Więcej

  Środki Funduszu Spójności UE w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  20090508-lgW ubiegłym tygodniu dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska z Ministerstwem Gospodarki oraz Litewską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości podpisała umowę o wartości 1 mln 414 tys. 64 Lt.

  Środki te będą przeznaczone na renowację Szkoły Średniej w Sużanach. Pieniądze pochodzą z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa litewskiego.

  Podstawowym celem projektu jest zwiększenie wydajności zużycia energii. Pomieszczenia szkolne były budowane przed ponad 30 laty. W ciągu tego okresu okna, dzwi, posadzka, rurociągi systemu ogrzewania, węzły sanitarne znacznie się zużyły. Remontu potrzebują również punkty grzewcze ścian i sufitów.
  Z powodu długotrwałej eksploatacji stan techniczny budynku powoduje duże straty energii cieplnej. Normatywne zużycie energii cieplnej wynosi 311,77 MWh w ciągu roku.

  Po ukończeniu prac renowacyjnych zużycie energii powinno wynosić 155,55 MWh w ciągu roku.

  W celu oszczędzania energii cieplnej, bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, zmniejszania zużycia paliwa, polepszenia mikroklimatycznych warunków pomieszczeń będą wymienione okna oraz drzwi wejściowe (na plastikowe), będzie wymieniony i ocieplony dach, ocieplone zewnętrzne ściany, zrekonstruowany system ogrzewania etc.

  Po wykonaniu wyżej wymienionych prac renowacyjnych znacznie zmniejszy się zużycie energii, zapewnione zostaną dobre mikroklimatyczne warunki pomieszczeń, temperatura pomieszczeń będzie równomierna, zostaną wykorzystane wszystkie środki służące zaoszczędzaniu energii cieplnej.

  Po wykonaniu prac renowacyjnych znacznej poprawie ulegną warunki nauczania, pracy i higieny, zmniejszą się wydatki na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych.
  Aktualnie gmach szkolny jest eksploatowany i po zrealizowaniu projektu nadal będzie utrzymywany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Mając na celu polepszenie warunków uczniów do pobierania nauki oraz pracy nauczycieli Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wniosek na otrzymanie dofinansowania Litewskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości złożyła na początku br. W celu przyspieszenia procesu techniczny projekt renowacji oraz energetyczną kontrolę budynku Samorząd przeprowadził jeszcze w roku ubiegłym.
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...