Informacja dla pasażerów


Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, iż od 1 lipca br. na mocy decyzji Samorządu Miasta Wilna zostanie wycofany kurs autobusu 77. Dużą Rzeszę i okoliczne wsie będzie obsługiwał podmiejski autobus rejonu wileńskiego. Rozkłady jazdy nie ulegną zmianie.

Ceny biletów ustalane są na podstawie Uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-75 z dnia 27 lutego 2009 r. zgodnie z zatwierdzoną taryfą – 0,19 Lt za przejechany kilometr. Jeśli odległość poza obrębem miasta nie przekracza 5 km, bilety będą kosztowały 1,20 Lt. Cena biletu na terytorium miasta Wilna będzie wynosiła 1,80 Lt. Jednorazowe lub imienne bilety miesięczne miasta Wilna nie obowiązują w podmiejskich autobusach.

Pasażerowie mają prawo do zniżek przewidzianych w Ustawie o zniżkach transportowych Republiki Litewskiej (Žin., 2000, Nr. 32-890). Na mocy uchwały Rady Samorządu nr T3-392 z dnia 19 grudnia 2008 r. emerytom przysługuje dodatkowa zniżka. Mogą oni korzystać z 50% zniżki podczas przejazdu w dni świąteczne oraz niedziele.

Uczniowie szkół ogólnokształcących, placówek nauczania zawodowego oraz nieformalnych placówek oświatowych, którzy mieszkają na wsi i w miasteczkach do 1 września mogą zwracać się do administracji swych szkół w sprawie wpisu na listy uczniów przewożonych oraz w sprawie biletów miesięcznych. Po otrzymaniu imiennych biletów miesięcznych uczniowie mieszkający na wsi oraz w miasteczkach w dniach pracy będą przewożeni nieodpłatnie (na odległość do 40 km), do szkoły i z powrotem (na bilecie wskazane będą przystanki), autobusami regularnej komunikacji podmiejskiej. Cenę biletu dla przewoźników rekompensuje ten samorząd, na terytorium którego znajduje się szkoła.