Zmiany w zakresie zasiłków dla dzieci

Od 1 stycznia 2009 r.:

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia lub zaadaptowania dziecka zwiększyła się z 8 do 11 bazowych świadczeń socjalnych – do 1430 Lt (wcześniej: 1040 Lt);
 • wypłacany jest zasiłek na dziecko (tzw. „pieniądze dziecka“), będące pod opieką (dotychczas zasiłek na dziecko był świadczony wyłącznie dla dzieci, które się wychowują w rodzinach) – dzieciom do 3 roku życia świadczony jest zasiłek w wysokości 0,75 bazowego świadczenia socjalnego – 97,5 Lt;
 • dzieciom od 3 roku życia do ukończenia przez nie 18 roku życia i powyżej tego wieku, które pobierają naukę na podstawie programu ogólnokształcącego i (lub) na podstawie formalnego programu zawodowego (zdobywając pierwszy fach), nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, przysługuje zasiłek w wysokości 0,4 bazowego świadczenia socjalnego – 52 Lt miesięcznie;
 • zwiększyła się jednorazowa zapomoga z tytułu zamieszkania dla osób (które do ukończenia 18 roku życia były objęte opieką) w wysokości od 50 do 75 bazowych świadczeń socjalnych – do 9750 Lt (wcześniej: 6500 Lt);
 • podwójnie został zwiększony zasiłek dla dzieci pozostających pod opieką rodzin – w wysokości od 4 do 8 bazowych świadczeń socjalnych – do 1040 Lt (wcześniej: 520 Lt);
 • wypłacany jest zasiłek dla mieszkających na Litwie dzieci obcokrajowców, dla których opieka ustalona jest w Republice Litewskiej lub opiekę taką wspomaga kompetentna instytucja Litwy.

Od 1 marca 2009 r.:

– Zasiłek na dziecko (niezależnie od dochodów rodziny) jest świadczony:

 • dla wszystkich dzieci do 3 roku życia;
 • dla wszystkich dzieci objętych opieką;
 • dla dzieci z wielodzietnych rodzin.

– Zasiłek na dziecko dla dzieci powyżej 3 roku życia (uwzględniając dochody rodziny) jest świadczony:

 • jeśli dochody każdego członka rodziny w ciągu miesiąca nie przekraczają wysokości 3 wspieranych przez państwo dochodów – 1050 Lt w ciągu miesiąca „na ręce“.

Wysokość zasiłków na dziecko pozostała bez zmian:
– rodziny, w których wychowują się 1 lub 2 dzieci:

 • dla dzieci do 3 roku życia – 97,5 Lt
 • dla dzieci od 3 do 18 roku życia (jeśli się uczą – do 21 roku życia) – 52 Lt,

– rodziny, w których wychowują się 3 i więcej dzieci:

 • dla dzieci do 3 roku życia – 143 Lt;
 • dla dzieci od 3 do 18 roku życia (jeśli uczą się – do 24 roku życia) – 97,5 Lt.