Więcej

  Informacja dla pasażerów

  Czytaj również...


  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, iż od 1 lipca br. na mocy decyzji Samorządu Miasta Wilna zostanie wycofany kurs autobusu 77. Dużą Rzeszę i okoliczne wsie będzie obsługiwał podmiejski autobus rejonu wileńskiego. Rozkłady jazdy nie ulegną zmianie.

  Ceny biletów ustalane są na podstawie Uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-75 z dnia 27 lutego 2009 r. zgodnie z zatwierdzoną taryfą – 0,19 Lt za przejechany kilometr. Jeśli odległość poza obrębem miasta nie przekracza 5 km, bilety będą kosztowały 1,20 Lt. Cena biletu na terytorium miasta Wilna będzie wynosiła 1,80 Lt. Jednorazowe lub imienne bilety miesięczne miasta Wilna nie obowiązują w podmiejskich autobusach.

  Pasażerowie mają prawo do zniżek przewidzianych w Ustawie o zniżkach transportowych Republiki Litewskiej (Žin., 2000, Nr. 32-890). Na mocy uchwały Rady Samorządu nr T3-392 z dnia 19 grudnia 2008 r. emerytom przysługuje dodatkowa zniżka. Mogą oni korzystać z 50% zniżki podczas przejazdu w dni świąteczne oraz niedziele.

  Uczniowie szkół ogólnokształcących, placówek nauczania zawodowego oraz nieformalnych placówek oświatowych, którzy mieszkają na wsi i w miasteczkach do 1 września mogą zwracać się do administracji swych szkół w sprawie wpisu na listy uczniów przewożonych oraz w sprawie biletów miesięcznych. Po otrzymaniu imiennych biletów miesięcznych uczniowie mieszkający na wsi oraz w miasteczkach w dniach pracy będą przewożeni nieodpłatnie (na odległość do 40 km), do szkoły i z powrotem (na bilecie wskazane będą przystanki), autobusami regularnej komunikacji podmiejskiej. Cenę biletu dla przewoźników rekompensuje ten samorząd, na terytorium którego znajduje się szkoła.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...