Samorząd otrzyma prawie 2 mln Lt na renowację Gimnazjum w Rudominie

W kwietniu br. dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska z Ministerstwem Gospodarki oraz Litewską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości podpisała umowę o wartości 1 mln 964 tys. 970 Lt. Środki te będą przeznaczone na renowację Gimnazjum „Ryto” w Rudominie. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych oraz budżetu państwa litewskiego.

Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Gmachowi szkolnemu – ponad 40 lat. Zły jest nie tylko wygląd zewnętrzny budynku, lecz również jego stan techniczny, co powoduje duże straty energii. W celu oszczędzania energii cieplnej, bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, polepszenia mikroklimatycznych warunków pomieszczeń będą wymienione okna, drzwi, będzie ocieplony dach, zewnętrzne ściany, zrekonstruowany system ogrzewania etc.

Po wykonaniu w/w prac znacznej poprawie ulegną warunki nauczania i pracy, zmniejszą się wydatki na ogrzewanie.

Aktualnie gmach szkolny jest eksploatowany i po zrealizowaniu projektu nadal będzie utrzymywany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Mając na celu polepszenie warunków uczniów do pobierania nauki oraz pracy nauczycieli Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wniosek na otrzymanie dofinansowania Litewskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości złożyła na początku br. W celu przyspieszenia procesu techniczny projekt renowacji oraz energetyczną kontrolę budynku Samorząd przeprowadził jeszcze w roku ubiegłym.