Więcej

  Zmiany w zakresie zasiłków dla dzieci

  Czytaj również...

  Od 1 stycznia 2009 r.:

  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia lub zaadaptowania dziecka zwiększyła się z 8 do 11 bazowych świadczeń socjalnych – do 1430 Lt (wcześniej: 1040 Lt);
  • wypłacany jest zasiłek na dziecko (tzw. „pieniądze dziecka“), będące pod opieką (dotychczas zasiłek na dziecko był świadczony wyłącznie dla dzieci, które się wychowują w rodzinach) – dzieciom do 3 roku życia świadczony jest zasiłek w wysokości 0,75 bazowego świadczenia socjalnego – 97,5 Lt;
  • dzieciom od 3 roku życia do ukończenia przez nie 18 roku życia i powyżej tego wieku, które pobierają naukę na podstawie programu ogólnokształcącego i (lub) na podstawie formalnego programu zawodowego (zdobywając pierwszy fach), nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, przysługuje zasiłek w wysokości 0,4 bazowego świadczenia socjalnego – 52 Lt miesięcznie;
  • zwiększyła się jednorazowa zapomoga z tytułu zamieszkania dla osób (które do ukończenia 18 roku życia były objęte opieką) w wysokości od 50 do 75 bazowych świadczeń socjalnych – do 9750 Lt (wcześniej: 6500 Lt);
  • podwójnie został zwiększony zasiłek dla dzieci pozostających pod opieką rodzin – w wysokości od 4 do 8 bazowych świadczeń socjalnych – do 1040 Lt (wcześniej: 520 Lt);
  • wypłacany jest zasiłek dla mieszkających na Litwie dzieci obcokrajowców, dla których opieka ustalona jest w Republice Litewskiej lub opiekę taką wspomaga kompetentna instytucja Litwy.

  Od 1 marca 2009 r.:

  – Zasiłek na dziecko (niezależnie od dochodów rodziny) jest świadczony:

  • dla wszystkich dzieci do 3 roku życia;
  • dla wszystkich dzieci objętych opieką;
  • dla dzieci z wielodzietnych rodzin.

  – Zasiłek na dziecko dla dzieci powyżej 3 roku życia (uwzględniając dochody rodziny) jest świadczony:

  • jeśli dochody każdego członka rodziny w ciągu miesiąca nie przekraczają wysokości 3 wspieranych przez państwo dochodów – 1050 Lt w ciągu miesiąca „na ręce“.
  Reklama

  Wysokość zasiłków na dziecko pozostała bez zmian:
  – rodziny, w których wychowują się 1 lub 2 dzieci:

  • dla dzieci do 3 roku życia – 97,5 Lt
  • dla dzieci od 3 do 18 roku życia (jeśli się uczą – do 21 roku życia) – 52 Lt,

  – rodziny, w których wychowują się 3 i więcej dzieci:

  • dla dzieci do 3 roku życia – 143 Lt;
  • dla dzieci od 3 do 18 roku życia (jeśli uczą się – do 24 roku życia) – 97,5 Lt.
  Reklama

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...