Więcej

  Komentarz dnia: Europa nas widzi – i oceni

  Czytaj również...

  Decyzja jest ostateczna – następny zjazd MIDAS odbędzie się w Wilnie, w dniach 9-12 maja 2010 roku.
  Wypada się cieszyć, iż Wilno zostało dostrzeżone na mapie Europy przez jedną z najpoważniejszych pozarządowych organizacji Unii Europejskiej – a jest w tym także niemała zasługa „Kuriera Wileńskiego”. Bycie miejscem poważnego międzynarodowego spotkania, poświęconego sprawom mediów i praw mniejszości narodowych jest bowiem dla Wilna sprawą bardzo prestiżową.
  Należy się jednak także wspólnie zastanowić, co wydarzenie to oznacza w szerszym kontekście. Fakt zainteresowania Europy sprawami mniejszości na Litwie, i chęć bliższego im przyjrzenia się świadczy z jednej strony o trosce, jaką nas otacza. Ale z drugiej strony – czy nie oznacza także, iż zainteresowanie takie wynika też z tego, że tu, na miejscu, nic się nie dzieje, by problemy mniejszości rozwiązać? Czy nie pokazuje, że rozwiązanie tych kwestii poprzez układy i układziki – w ciągu dwudziestu lat „układania się” – nie zdało egzaminu? Z pewnością ocenią to za rok europejscy eksperci – a oni nie stosują taryfy ulgowej i nie bawią się w układy.

  Rajmund Klonowski

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Współczesne, małe Katynie

  Zbrodnia katyńska ma dla narodu polskiego charakter szczególny, wręcz definiujący nasz stosunek ze światem. Przede wszystkim z racji na kłamstwo katyńskie, czyli trwający aż do odzyskania niepodległości zakaz poruszania tematu zbrodni. Przez pół wieku bliscy zamordowanych nie mogli o...

  Nie dajmy się zmęczyć

  Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę pojawia się dużo głosów osób „zatroskanych” o pokój. Nawołują oni do poszukiwania „kompromisu”, podnoszą argument, że „przecież i tak trzeba będzie podpisać pokój”, zaś dostarczanie broni Ukrainie, ich zdaniem, tylko przedłuża cierpienie ludności...

  Źle położone akcenty

  Pomysły na to, by „ujednolicić” we wszystkich szkołach język nauczania, nie są niczym nowym. Urzędnicy resortu oświaty – który chyba bardziej należałoby nazywać ministerstwem uporczywego reformowania oświaty – których dynastyczna ciągłość zdaje się sięgać roku 1940, powinni mieć tego...

  Gen. Andrzejczak dla „KW”: „Będziemy bezpieczni, jeśli wygramy z czasem. Mamy 2 lata”

  Generał uczestniczył w dniach 21—22 marca w konferencji w Wilnie nt. obronności. „Najważniejsze — to wykonać plany regionalne i wykonać je szybko. Na wojnie cudów nie ma. Jest ekonomika, twarda siła i silne przywództwo” — dodaje. I odpowiada na...