Więcej

  Środki Funduszu Spójności UE w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  20090508-lgW ubiegłym tygodniu dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska z Ministerstwem Gospodarki oraz Litewską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości podpisała umowę o wartości 1 mln 414 tys. 64 Lt.

  Środki te będą przeznaczone na renowację Szkoły Średniej w Sużanach. Pieniądze pochodzą z Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa litewskiego.

  Podstawowym celem projektu jest zwiększenie wydajności zużycia energii. Pomieszczenia szkolne były budowane przed ponad 30 laty. W ciągu tego okresu okna, dzwi, posadzka, rurociągi systemu ogrzewania, węzły sanitarne znacznie się zużyły. Remontu potrzebują również punkty grzewcze ścian i sufitów.
  Z powodu długotrwałej eksploatacji stan techniczny budynku powoduje duże straty energii cieplnej. Normatywne zużycie energii cieplnej wynosi 311,77 MWh w ciągu roku.

  Po ukończeniu prac renowacyjnych zużycie energii powinno wynosić 155,55 MWh w ciągu roku.

  W celu oszczędzania energii cieplnej, bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, zmniejszania zużycia paliwa, polepszenia mikroklimatycznych warunków pomieszczeń będą wymienione okna oraz drzwi wejściowe (na plastikowe), będzie wymieniony i ocieplony dach, ocieplone zewnętrzne ściany, zrekonstruowany system ogrzewania etc.

  Po wykonaniu wyżej wymienionych prac renowacyjnych znacznie zmniejszy się zużycie energii, zapewnione zostaną dobre mikroklimatyczne warunki pomieszczeń, temperatura pomieszczeń będzie równomierna, zostaną wykorzystane wszystkie środki służące zaoszczędzaniu energii cieplnej.

  Po wykonaniu prac renowacyjnych znacznej poprawie ulegną warunki nauczania, pracy i higieny, zmniejszą się wydatki na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych.
  Aktualnie gmach szkolny jest eksploatowany i po zrealizowaniu projektu nadal będzie utrzymywany z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Mając na celu polepszenie warunków uczniów do pobierania nauki oraz pracy nauczycieli Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wniosek na otrzymanie dofinansowania Litewskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości złożyła na początku br. W celu przyspieszenia procesu techniczny projekt renowacji oraz energetyczną kontrolę budynku Samorząd przeprowadził jeszcze w roku ubiegłym.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...