Więcej

  Budowa, remont oraz dogląd dróg w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Rejon wileński jest rejonem podstołecznym, gdzie jest bardzo duże natężenie samochodowe na eksploatację dróg, jednakże Samorząd nie posiada dodatkowego finansowania z tego tytułu i w trudnym roku finansowym zmuszony jest do znalezienie środków na te cele we własnym budżecie.

  W roku bieżącym Samorząd ze swego budżetu wyznaczył ponad 2 mln Lt na uporządkowanie miast i miejscowości rejonu (w tym na uporządkowanie dróg). W ubiegłym roku bezpośrednio na dogląd dróg w rejonie Samorząd ze swego budżetu skierował 1 mln 700 tys. Lt.

  W celu optymizacji rozstrzygnięcia problemu dróg, starości rejonu zostali zobowiązani w trybie priorytetowym w 2009-2010 r. zreferować drogi remontowe w swych gminach. Jest to program uzupełniający programu uporządkowania dróg w 2007-2013 r.

  Dyrekcja Dróg Samochodowych Litwy przy Ministerstwie Łączności Republiki Litewskiej w roku bieżącym na budowę, remont oraz dogląd dróg lokalnych rejonu wileńskiego (długość dróg (ulic): 1779 km) wydzieliła 1 mln 594,5 tys. Lt (w 2007 r. wydzielono 4 mln 134,5 tys. Lt, w 2008 r. – 5 mln 938,2 tys. Lt). Na podstawie otrzymanych danych z gmin na uporządkowanie najbardziej zniszczonych dróg rejonu wileńskiego w 2008 r. wpłynęli wnioski na kwotę w wysokości około 25 mln Lt, czyli zapotrzebowanie było pięciokrotnie wyższe od przydzielonej kwoty.

  Środki na rok bieżący z Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy zostaną rozdysponowane pomiędzy gminami, toteż w tym roku dla każdej z gmin rejonu wileńskiego wydzielone zostanie 50-65 tys. Lt. Tak mała kwota przekazanych środków finansowych nie pozwoli Samorządowi na przeprowadzenie prac asfaltowania dróg oraz prac wykładania żwirem nowych dróg. Korzystając z tych środków Samorząd będzie w stanie jedynie wykonać prace wyrównania dróg i łatania niebezpiecznych wybojów w asfalcie.

  W roku bieżącym, do momentu otrzymania środków finansowych z Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy, Samorząd, na podstawie swej wieloletniej praktyki, zaplanował następujące prace budowy, remontu i doglądu dróg i ulic lokalnych rejonu wileńskiego oraz prace mające na celu zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego: asfaltowanie dróg i ulic – 36700 m²; łatanie wybojów – 7500 m²; budowa fundamentów nawierzchni drogowej, budowa fundamentów z tłucznia dolomitowego – 27000 m²; budowa fundamentów z piasku – 2145 m³; prace gruntowe – 4450 m³; wyrównanie dróg (ulic) i remont poboczy; wzmacniane poboczy – 5000 m²; remont fundamentów żwirowych przy zastosowaniu nowych tworzyw – 37060 m²; przekładanie rur – 325. Jednak uwzględniając rozporządzenie Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy w sprawie finansowania dróg (ulic) lokalnych Samorządu w 2009 r. z wyżej wymienionej listy będą wykonane wyłącznie prace wyrównania dróg i łatania wybojów w asfalcie.

  W roku bieżącym będą również opracowywane projekty techniczne rekonstrukcji dróg lokalnych rejonu wileńskiego (realizacja projektów będzie zależeć od sumy otrzymanych środków finansowych z Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy):

  • 1) rekonstrukcja drogi od obrzeży miasta Wilna do drogi krajowej nr 108 kierunku Wiewie-Mejszagoła-Niemenczyn (powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 11270 m²; długość dróg (ulic): 2300 m);
  • 2) rekonstrukcja ul. Brolių, gmina Rudomino (powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 2915 m²; długość dróg (ulic): 530 m);
  • 3) rekonstrukcja ul. Taikos, wieś Gałgi, gmina Mickuny (powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 2365 m²; długość dróg (ulic): 430 m);
  • 4) rekonstrukcja drogi od ul. Bičiulių, wieś Bukiszki, gmina Awiżenie, do ul. Šaulio, wieś Bojary (powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 3520 m²; długość dróg (ulic): 640 m);
  • 5) rekonstrukcja drogi lokalnej od drogi rejonowej nr 5214 Bukiszki-Mejszagoła do drogi szybkościowej nr A2 Wilno-Poniewież (powierzchnia nawierzchni aswaltowej – 10035 m²; długość dróg (ulic): 2230 m);
  • 6) rekonstrukcja drogi lokalnej od drogi rejonowej nr 5212 Zameczek-Czekoniszki-Suderwa do wsi Szylany, gmina Zujuny (powierzchnia nawierzchni aswaltowej – 13275 m²; długośc dróg (ulic): 2950 m);
  • 7) rekonstrukcja drogi od wsi Wabali, gmina Suderwa, do znajdującego się na drodze szybkościowej nr A2 Wilno-Poniewież wiaduktu (przy hotelu „Le Meridien Villon Vilnius”) (powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 6300 m²; długość dróg (ulic): 1400 m).

  W roku bieżącym Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje skończyć prace budowy i remontu drogi w gminie Rzesza, prowadzącej od obrzeży miasta Wilna do drogi krajowej nr 108 oraz odcinka drogi od zakrętu do Parku Europy do mostu na rzece Żalesa we wsi Skirgiszki (pas prac – 1,1 km). Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku i mają być ukończone do 1 lipca br. Droga zostanie wyasfaltowana, zbudowane zostanie rondo autobusowe, zostaną przeprowadzone prace mające na celu zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego, takie jak instalacja znaków drogowych i górek zapobiegających przekraczaniu dozwolonej szybkości. Będą również uporządkowane pobocza oraz rowy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...