Pracownicy Samorządu sprzątali pobrzeża rzeki Niemeńcza

Migawki z akcji  (fot. archiwum ASRW)
Migawki z akcji (fot. archiwum ASRW)

Samorząd Rejonu Wileńskiego aktywnie popierał akcję powszechną „Darom’09”, która miała na celu wysprzątanie otaczającego środowiska, zebranie i posegregowanie odpadów w zanieczyszczonych miejscach oraz zachęcanie mieszkańców do dbania o środowisko i nie zanieczyszczania go. Celem akcji „Darom’09” jest nie tylko oczyszczanie przyrody Litwy, lecz również promowanie myślenia ekologicznego i aktywności obywatelskiej.

Samorząd aktywnie popierając tę inicjatywę zorganizował w dn. 18 kwietnia br. sprzątanie najbardziej zanieczyszczonych miejsc rejonu wileńskiego.

W tym samym dniu również pracownicy Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w ramach akcji „Darom’09” sprzątali pobrzeża rzeki Niemeńcza w okolicach Niemenczyna. Samorządowcy sprzątali nie tylko wybrzeża, lecz również koryto rzeki. Zbierano zanieczyszczające rzekę śmiecie, ścinano chwasty, usuwano zwalone drzewa.

W akcji udział wzięło około 70 pracowników administracji Samorządu.

Wydział Gospodarki Terenowej serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom Samorządu oraz pracownikom UAB „Nemenčinės komunalininkas”, którzy bardzo się przyczynili do realizacji tego projektu.