37
Priorytety wciąż niezmienne – XII Zjazd ZPL

XII Zjazd Związku Polaków na Litwie odbył się w jubileuszowym roku 20–lecia założenia organizacji Fot. Marian Paluszkiewicz

XII Zjazd Związku Polaków na Litwie odbył się w jubileuszowym roku 20–lecia założenia organizacji Fot. Marian Paluszkiewicz

Priorytetowe działania w zakresie rozwoju szkolnictwa w języku ojczystym, poszerzenie swojej działalności o kolejne rejony, gdzie mniejszość polska stanowi znaczący odsetek oraz dalsze dokumentowanie polskich śladów na Litwie i wspieranie środowisk młodzieżowych – to XII Zjazd Związku Polaków na Litwie wymienił jako  najważniejsze cele oraz wyzwania, które stoją przed organizacją polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

Realizować założenie ZPL będzie pod przewodnictwem poprzedniego prezesa Michała Mackiewicza, którego kandydaturę Zjazd niemal jednogłośnie zatwierdził na kolejną, już czwartą kadencję.

Za kandydaturą Mackiewicza, zresztą jedyną zaproponowaną, głosowało 477 z 479 delegatów, dwóch wstrzymało się od głosu. Dziękując Zjazdowi za zaufanie, Mackiewicz zauważył, że chociaż naukowcy twierdzą, że człowiek na jednym miejscu może przez 7 lat pracować z największą produktywnością, lecz, być może, nie dotyczy to organizacji społecznych. Mackiewicz kieruje Związkiem już od siedmiu lat. Po głosowaniu na nowo wybrany prezes zadeklarował, że w ciągu kolejnej 3–letniej kadencji postara się wychować sobie zamianę.

Nie było też zmian na stanowiskach wiceprezesów. Z podania nowego prezesa, większością głosów na kolejną kadencję Zjazd zatwierdził kandydatury Stanisława Pieszki i Pawła Biełousa na stanowiskach wiceprezesów. Nieduże też zaszły zmiany w składzie Rady oraz Zarządu ZPL–u. Sekretariatem Związku nadal będzie kierował Edward Trusewicz.

Zdecydowaną większością głosów – 477 z 479 – delegaci XII Zjazdu ZPL wybrali Michała Mackiewicza na prezesa organizacji na kolejną kadencję Fot. Marian Paluszkiewicz

Zdecydowaną większością głosów – 477 z 479 – delegaci XII Zjazdu ZPL wybrali Michała Mackiewicza na prezesa organizacji na kolejną kadencję Fot. Marian Paluszkiewicz

Delegaci XII Zjazdu, który obradował w sobotę, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, uchwalili też Rezolucję, w której obok wytycznych na następną kadencje dali ocenę obecnej sytuacji w zakresie oświaty polskiej na Litwie, publicznego używania języka mniejszości narodowych, reprywatyzacji ziemi na Wileńszczyźnie, pisowni imion i nazwisk w języku ojczystym oraz wspierania kultury, jak też w zakresie praw obywatelskich litewskich Polaków.

Uchwalony dokument zakłada, że polska organizacja będzie dążyła do zwiększenia koszyczka ucznia w szkołach mniejszości narodowych o 30 proc. w szkołach miejskich i 50 proc. w szkołach wiejskich. ZPL chce też, aby  egzamin z języka polskiego został przywrócony do rangi maturalnego oraz, aby zaniechano planów ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego. Związek zamierza domagać się zmniejszenia liczby uczniów wymaganej przy kompletowaniu klas do 5 w klasach 1–10 oraz do 10 w klasach starszych, tego polskie organizacje domagają się od władz rządowych od dłuższego czasu.

Niezmiennymi też pozostają postulaty ZPL–u w zakresie zwrotu przedwojennego mienia oraz przestrzegania praw obywatelskich, w tym prawa do używania języka ojczystego w nazewnictwie oraz w pisowni polskich imion i nazwisk.

