Podziękowanie

Dziękuję serdecznie w imieniu swoim i czytelników, internaucie o nicku „Jan” za przekazane nam biurowe urządzenie wielofunkcyjne. Dziękuję także Państwu Beacie i Tomaszowi Samsel, a także wszystkim anonimowym ofiarodawcom wspierających ich działalność, za dostarczane nam książki, płyty i kasety.

Alicja Sondor
dyrektor biblioteki w Prenach