Więcej

  Informacja dla pasażerów

  Czytaj również...


  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, iż od 1 lipca br. na mocy decyzji Samorządu Miasta Wilna zostanie wycofany kurs autobusu 77. Dużą Rzeszę i okoliczne wsie będzie obsługiwał podmiejski autobus rejonu wileńskiego. Rozkłady jazdy nie ulegną zmianie.

  Ceny biletów ustalane są na podstawie Uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-75 z dnia 27 lutego 2009 r. zgodnie z zatwierdzoną taryfą – 0,19 Lt za przejechany kilometr. Jeśli odległość poza obrębem miasta nie przekracza 5 km, bilety będą kosztowały 1,20 Lt. Cena biletu na terytorium miasta Wilna będzie wynosiła 1,80 Lt. Jednorazowe lub imienne bilety miesięczne miasta Wilna nie obowiązują w podmiejskich autobusach.

  Pasażerowie mają prawo do zniżek przewidzianych w Ustawie o zniżkach transportowych Republiki Litewskiej (Žin., 2000, Nr. 32-890). Na mocy uchwały Rady Samorządu nr T3-392 z dnia 19 grudnia 2008 r. emerytom przysługuje dodatkowa zniżka. Mogą oni korzystać z 50% zniżki podczas przejazdu w dni świąteczne oraz niedziele.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Uczniowie szkół ogólnokształcących, placówek nauczania zawodowego oraz nieformalnych placówek oświatowych, którzy mieszkają na wsi i w miasteczkach do 1 września mogą zwracać się do administracji swych szkół w sprawie wpisu na listy uczniów przewożonych oraz w sprawie biletów miesięcznych. Po otrzymaniu imiennych biletów miesięcznych uczniowie mieszkający na wsi oraz w miasteczkach w dniach pracy będą przewożeni nieodpłatnie (na odległość do 40 km), do szkoły i z powrotem (na bilecie wskazane będą przystanki), autobusami regularnej komunikacji podmiejskiej. Cenę biletu dla przewoźników rekompensuje ten samorząd, na terytorium którego znajduje się szkoła.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...