Więcej

  Prewencja pożarów w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Kierownik Zarządu Straży Pożarnej Powiatu Wileńskiego R. Steponavičius, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė, starszy specjalista Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Remigijus Voitekėnas Fot. archiwum ASRW
  Kierownik Zarządu Straży Pożarnej Powiatu Wileńskiego R. Steponavičius, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė, starszy specjalista Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Remigijus Voitekėnas Fot. archiwum ASRW

  W ubiegłym tygodniu w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie Centrum Zarządzania Sytuacjami Ekstremalnymi (CZSE) w sprawie zagrożeń pożarowych na otwartych terytoriach rejonu wileńskiego.

  W posiedzeniu udział wzięli pracownicy samorządu, leśnictw, funkcjonariusze policji i straży pożarnych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Podczas posiedzenia kierownik Zarządu Straży Pożarnej Powiatu Wileńskiego R. Steponavičius poinformował, że do samorządów został skierowany apel o zagrożeniach pożarowych na otwartych terytoriach. Samorząd Rejonu Wileńskiego operatywnie zareagował na ten komunikat – na mocy zarządzenia dyrektora administracji w celu prewencji pożarów leśnych ogłoszono tymczasowy zakaz wstępu do lasów, poinformowano o tym wydziały administracji samorządu, starostwa, prasę, informację ogłoszono w internecie. W gminach sytuacja jest obserwowana również w dniach wolnych od pracy.

  Jak podkreśliła zastępca leśniczego Leśnictwa Niemeńczyńskiego D. Kazakevičienė, mieszkańcy oraz wczasowicze są informowani, jednak ich ilość znacznie wzrośnie w lipcu, gdy rozpocznie się sezon zbierania jagód leśnych. Leśnictwo również obserwuje sytuację w lasach, współpracuje z policją, zaproponowało dla zainteresowanych instytucji zorganizowanie wspólnych rajdów do lasów, bardziej ścisłą współpracę z gminami. Niestety, mimo, iż gaszenie pożarów wymaga natychmiastowej reakcji, liczba pracowników leśnictwa została zmniejszona.

  Koordynator CZSE, starszy specjalista Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Remigijus Voitekėnas poinformował zebranych, iż została uchwalona Ustawa o lasach, obowiązuje tryb zasad przeciwpożarowych w lasach, toteż, na wniosek leśnictw, dyrektor administracji samorządu może zarządzić ograniczenie działalności w lasach.

  Kierownik Zarządu Straży Pożarnej Powiatu Wileńskiego R. Steponavičius podkreślił z kolei, iż z powodu dużej ilości pożarów możliwości straży są ograniczone, dlatego, na mocy zatwierdzonego planu CZSE, mają być przewidziane dodatkowe siły do gaszenia pożarów leśnych, o zadziałanie których, na podstawie działających ustaw i po uzgodnieniu z powiatem, samorząd może zwrócić się do wojska. W przypadku wybuchu dużego pożaru samorząd powinien posiadać informację – w ciągu jakiego czasu wojsko może przyjść z pomocą – i informować o tym leśnictwa. Dodatkową pomocą mogą służyć również pracownicy samorządu zatrudnieni na zasadach społecznych oraz służby komunalne rejonu wileńskiego posiadające różnorodny sprzęt.

  Zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rita Tamašunienė poinformowała zebranych, że w szkołach rejonu wileńskiego uczniowie są należycie informowani o zagrożeniu pożarowym: do programów szkolnych dołączone są różnorodne programy prewencyjne, uczniowie są informowani o niezbędności segregowania odpadów i in.

  W posiedzeniu udział wzięli pracownicy samorządu, leśnictw, funkcjonariusze policji i straży pożarnej Fot. archiwum ASRW
  W posiedzeniu udział wzięli pracownicy samorządu, leśnictw, funkcjonariusze policji i straży pożarnej Fot. archiwum ASRW

  Podczas posiedzenia zarząd CZSE zaaprobował zarządzenie dyrektora administracji o tymczasowym zakazie wstępu do lasów rejonu wileńskiego, zlecił starostom obserwowanie sytuacji w gminach. O zauważonych pożarach starości powinni informować straż pożarną oraz administrację samorządu, pomagać straży pożarnej w gaszeniu pożarów (skierować do pomocy pracowników społecznych). Zarząd CZSE zobowiązał również wileńskie i niemeńczyńskie leśnictwa do opracowania listy niebezpiecznych miejsc i przedstawienia jej dla Admnistracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz CZSE do 1 czerwca br. Zlecił także szkołom rejonu przeprowadzanie lekcji o zachowaniu się podczas wczasów w lesie.

  Mając na celu realizację zarządzenia dyrektora administracji samorządu o tymczasowym zakazie wstępu do lasów pracownicy wileńskiego i niemeńczyńskiego leśnictwa będą przeprowadzali rajdy kontrolne wspólnie z funkcjonariuszami policji.

  W rejonie wileńskim działa Straż Pożarna Samorządu Rejonu Wileńskiego, która posiada 9 ekip strażackich. Wszyscy strażacy są wyposażeni w niezbędny sprzęt. Według ostatnich danych od 1 kwietnia do 27 kwietnia br. straż pożarna gasiła 348 pożarów (w tym 282 razy paliła się trawa), ogółem spaliło się 1870 ha lasów, torfowisk oraz pól, płonęło 36 budynków. Od 1 do 10 maja br. strażacy na miejsca pożarów wyjeżdżali 34 razy: 22 razy gasili płonącą trawę, 12 – budynki. W ciągu tego okresu straż przebyła około 1800 km. Na utrzymanie transportu samorząd dodatkowo wydzielił 20 tys. Lt.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...