Więcej

  Budowa, remont oraz dogląd dróg w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Rejon wileński jest rejonem podstołecznym, gdzie jest bardzo duże natężenie samochodowe na eksploatację dróg, jednakże Samorząd nie posiada dodatkowego finansowania z tego tytułu i w trudnym roku finansowym zmuszony jest do znalezienie środków na te cele we własnym budżecie.

  W roku bieżącym Samorząd ze swego budżetu wyznaczył ponad 2 mln Lt na uporządkowanie miast i miejscowości rejonu (w tym na uporządkowanie dróg). W ubiegłym roku bezpośrednio na dogląd dróg w rejonie Samorząd ze swego budżetu skierował 1 mln 700 tys. Lt.

  W celu optymizacji rozstrzygnięcia problemu dróg, starości rejonu zostali zobowiązani w trybie priorytetowym w 2009-2010 r. zreferować drogi remontowe w swych gminach. Jest to program uzupełniający programu uporządkowania dróg w 2007-2013 r.

  Dyrekcja Dróg Samochodowych Litwy przy Ministerstwie Łączności Republiki Litewskiej w roku bieżącym na budowę, remont oraz dogląd dróg lokalnych rejonu wileńskiego (długość dróg (ulic): 1779 km) wydzieliła 1 mln 594,5 tys. Lt (w 2007 r. wydzielono 4 mln 134,5 tys. Lt, w 2008 r. – 5 mln 938,2 tys. Lt). Na podstawie otrzymanych danych z gmin na uporządkowanie najbardziej zniszczonych dróg rejonu wileńskiego w 2008 r. wpłynęli wnioski na kwotę w wysokości około 25 mln Lt, czyli zapotrzebowanie było pięciokrotnie wyższe od przydzielonej kwoty.

  Środki na rok bieżący z Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy zostaną rozdysponowane pomiędzy gminami, toteż w tym roku dla każdej z gmin rejonu wileńskiego wydzielone zostanie 50-65 tys. Lt. Tak mała kwota przekazanych środków finansowych nie pozwoli Samorządowi na przeprowadzenie prac asfaltowania dróg oraz prac wykładania żwirem nowych dróg. Korzystając z tych środków Samorząd będzie w stanie jedynie wykonać prace wyrównania dróg i łatania niebezpiecznych wybojów w asfalcie.

  W roku bieżącym, do momentu otrzymania środków finansowych z Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy, Samorząd, na podstawie swej wieloletniej praktyki, zaplanował następujące prace budowy, remontu i doglądu dróg i ulic lokalnych rejonu wileńskiego oraz prace mające na celu zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego: asfaltowanie dróg i ulic – 36700 m²; łatanie wybojów – 7500 m²; budowa fundamentów nawierzchni drogowej, budowa fundamentów z tłucznia dolomitowego – 27000 m²; budowa fundamentów z piasku – 2145 m³; prace gruntowe – 4450 m³; wyrównanie dróg (ulic) i remont poboczy; wzmacniane poboczy – 5000 m²; remont fundamentów żwirowych przy zastosowaniu nowych tworzyw – 37060 m²; przekładanie rur – 325. Jednak uwzględniając rozporządzenie Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy w sprawie finansowania dróg (ulic) lokalnych Samorządu w 2009 r. z wyżej wymienionej listy będą wykonane wyłącznie prace wyrównania dróg i łatania wybojów w asfalcie.

  W roku bieżącym będą również opracowywane projekty techniczne rekonstrukcji dróg lokalnych rejonu wileńskiego (realizacja projektów będzie zależeć od sumy otrzymanych środków finansowych z Dyrekcji Dróg Samochodowych Litwy):

  • 1) rekonstrukcja drogi od obrzeży miasta Wilna do drogi krajowej nr 108 kierunku Wiewie-Mejszagoła-Niemenczyn (powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 11270 m²; długość dróg (ulic): 2300 m);
  • 2) rekonstrukcja ul. Brolių, gmina Rudomino (powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 2915 m²; długość dróg (ulic): 530 m);
  • 3) rekonstrukcja ul. Taikos, wieś Gałgi, gmina Mickuny (powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 2365 m²; długość dróg (ulic): 430 m);
  • 4) rekonstrukcja drogi od ul. Bičiulių, wieś Bukiszki, gmina Awiżenie, do ul. Šaulio, wieś Bojary (powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 3520 m²; długość dróg (ulic): 640 m);
  • 5) rekonstrukcja drogi lokalnej od drogi rejonowej nr 5214 Bukiszki-Mejszagoła do drogi szybkościowej nr A2 Wilno-Poniewież (powierzchnia nawierzchni aswaltowej – 10035 m²; długość dróg (ulic): 2230 m);
  • 6) rekonstrukcja drogi lokalnej od drogi rejonowej nr 5212 Zameczek-Czekoniszki-Suderwa do wsi Szylany, gmina Zujuny (powierzchnia nawierzchni aswaltowej – 13275 m²; długośc dróg (ulic): 2950 m);
  • 7) rekonstrukcja drogi od wsi Wabali, gmina Suderwa, do znajdującego się na drodze szybkościowej nr A2 Wilno-Poniewież wiaduktu (przy hotelu „Le Meridien Villon Vilnius”) (powierzchnia nawierzchni asfaltowej – 6300 m²; długość dróg (ulic): 1400 m).

  W roku bieżącym Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje skończyć prace budowy i remontu drogi w gminie Rzesza, prowadzącej od obrzeży miasta Wilna do drogi krajowej nr 108 oraz odcinka drogi od zakrętu do Parku Europy do mostu na rzece Żalesa we wsi Skirgiszki (pas prac – 1,1 km). Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku i mają być ukończone do 1 lipca br. Droga zostanie wyasfaltowana, zbudowane zostanie rondo autobusowe, zostaną przeprowadzone prace mające na celu zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego, takie jak instalacja znaków drogowych i górek zapobiegających przekraczaniu dozwolonej szybkości. Będą również uporządkowane pobocza oraz rowy.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...