Transformuje się Społeczna Rada Programowa „Kuriera Wileńskiego”


W poniedziałek Społeczna Rada Programowa „Kuriera Wileńskiego” podjęła decyzję o samorozwiązaniu się. Taką decyzję jednogłośnie zaakceptowali wszyscy członkowie Rady. Powodem podjęcia decyzji stało się w opinii członków Rady to, że wyczerpały się jej możliwości, a jej formuła stała się nieefektywna. Redakcja „Kuriera Wileńskiego” dziękuje więc wszystkim członkom Rady, a szczególnie jej prezesowi Tadeuszowi Maciołowi za poświęcony czas i wysiłek na rzecz polskiego dziennika na Litwie.

Zdaniem członków samorozwiązanej Rady jej działalność warto kontynuować na forum internetowym www.kurierwilenski.lt.
Redakcja „Kuriera Wileńskiego” zaprasza więc Czytelników do udziału w wypracowaniu formuły nowej Społecznej Rady Programowej, która będzie działała na forum internetowym.

Redakcja