Przedstawiciele rejonowych oddziałów, gdzie w przeciwieństwie do rejonów wileńskiego i solecznickiego Polacy stanowią mniejszość wśród ludności lokalnej, apelowali do delegatów, aby objęli szczególną uwagą rozwój sieci szkółek sobotnio–niedzielnych.

W swoim sprawozdaniu prezes Mackiewicz zaznaczył, że te placówki, gdzie już nie pozostało szkolnictwa polskiego, są jedyną możliwością na zachowanie języka, tudzież polskości i powstrzymanie „pełzającej asymilacji, kiedy chce się nas „nawrócić” na litewskość jako spolonizowanych Litwinów”. Mackiewicz powiedział też, że od tego, czy uda się powstrzymać asymilację litewskich Polaków na kresach Wileńszczyzny zależy przede wszystkim los Polaków całej Wileńszczyzny, którzy mogą podzielić przedwojenny los Polaków na Kowieńszczyźnie.

Do priorytetowych zadań Mackiewicz zaliczył również sprawę zwrotu przedwojennego mienia społeczności polskiej w Wilnie.

„Trzeba do tego wracać” — powiedział prezes i zauważył, że to ironia losu, że dziś, polskie teatry płacą duże pieniądze za wynajęcie na premiery teatru na Pohulance, który  jest oddany do dyspozycji utrzymywanemu ze środków publicznych teatrowi rosyjskiemu w Wilnie. Stąd, zdaniem Mackiewicza, kolejny postulat do władz litewskich, głównie resortu kultury o wprowadzenie etatów dla polskich teatrów, które do dziś działają w czynie społecznym.

Prezes terenowego oddziału ZPL–u w rejonie wileńskim Waldemar Tomaszewski zwrócił uwagę na potrzebę rozszerzenia działalności Związku o takie rejony jak malacki, janowski, wiłkomierski i inne, gdzie Polacy stanowią znaczny odsetek ludności.

— W rejonie malackim mniejszość polska stanowi około 10 proc., podobnie w innych rejonach — zauważył Tomaszewski.
W opinii Mackiewicza, w tych rejonach przede wszystkim należy dążyć do powołania szkółek niedzielnych oraz otwierania świetlic czy też oddziałów Związku.
Jak wielkie to ma znaczenie, delegatom w nietypowy dla takich gremiów jak Zjazd opowiedziała prezes jezioroskiego  oddziału Związku Weronika Bogdanowicz z Turmont.
— Polaków w Turmontach jest 35 proc., pozostali to Rosjanie – 50 proc. Jest  też 7 proc. Litwinów, a reszta to Białorusini. Jak zobaczyli, że potrafimy coś zorganizować i zrobić  to wszyscy zaczęli przychodzić do nas, bo to, co robimy, jest nieraz jedyną działalnością w naszym miasteczku. Spotykamy się, wspólnie bawimy się, organizujemy festiwale. Nas też zapraszają Litwini do innych miejscowości. I choć nie rozumieją tego, co po polsku śpiewamy, ale tak ładnie śpiewamy, że aż dyplomy nam dawali — opowiadała Weronika Bogdanowicz. Ubolewała, że niektórym litewskim politykom przeszkadza Karta Polaka, jaką otrzymali posłowie Waldemar Tomaszewski i Michał Mackiewicz.

— Szczególnie to przeszkadza Landsbergisowi i Songaile. Jakby obawiali się, że dwóch naszych posłów z Kartą przewrót zrobią. Gdy w czasie kryzysu Polska całą Litwę karmi tanią kiełbasą. Dobrze, że nie obawiają się, że ta kiełbasa zatruta może być — powiedziała prezes z Turmont, a tą wypowiedzią szczerze rozbawiła delegatów Zjazdu.

