Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Spotkanie prezydentów Litwy, Polski, Ukrainy oraz przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi podczas obchodów 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, które symbolizuje Rzeczpospolitą  Wielu Narodów, a tym faktycznie przez wieki był sojusz Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego Fot. Stanisław Tarasiewicz
Spotkanie prezydentów Litwy, Polski, Ukrainy oraz przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi podczas obchodów 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, które symbolizuje Rzeczpospolitą Wielu Narodów, a tym faktycznie przez wieki był sojusz Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego Fot. Stanisław Tarasiewicz

Nieco zapomniany na co dzień Lublin w środę stał się, podobnie jak  440 lat temu, miejscem spotkania przedstawicieli władz Litwy i Polski.

Spotkanie, które podczas rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych członków ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox określił prawzorem dla zjednoczonej Europy. Parafrazując jego sławne od Lublina do Dublina, wczorajsze spotkanie było określane słowy od Lublina do Lublina.

Podobnie, jak  440 lat temu, gdy szlachta polska i litewska zawarła Unię Lubelską, również w środę przedstawiciele władz Litwy, Polski, ale też Ukrainy oraz pierwszych demokratycznych władz Białorusi zebrali się ponownie w Lublinie, żeby nie tylko przypomnieć sobie i swoim narodom oraz Europie o procesie zjednoczeniowym, lecz przede wszystkim zainicjować proces, który ostatnio znajdował wyraz w zmodyfikowanej nazwie Rzeczypospolitej Obojga Narodów — Rzeczypospolita Wielu Narodów.

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem ekumenicznym w Archikatedrze Lubelskiej, gdzie przed 440 laty obradowali posłowie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie też została prawdopodobnie podpisana Unia Lubelska. W nabożeństwie wzięli udział prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy oraz przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Białoruskiej. Później prezydenci Lech Kaczyński, Valdas Adamkus, Wiktor Juszczenko oraz przewodniczący Stanisław Szuszkiewicz przyjechali do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, gdzie złożyli kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II i Kardynała Stanisława Wyszyńskiego oraz odsłonili tablicę pamiątkową „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Na uniwersytecie odbyła się też ceremonia wręczenia doktoratów honoris causa prezydentom Polski, Litwy, Ukrainy i przewodniczącemu Rady Najwyższej Białorusi.

Uroczystości z KUL–u przeniosły się na główny plac miejski — Plac Litewski, gdzie przed 440 laty  stał obóz szlachty unijnej. Również i dziś zaaranżowano tu przedstawienie historyczne obrazujące tamto wydarzenie. Prezydenci złożyli wieńce przed pomnikiem Unii Lubelskiej i w orszaku przeszli ulicami Starego Miasta na Zamek Lubelski, gdzie  440 lat temu ogłoszono Unię Lubelską, a dziś znajduje się słynny obraz Jana Matejki przedstawiający wydarzenie sprzed wieków.

Z okazji jubileuszowych obchodów Unii Lubelskiej w mieście zorganizowano wiele imprez oraz koncertów, w których uczestniczyły zespoły z Polski, Litwy i Ukrainy.

Obchody jubileuszowe zorganizował Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz władze miejskie Lublina, który pretenduje do miana Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.