Więcej

  Prewencja pożarów w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Kierownik Zarządu Straży Pożarnej Powiatu Wileńskiego R. Steponavičius, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė, starszy specjalista Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Remigijus Voitekėnas Fot. archiwum ASRW
  Kierownik Zarządu Straży Pożarnej Powiatu Wileńskiego R. Steponavičius, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė, starszy specjalista Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Remigijus Voitekėnas Fot. archiwum ASRW

  W ubiegłym tygodniu w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie Centrum Zarządzania Sytuacjami Ekstremalnymi (CZSE) w sprawie zagrożeń pożarowych na otwartych terytoriach rejonu wileńskiego.

  W posiedzeniu udział wzięli pracownicy samorządu, leśnictw, funkcjonariusze policji i straży pożarnych.

  Podczas posiedzenia kierownik Zarządu Straży Pożarnej Powiatu Wileńskiego R. Steponavičius poinformował, że do samorządów został skierowany apel o zagrożeniach pożarowych na otwartych terytoriach. Samorząd Rejonu Wileńskiego operatywnie zareagował na ten komunikat – na mocy zarządzenia dyrektora administracji w celu prewencji pożarów leśnych ogłoszono tymczasowy zakaz wstępu do lasów, poinformowano o tym wydziały administracji samorządu, starostwa, prasę, informację ogłoszono w internecie. W gminach sytuacja jest obserwowana również w dniach wolnych od pracy.

  Jak podkreśliła zastępca leśniczego Leśnictwa Niemeńczyńskiego D. Kazakevičienė, mieszkańcy oraz wczasowicze są informowani, jednak ich ilość znacznie wzrośnie w lipcu, gdy rozpocznie się sezon zbierania jagód leśnych. Leśnictwo również obserwuje sytuację w lasach, współpracuje z policją, zaproponowało dla zainteresowanych instytucji zorganizowanie wspólnych rajdów do lasów, bardziej ścisłą współpracę z gminami. Niestety, mimo, iż gaszenie pożarów wymaga natychmiastowej reakcji, liczba pracowników leśnictwa została zmniejszona.

  Koordynator CZSE, starszy specjalista Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Remigijus Voitekėnas poinformował zebranych, iż została uchwalona Ustawa o lasach, obowiązuje tryb zasad przeciwpożarowych w lasach, toteż, na wniosek leśnictw, dyrektor administracji samorządu może zarządzić ograniczenie działalności w lasach.

  Kierownik Zarządu Straży Pożarnej Powiatu Wileńskiego R. Steponavičius podkreślił z kolei, iż z powodu dużej ilości pożarów możliwości straży są ograniczone, dlatego, na mocy zatwierdzonego planu CZSE, mają być przewidziane dodatkowe siły do gaszenia pożarów leśnych, o zadziałanie których, na podstawie działających ustaw i po uzgodnieniu z powiatem, samorząd może zwrócić się do wojska. W przypadku wybuchu dużego pożaru samorząd powinien posiadać informację – w ciągu jakiego czasu wojsko może przyjść z pomocą – i informować o tym leśnictwa. Dodatkową pomocą mogą służyć również pracownicy samorządu zatrudnieni na zasadach społecznych oraz służby komunalne rejonu wileńskiego posiadające różnorodny sprzęt.

  Zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė poinformowała zebranych, że w szkołach rejonu wileńskiego uczniowie są należycie informowani o zagrożeniu pożarowym: do programów szkolnych dołączone są różnorodne programy prewencyjne, uczniowie są informowani o niezbędności segregowania odpadów i in.

  W posiedzeniu udział wzięli pracownicy samorządu, leśnictw, funkcjonariusze policji i straży pożarnej Fot. archiwum ASRW
  W posiedzeniu udział wzięli pracownicy samorządu, leśnictw, funkcjonariusze policji i straży pożarnej Fot. archiwum ASRW

  Podczas posiedzenia zarząd CZSE zaaprobował zarządzenie dyrektora administracji o tymczasowym zakazie wstępu do lasów rejonu wileńskiego, zlecił starostom obserwowanie sytuacji w gminach. O zauważonych pożarach starości powinni informować straż pożarną oraz administrację samorządu, pomagać straży pożarnej w gaszeniu pożarów (skierować do pomocy pracowników społecznych). Zarząd CZSE zobowiązał również wileńskie i niemeńczyńskie leśnictwa do opracowania listy niebezpiecznych miejsc i przedstawienia jej dla Admnistracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz CZSE do 1 czerwca br. Zlecił także szkołom rejonu przeprowadzanie lekcji o zachowaniu się podczas wczasów w lesie.

  Mając na celu realizację zarządzenia dyrektora administracji samorządu o tymczasowym zakazie wstępu do lasów pracownicy wileńskiego i niemeńczyńskiego leśnictwa będą przeprowadzali rajdy kontrolne wspólnie z funkcjonariuszami policji.

  W rejonie wileńskim działa Straż Pożarna Samorządu Rejonu Wileńskiego, która posiada 9 ekip strażackich. Wszyscy strażacy są wyposażeni w niezbędny sprzęt. Według ostatnich danych od 1 kwietnia do 27 kwietnia br. straż pożarna gasiła 348 pożarów (w tym 282 razy paliła się trawa), ogółem spaliło się 1870 ha lasów, torfowisk oraz pól, płonęło 36 budynków. Od 1 do 10 maja br. strażacy na miejsca pożarów wyjeżdżali 34 razy: 22 razy gasili płonącą trawę, 12 – budynki. W ciągu tego okresu straż przebyła około 1800 km. Na utrzymanie transportu samorząd dodatkowo wydzielił 20 tys. Lt.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...