Akt Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim

Uroczysty moment poświęcenia obrazu Chrystusa Króla  Fot. archiwum ASRW
Uroczysty moment poświęcenia obrazu Chrystusa Króla Fot. archiwum ASRW

12 czerwca br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego opierając się na zasady wiary przodków, chrześcijańskie wartości oraz tradycje rejonu wileńskiego, a także uwzględniając obchodzony w 2009 r. Jubileusz 1000-lecia imienia Litwy, po wyrażeniu zgody przez hierarchów Kościoła, postanowiła ogłosić Akt Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim oraz zaprosiła Rady samorządów Litwy do poparcia tej inicjatywy. Podczas posiedzenia Rady przez księdza Tadeusza Jasińskiego został poświęcony specjalnie wykonany na tę okazję obraz Chrystusa Króla.

W roku bieżącym Litwa obchodzi swoje tysiąclecie. Po raz pierwszy Litwa została wspomniana w Kronikach Kwedlinburskich. Niosąc wiarę na nasze ziemie został zamordowany misjonarz pochodzenia niemieckiego Św. Brunon Bonifacy. Wkroczenie Litwy do pisemnej historii świata jest powiązane z chrześcijaństwem.

Obecnie świat przeżywa głęboki kryzys zarówno w materialnej, jak i w duchowej płaszczyznach. W trudnych momentach historii wiara dodawała sił by udźwignąć ciężar życia. Nawet w najtrudniejszych czasach sowieckich mieszkańcy rejonu wileńskiego nie wyrzekli się wiary. W tym roku obchodzimy 77-lecie Święceń Kapłańskich Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. Jego długa i przepełniona sensem droga życiowa wskazuje, że Bóg błogosławi swym wiernym sługom.

W zaraniu niepodległości na Placu Katedralnym, przy udziale przedstawicieli Rządu oraz hierarchów Kościoła, Litwa była ofiarowana Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Akt ten udzielił wszelkich łask dla wszystkich mieszkańców Litwy. Zwracając się do Boga z prośbą o pomoc, ochronę i natchnienie do dobrych uczynków w tym trudnym okresie Samorząd Rejonu Wileńskiego ogłosił Akt Intronizacji Chrystusa Króla. Podczas posiedzenia Rady mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść podkreśliła, iż ogłaszając taki akt, Samorząd dąży do uniknięcia bolesnych błędów, zagrożeń i niebezpieczeństw, pokładając nadzieję w Bożym błogosławieństwie i opiece, wyraża trwanie w tradycjach duchowych oraz nabiera sił do stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą przyszłość.

Fot. archiwum ASRW
Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW
Fot. archiwum ASRW

Fot. archiwum ASRW
Fot. archiwum ASRW