Większość przemawiających przedstawicieli terenowych oddziałów jednomyślnie zaproponowało Zjazdowi kandydaturę Mackiewicza na stanowisko prezesa na kolejna kadencję. Głosowanie pokazało, że ich opinię podziela absolutna większość delegatów Zjazdu.

Związek Polaków na Litwie liczy około 9,5 tys. członków działających w 14 oddziałach. W ciągu ostatnich lat liczba terenowych kół wzrosła z 160 do 232.
W XII Zjeździe wzięło udział 479 delegatów z 581 wytypowanych przez terenowe oddziały i koła ZPL–u.

Prezes Mackiewicz wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższych lat wzrośnie liczba członków Związku. W jego opinii, przyczynić się do tego może też nowa legitymacja członkowska, która łączy w sobie kartę rabatową na towary i usługi firm, z którymi ZPL podpisze umowę o współpracy.

W tym roku, Związek Polaków na Litwie obchodzi jubileusz 20–lecia założenia organizacji, która powstała w 1989 roku na bazie powołanego rok wcześniej Stowarzyszenia Społeczno–Kulturalnego Polaków w okresie jeszcze Litwy Radzieckiej. SS–KPL była pierwszą organizacją społeczną w byłym ZSRR i została założona rok wcześniej niż litewski ruch niepodległościowy „Sąjūdis”, który wywalczył niepodległość i przyczynił się do upadku imperium sowieckiego.

Gośćmi XII Zjazdu ZPL–u byli m. in. ambasador Polski na Litwie Janusz Skolimowski, członek Zarządu „Wspólnoty Polskiej” Michał Dworczyk oraz wiceprzewodniczący Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Wiesław Turzański. Władze kraju reprezentował Stanisław Widtmann, wicedyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa. Delegatów Zjazdu powitała osobiście prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz–Romanow. Tymczasem telegramy nadesłali marszałkowie Sejmu i Senatu RP Bronisław Komorowski i Bogdan Borusewicz oraz minister spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, który napisał, że zna problemy litewskich Polaków od wielu lat, a raczej „od zbyt wielu lat”. Sikorski zauważył, że nierozwiązywanie tych problemów niepotrzebnie obciąża dwustronne relacje polsko–litewskie i wyraził nadzieję, że jednak „uda się przekonać litewską stronę” do potrzeby rozwiązywania problemów polskiej mniejszości na Litwie.

Z kolei Bronisław Komorowski zaznaczył, że „20 lat jest widocznym znakiem potrzeby organizacji” w zachowaniu i rozwoju polskiej kultury na Litwie.

37 odpowiedzi to Priorytety wciąż niezmienne – XII Zjazd ZPL

 1. Banita mówi:

  A na jakiej liście są Polacy do Eurowyborów bo nie jestem zdecydowany na kogo głosowac na Litwinów napewno nie.

 2. Zdzisław mówi:

  Lista Nr 8 LLRA (AWPL)
  1 Valdemar TOMAŠEVSKI
  2 Irina ROZOVA
  3 Gabriel Jan MINCEVIČ
  4 Olga GORŠKOVA
  5 Tadeuš ANDŽEJEVSKI
  6 Tamara LOCHANKINA
  7 Juzef KVETKOVSKIJ
  8 Oleg DAVIDIUK
  9 Leonard TALMONT
  10 Viačeslav KARMANOV
  11 Zbignev JEDINSKIJ
  12 Andrejus JERŠOVAS
  13 Rimantas MAČIULAITIS
  14 Marija PUČ
  15 Vaigutis STANČIKAS
  16 Zdzislav PALEVIČ
  17 Vladimir VLASOV
  18 Beata MALIUŠICKAJA
  19 Jaroslav KAMINSKI
  20 Renata CYTACKA
  21 Gžegož SAKSON
  22 Jurgita NAUSĖDIENĖ
  23 Renata SOBESKA
  24 Marija REKST

 3. room mówi:

  sądząc po nazwiskach tu i połowy Poalków nie ma… 🙁 a i to większość normalnych w ostatniej 10-ce.Chyba, że chcemy, żeby nas w Unii reprezentował Mincewicz, bo Tomaszewski, jeśłi nawet lista zdobędzie mandat to do Brukseli na pewno nie pojedzie… chyba, że ma dość tej działalności na Litwie 🙂

 4. anonim mówi:

  Ale sensacja! Michał Mackiewicz ponownie prezesem ZPL! Szczególnie sensacyjne jest to,że nie było alternatywnej kandydatury. I aż dwie osoby powstrzymały się od głosu!

