. Kultura daje szansę spotkania, wsłuchania się w drugiego, stwarza szansę dialogu i zrozumienia zamiast wyniszczającej konfrontacji. Dlatego zapraszam szczególnie do udziału w tych wydarzeniach, które o tym przypomną.

  Podczas tegorocznej edycji festiwalu gdańscy poeci wraz z gośćmi z Litwy zaprezentują swoje wiersze pod hasłem „Poezja, która przynosi pokój”. Będzie to finałowe spotkanie całego cyklu, który został zapoczątkowany podczas Światowego Dnia Poezji, wiosną tego roku w Wilnie. Tradycyjnie też będziemy rozmawiali o gdańsko-wileńskiej tożsamości podczas paneli eksperckich, przy czym w tym roku szczególnie skupimy się na prawach człowieka i powinności troski o pokój. Przypomnimy też, że korzenie europejskiego humanizmu mają charakter nie tylko śródziemnomorski, lecz także bałtycki. Wszak pokojowa droga Polaków i Litwinów do niepodległości może być źródłem wielu inspiracji we współczesnej refleksji nad wartością demokracji i praw fundamentalnych. Niezmiernie cieszę się nadto z tego, że i w tym roku podczas festiwalu będzie z nami s. Michaela Rak, wraz z pracownikami, zespołem i wolontariuszami ukochanego wileńskiego hospicjum. Będzie można zapoznać się z działalnością placówki, wymienić doświadczeniami.

  Przypomnimy nadto o jubileuszu 10-lecia funkcjonowania hospicjum. To też bardzo konkretny i ważny punkt naszego festiwalowego programu, który może być źródłem nadziei na pokój. Wileńsko-gdańskie przesłanie solidarności i miłosierdzia niech będzie dla wszystkich źródłem nadziei, która rzeczy niemożliwe czyni możliwymi. I chociaż dzisiaj pokój wydaje się wciąż odległy, to nigdy nie można stracić w niego wiary. Podczas „Wilna w Gdańsku” będziemy dawać temu świadectwo.  


  Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 34 (99) 27/08/-02/09/2022