Więcej

  Zmiany w zakresie zasiłków dla dzieci

  Czytaj również...

  Od 1 stycznia 2009 r.:

  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia lub zaadaptowania dziecka zwiększyła się z 8 do 11 bazowych świadczeń socjalnych – do 1430 Lt (wcześniej: 1040 Lt);
  • wypłacany jest zasiłek na dziecko (tzw. „pieniądze dziecka“), będące pod opieką (dotychczas zasiłek na dziecko był świadczony wyłącznie dla dzieci, które się wychowują w rodzinach) – dzieciom do 3 roku życia świadczony jest zasiłek w wysokości 0,75 bazowego świadczenia socjalnego – 97,5 Lt;
  • dzieciom od 3 roku życia do ukończenia przez nie 18 roku życia i powyżej tego wieku, które pobierają naukę na podstawie programu ogólnokształcącego i (lub) na podstawie formalnego programu zawodowego (zdobywając pierwszy fach), nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, przysługuje zasiłek w wysokości 0,4 bazowego świadczenia socjalnego – 52 Lt miesięcznie;
  • zwiększyła się jednorazowa zapomoga z tytułu zamieszkania dla osób (które do ukończenia 18 roku życia były objęte opieką) w wysokości od 50 do 75 bazowych świadczeń socjalnych – do 9750 Lt (wcześniej: 6500 Lt);
  • podwójnie został zwiększony zasiłek dla dzieci pozostających pod opieką rodzin – w wysokości od 4 do 8 bazowych świadczeń socjalnych – do 1040 Lt (wcześniej: 520 Lt);
  • wypłacany jest zasiłek dla mieszkających na Litwie dzieci obcokrajowców, dla których opieka ustalona jest w Republice Litewskiej lub opiekę taką wspomaga kompetentna instytucja Litwy.

  Od 1 marca 2009 r.:

  – Zasiłek na dziecko (niezależnie od dochodów rodziny) jest świadczony:

  • dla wszystkich dzieci do 3 roku życia;
  • dla wszystkich dzieci objętych opieką;
  • dla dzieci z wielodzietnych rodzin.

  – Zasiłek na dziecko dla dzieci powyżej 3 roku życia (uwzględniając dochody rodziny) jest świadczony:

  • jeśli dochody każdego członka rodziny w ciągu miesiąca nie przekraczają wysokości 3 wspieranych przez państwo dochodów – 1050 Lt w ciągu miesiąca „na ręce“.

  Wysokość zasiłków na dziecko pozostała bez zmian:
  – rodziny, w których wychowują się 1 lub 2 dzieci:

  • dla dzieci do 3 roku życia – 97,5 Lt
  • dla dzieci od 3 do 18 roku życia (jeśli się uczą – do 21 roku życia) – 52 Lt,

  – rodziny, w których wychowują się 3 i więcej dzieci:

  • dla dzieci do 3 roku życia – 143 Lt;
  • dla dzieci od 3 do 18 roku życia (jeśli uczą się – do 24 roku życia) – 97,5 Lt.
  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...