Więcej

  Wsparcie socjalne dla uczniów

  Czytaj również...


  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego na mocy Ustawy o samorządzie lokalnym RL, Ustawy o wsparciu socjalnym dla uczniów RL oraz Ustawy o pieniężnym wsparciu socjalnym dla rodzin oraz samotnie mieszkających osób RL zatwierdziła Tryb organizowania oraz świadczenia wsparcia socjalnego dla uczniów.

  Zgodnie z wyżej wymienionym trybem uczniowie, którzy pobierają naukę na podstawie programów nauczania przedszkolnego, początkowego, podstawowego, średniego lub specjalistycznego, mają prawo do nieodpłatnych obiadów (bez składania dodatkowego wniosku),  jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 VRP (dochody wspierane przez państwo: 1 VRP – 350 Lt), czyli mniejsze niż 525 Lt.

  Wszyscy uczniowie mają prawo:

  1) do nieodpłatnych śniadań, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciagu miesiąca są mniejsze niż 1 VRP (350 Lt);
  2) do nabycia zestawu ucznia, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 VRP (525 Lt);
  3) do nieodpłatnego wyżywienia w dziennych letnich obozach wypoczynkowych, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 VRP (525 Lt).

  W innych nieprzewidzianych w ustawie przypadkach, po uwzględnieniu warunków życia rodziny, jeśli w rodzinie panuje wyjątkowo trudna sytuacja materialna, gdy osoba samotnie wychowuje dziecko (dzieci), rodzina wychowuje trzech lub więcej dzieci, uczeń jest niepełnosprawny, rodzice są niepełnosprawnymi i niepracującymi osobami lub niepracującymi emerytami oraz w innych wyjątkowych przypadkach uczniowie mają prawo:

  1) do nieodpłatnych obiadów, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 2 VRP (700 Lt);
  2) do nieodpłatnych śniadań, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 VRP (525 Lt);
  3) do nabycia zestawu ucznia, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 1,5 VRP (525 Lt);
  4) do nieodpłatnego wyżywienia w dziennych letnich obozach wypoczynkowych, jeśli średnie dochody na jednego członka rodziny w ciągu miesiąca są mniejsze niż 2 VRP (700 Lt).

  W sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów wnioskodawca powinien zwrócić się do starostwa według zadeklarowanego miejsca zamieszkania, jeśli miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane – do starostwa, w którym faktycznie zamieszkuje. Następnie wnioskodawca powinien złożyć wypełniony formularz SP-11 (wskazując, do której klasy uczęszcza uczeń) oraz załącza zaświadczenie o dochodach (dochody wszystkich członków rodziny za ostatnie 3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku) oraz inne niezbędne dokumenty wskazane w podaniu-wniosku, z wyjątkiem danych o posiadanym mieniu rodziny.

  Prawo do nabycia zestawu ucznia udzielane jest przed rozpoczęciem roku szkolnego lub na początku roku szkolnego, lecz nie później niż do 15 października. Prawo do nabycia zestawu ucznia udziela się według zadeklarowanego miejsca zamieszkania ucznia, jesli natomiast miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane – według faktycznego miejsca zamieszkania. Wsparcie to jest świadczone w postaci pomocy pieniężnej (156 Lt). Natomiast jeśli uczeń pochodzi z rodziny ryzyka socjalnego wsparcie udzielane jest w postaci artykułów szkolnych.

  Wniosek (podanie) w sprawie nieodpłatnego wyżywienia ucznia wnioskodawca może złożyć również w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wniosek ten szkoła skierowuje do Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (jeśli miejsce zamieszkania wnioskodawcy zadeklarowane jest w Samorządzie Rejonu Wileńskiego lub gdy miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane, lecz mieszka on w rejonie wileńskim).

  Jeśli w trakcie ubiegania się o wsparcie socjalne dla uczniów rodzina już otrzymuje zasiłek socjalny, to wnioskodawca w celu uzyskania wsparcia może złożyć wniosek w dowolnej formie.

  Jesli wsparcie socjalne jest dla ucznia niezbędne, natomiast rodzice lub opiekunowie nie zwracają się w sprawie takiego wsparcia, szkoła powinna pisemnie poinformować o tym administrację Samorządu według miejsca zamieszkania ucznia oraz podać posiadaną informację, niezbędną do uzyskania wsparcia. W takim przypadku o wsparcie ubiega się szkoła.  Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do podania-wniosku w sprawie uzyskania wsparcia socjalnego dla uczniów:

  1) odpis świadectwa urodzenia dziecka;
  2) zaświadczenie o dochodach (dochody wszystkich członków rodziny za ostatnie 3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku lub w miesiącu, w którym taki wniosek został złożony;
  3) dokumenty, potwierdzające prawo własności do ziemi lub odpisy zaświadczeń o dzierżawionej ziemi;
  4) zaświadczenie z terytorialnej giełdy pracy;
  5) świadectwo o zawarciu małżeństwa;
  6) świadectwo śmierci;
  7) świadectwo o rozwodzie;
  8) inne (w razie potrzeby).

  W celu uzyskania nieodpłatnego wyżywienia dla ucznia oraz nabycia zestawu ucznia od początku roku szkolnego wnioskodawca może zwracać się od 1 lipca do 20 sierpnia br.

  Szczegółową informację można uzyskać pod nr tel.: (8 5) 275 00 33 (Wydział Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego, główny specjalista Juliana Lipińska).
  W rejonie wileńskim nieodpłatne obiady spożywa 4200 uczniów. Ministerstwo opieki społecznej i pracy w roku bieżącym na wsparcia socjalne dla uczniów wydzieliło 4 mln 5 tys. 200 Lt (3 mln 428 tys. Lt – na wyżywienie, 423 tys. 200 Lt – na nabycie zestawu ucznia, 154 tys. – na administrację wsparcia socjalnego dla uczniów). Uwzględniając duże zapotrzebowanie na taką pomoc w rejonie wileńskim, Samorząd zwrócił się do Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy z wnioskiem o dodatkowe finansowanie z tego tytułu w wysokości 294 tys. Lt (191 tys. Lt – na wyżywienie, 91 tys. 600 Lt – na nabycie zestawu ucznia, 11 tys 400 Lt – na administrację wsparcia socjalnego dla uczniów).  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...