 5. Banita mówi:

  Zdzisiek,a może w tych nazwizkach jest ktoś z okolic Kłajpedy.
  I jak mówi stare powiedzenie gdzie 2 polaków to 3 problemy.
  W końcu zjednoczmy się wszyscy
  i pokażmy Litwinom naszą siłe w tym kraju.

 6. Szymon mówi:

  Ciekawe skąd wysłali polscy politycy telegramy skoro Poczta Polska wycofała się z tej usługi kilka lat temu. Ale to taka tam dygresyjka. Ciekawi mnie bardziej Wasza opinia na temat realizacji postawionych sobie przez zjazd celów. Patrząc z Polski odnosze wrazenie, ze chodyi o to by gonic, a nie aby go zlapac. Obym sie mylil

 7. Trockiemu mówi:

  Nr.14 do aeuroparlamentu? hehehe.

 8. The Observer mówi:

  Ale karykatury nazwisk!!! Pożal się Boże poprzekręcane, ja bym z tym do sądu poszedł!!!

 9. Zdzisław mówi:

  do Banita,lista Nr.8 AWPL jest ważna na całym terytorium Litwy a z Kłaipedy są Nr. 13, 17, 22. Najbardziej pożytecznym, stanowczym w obronie spraw Polskiego szkolnictwa i innych w czasie pełnienia obowiązków w seimie był Pan J.G.Mincewicz

 10. kiwia mówi:

  na kogo warto glosowac waszym zdaniem i dlaczego? ale bez niepotrzebnej reklamy… i cos poza numerem 1…
  do trockiemu:
  a czemu ta 14-stka jest taka smieszna? co z nia nie tak?

 11. Julian mówi:

  Brawo Panie Michale ! Tak trzymać !

 12. pilna sprawa mówi:

  W niedzielę odbędą się wazne wybory. Mam nadzieję, wszyscy rozumieją, ze jest bardzo wazną sprawą pojsc i oddac swoj glos za wybraną partię, kandydata. Pozdro….

 13. uwazam mówi:

  Tadeusz Andrzejewski wydaje się byc godnym uwagi.

 14. inny mówi:

  „pełzającej asymilacji, kiedy chce się nas „nawrócić” na litewskość jako spolonizowanych Litwinów”. TAK SIE BOIMY LITWINOW, ZE POWOLI SIE RUSYFIKUJEMY!!!!Moze wreszcie, ktos kiedys z obroncow polslosci kola ZPL-u zwroci uwage na problem nie lituanizacji wsrod Polaków na Litwie a rusyfikacji z wlasnej woli.
  a ZPL przypomina zebranie KC za czasow komuny – totalna propaganda i te same twarze od wieków.

 15. Hubert mówi:

  do Banita:

  Nr. 2 Rozova jest z Klajpedy (z tego co widze, nalezy do zwiazku Rosjan). Wiecej o kandydatach mozesz znalezc na wewewe.vrk.lt/rinkimai/404_lt/KandidatuSarasai/index.html

 16. ViP mówi:

  Gratulacje Panu Michałowi. Stary dobry Dąb !

 17. Do Kiwia mówi:

  No dobrze, niech będzie 2,4,…….23,24 hehehehe

 18. pše pše mówi:

  sveiki, buvę lietuviai (polonizovany litviny)!

