Od redakcji: pozew przeciwko Komisji Etyki Dziennikarzy i Wydawców w Sądzie Najwyższym

Pozew „Kuriera Wileńskiego” przeciwko Litewskiej Komisji Etyki Dziennikarzy i Wydawców (LKED) w sprawie referatu „Jak Polak widział Litwina w okresie międzywojennym”, wczoraj został skierowany do Sądu Najwyższego Litwy.

W swej skardze kasacyjnej domagamy się anulowania wcześniejszych orzeczeń II Wileńskiego Sądu Dzielnicowego i Wileńskiego Sądu Okręgowego w sprawie pozwu „Kuriera Wileńskiego” przeciwko LKED. W swych pozwach do sądów niższych instancji prosiliśmy o uznanie za nieważną decyzję LKED od 2007-03-19, iż rzekomo publikacja na łamach naszego dziennika referatu naukowego „Jak Polak widział Litwina w okresie międzywojennym” naukowcy Instytutu Historii w Białymstoku dr hab Krzysztofa Buchowskiego, roznieca waśnie narodowe. Redakcja uważa, że Komisja Etyki nie miała podstaw do traktowania naukowego referatu opublikowanego na naszych łamach jako wzniecającego waśnie narodowe na Wileńszczyźnie.

Trudne było do przewidzenia, że w państwie nazywającym siebie demokratycznym, należącym do Unii Europejskiej  publikacja  referatu wcześniej wygłoszonego na międzynarodowej konferencji naukowej na Uniwersytecie Wileńskim z udziałem najbardziej znanych historyków z Litwy i Polski może być uznana za niezgodną z prawem. Referat Krzysztofa Buchowskiego był opublikowany bez skrótów.

Redakcja ma nadzieję, że Sąd Najwyższy Litwy anuluje  orzeczenia II Wileńskiego Sądu Dzielnicowego i Wileńskiego Sądu Okręgowego i odwoła decyzję Komisji Etyki.


Inf. wł.