„Mobilne miejsca pracy” pomocą funkcjonariuszom policji

Podczas imprez masowych organizowanych w Wilnie w dniach 1–6 lipca wypróbowany zostanie powóz oddziału operatywnego zarządzania mobilnego — „mobilne miejsce pracy”. Wyposażone w odpowiedni sprzęt mikrobusy ułatwią pracę funkcjonariuszom policji.

— Stare 2 mikrobusy zostały przekształcone na skomputeryzowane miejsca pracy, skąd możliwe jest połączenie z bazą danych i innymi systemami cyfrowymi. Oprócz tego, będzie można w nich udzielić pomocy osobom, których prawa zostały naruszone. Nie trzeba będzie jechać do komisariatu, wypełniać formularz czy składać oświadczenie — wyjaśniał dziennikarzom podczas konferencji Kęstutis Lančiskas, naczelnik Głównego Komisariatu Policji m. Wilna, przedstawiając sprzęt mikrobusu.

Gdy jest potrzeba, w odpowiednio wyposażonym mikrobusie może mieścić się sztab. Można z niego koordynować i kontrolować działania funkcjonariuszy, przyjmować decyzje o zastosowaniu sił policji.

Policja informowała, że podczas imprez w dniach 1–6 lipca na poszczególnych ulicach stolicy będzie ograniczony ruch samochodowy. Wszelką niezbędną informację o zmianie ruchu można znaleźć na stronie internetowej www.vilnius.lt

Do pomocy podtrzymywania porządku publicznego ściągnięte zostaną patrole z innych komisariatów. Podobno w następnym tygodniu do Wilna przebędzie około 150 tys. turystów i gości. Naczelnik policji wileńskiej zapewnił, że są odpowiednio przygotowani do takiego napływu. Zachęcał, abyśmy byli tolerancyjnymi i gościnnymi gospodarzami miasta.

— W pierwszych dniach lipca do Wilna przybędzie wielu gości, dlatego prosimy być tolerancyjnymi, pomóc im w razie potrzeby, pamiętać o porządku publicznym i nie naruszać prawideł ruchu drogowego — dodał  Lančinskas.