 19. Z archiwu KPZR mówi:

  Taki zjazd jak zawsze. I preorytety zostały te same, i wódz ten samy, i frekfencja ta sama, i na sto procent wszyscy “za” bo w jedinstwie nasza siła.Tak jak kiedyś, tak jak zawsze, nic się nie zmieniło. No i dobrze, żeby tylko wojny nie było.

 20. pien mówi:

  Alez kazdy moze wstapic do ZPL i na zjezdzie przeglosowac przeciw Mackiewicza.Bo pisanie na forum sytuacji nie zmieni.
  Azeby Michala pobudzic do zycia,potrzebna jest mloda sekretarka.

 21. pien end Co mówi:

  Czyz by sekretarka? A moze sekretarz? Moz nie mlody…….

 22. Do pien mówi:

  Naprawda každy? A ja glupi myslal, že to jak przy sajuzie, glosujo tylko wybrani lizusi. Szkoda, že nie wiedzial to poszed by na ten zjazd, na naszych zbawicieli popatrzac.

 23. d mówi:

  “Prezes Mackiewicz wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższych lat wzrośnie liczba członków Związku. W jego opinii, przyczynić się do tego może też nowa legitymacja członkowska, która łączy w sobie kartę rabatową na towary i usługi firm, z którymi ZPL podpisze umowę o współpracy.”

  A, fe! Polskością jarmarczyć? Wstyd!

 24. Do:d mówi:

  Nic dziwnego. W polityce wszystkie chwyty dozwolone, nawet te ponižej pasa. Nic dziwnego, že AWPL OWCY wszystko wykorzystują do osiągnięcia swoich celi, nawet kosciol.

 25. sw mówi:

  to samo przez to samo ale tuz tuz wybory do PE to starosci jak psy po wsiach biegaja i za rozowa-operman kaza glosowac

 26. janusz rejonowski mówi:

  nie wiem, jak tam soleczniki, wiem, jak to jest w wileńsko rejonowych terenach łowieckich księcia Waldemara. To jest przykład godny naśladowania nie tylko innym partiom na Vilniaus kraštas, ale że tak powiem na terenie kraju całego, a nawet poza nim. RODZINA WENDETTA OMERTA strach, zmuszanie, wynagradzanie, załatwianie spraw wyborów w czasie pracy (starostwa), ciągnie się to latami, za każdych wyborów…. I wszystko OK. Tak być powinno!!!!

 27. Dzik mówi:

  Tak, wazne jest oddac glos swoj wlasciwie. Narodowosciowo. Patriotycznie. Nie zwazając na niesprawiedliwosc i krzywdy osobiste, doznane od niektorych dzialaczy. Niech zyje Wilenszczyzna.

 28. piotr mówi:

  Rezolucje, uchwały, oklaski… Co zjazd to prawie to samo. Proszę o konkrety, nie co ZPL zrobi, a być może nie zrobi, w ciągu następnej kadencji, a co zrobił za kadencji prezesa Mackiewicza,i to nie tylko siłami Macierzy, ale własną pomyslowością, inicjatywą,. Co robi ZPL dla młodych zrządzie organizacji. Ilu młodych jest w zarzMoże załączcie sprawozdanie ZPL? Dpodam, że życzę ZPL-owi wszystkiego najlepszego, 100 lat.

 29. TAK mówi:

  ZPL jest bardzo potrzebną dla nas organizacją. O AWPL mam swoje zdanie, gdyž moim zdaniem podporządkowala ZPL do swych celow politycznych. Myslę, že wielu polakom na litwie taka dzialalnosc AWPL jest nie do przyjęcia. Niestety alternatywy nie ma. Každy krytyk dzialalnosci AWPL stawiany jest w szeregi wrogow narodu i oskaržany o rozbijanie jednosci partii. A nie každy przeciež može nakladac na oczy rožowe okulary i spiewac piesni chwalebne ku czci wielkiego Wodza.

