Apel do internautów

Wielu internautów tego forum zamieszkuje na stałe i pracuje w Polsce. Dlatego nie mogą wspomóc bezpośrednio odpisem od podatku polskiej społeczności na Litwie. Bezpośrednio nie. Pośrednio tak. Apeluję zatem do was, internauci „Kuriera Wileńskiego” z Polski, przekażcie w tym roku 1 proc. z waszych podatków na rzecz STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”.

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA” jest organizacją pożytku publicznego, organizacją pozarządową działającą pod patronatem Senatu RP, powołaną w lutym 1990 r. z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie. Wystarczy wpisać w swoim zeznaniu PiT w odpowiedniej rubryce: „Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, KRS: 0000034914″.

Tomasz Samsel
przedstawiciel internatów
w Społecznej Radzie Programowej
przy „Kurierze Wileńskim”