 30. Zdzisław mówi:

  Do Piotr, sprawozdanie ze zjazdu na pewno będzie w “Naszej Gazecie” dodatku do “Tygodnik Wileńszczyzny”.

 31. Tutejszy mówi:

  Pół wieku poświęciłem odrodzeniu i rozwojowi oświaty polskiej na Wileńszczyźnie. Brnęliśmy z trudem przez zapory komunistyczne, rusyfikację, pijaństwo, znieczulicę, własną nieudolność, teraz nacjonalizm litewski, karierowiczowstwo, kumoterstwo i…. jeszcze wiele kłód pod nogami. A jednak zachowaliśmy język, tradycje, wiarę, patriotyzm. Może nie w takim stopniu, jak marzyliśmy. Też jestem niezadowolony. Ale czytając wypowiedzi internautów mało znajduję zrozumienia rzeczywistego stanu sytuacji. Bo więcej tu arogancji, nawet chamstwa, “wymandrzania się”.
  Rodacy! Nie znęcajcie się a dodajcie nam otuchy, pomóżcie!

 32. marek mówi:

  tutejszy
  Spokojnie. Internet ma to do siebie, że jest anonimowy, więc kytykowac jest jakby łatwiej, bo się można ukryć pod nickiem.
  Pewnie, że wiele rzeczy można zrobić lepiej. Ale bez przesady, trzeba też brać pod uwagę uwarunkowania w jakich Polacy na Kresach żyją.
  Dlatego prosze sie nie przejmować, na tym forum jest wiele osób, które doceniaja to co się robi.

 33. piotr mówi:

  Tutejszy,
  szanowny panie, myślę, że pan przesadza w odbiorze postów. Nie ms moeyu o znęcaniu się nad Polakami na kresach. Jest podziw za to, że przetrwali na “nieludzkiej ziemi”, zachowali mowę, wiarę, i że trwają nadal, mimo że nadal są solą w oku dla państw, które zamieszkują.
  Minęło jednak dwadzieścia lat od chwili , gdy polskość na Kresach, nie musi już być skrywana, można swobodnie ją manifestować. To wystarczająco wiele czasu, by spojrzeć do tyłu, i zrobić podsumowanie, co nam się udało, a czego się nie udało zrobić, dlaczego, kto jest temu winien.
  Tego nikt za Polaków na Litwie nie zrobi, ale, też odrobinę samokrytyki nie zaszkodzi. Minęły uroczystości jubileuszowa, wię teraz można zapytać, dlaczego na przykład zPL w ciągu 20 lat nie zdołał rozwinąć i ugruntować swojej działalności na całej Litwie, dlaczego wciąż sie wraca do tych samych haseł, dlaczego nie rozlicza sie przywódców z ich realizacji. A moze to liderzy ZPL są winni niepowodzeń?

 34. Anonymous mówi:

  wiekszosc kandydatow z AWPL nie sa kompetentni i doswiadczeni do stanowiska i pracy w Europarlamencie. Znam kilku kandydatow i wiem ze nie sa warci zeby kandydatowac, a AWPL wpisuje do spisu wszystkich kogo tylko mozna, zeby pokazac glupim litwinom – patrzcie jak nas jest duzo.
  Jestem za AWPL, ale jestem takiego zdania ze kandydatowac musza tylko najbardziej kompetentni i doswiadczeni kandydaci, a nie byle kto. Pozdrawiam

 35. Zgrzebniok mówi:

  Jestem pełen podziwu i szczerze dziękuję za to co ZPL robi na co dzień. Tak trzymać!

 36. Lunatyk mówi:

  A dlaczego nie podziwiasz co ZPL robi na noc? Dlaczego nie jesteś tak do końca patriotą?

 37. hm mówi:

  Na Zjeździe było powiedziano:” Nas nie warto zwalczać, bo nie zwalczysz, z nami trzeba budować i współpracować”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.