Więcej

  Ku uwadze właścicieli psów

  Czytaj również...

  Ostatnio nasiliły się przypadki poszkodowania mieszkańców rejonu wileńskiego przez bezdomne psy, a nawet psy posiadające właścicieli. Szczególnie często ich ofiarami stają się dzieci. 3 sierpnia br. do Szpitala Dziecięcego w Santaryszkach przywieziono pokąsanego przez psa 4-letniego chłopczyka. Dziecko jest poważnie skaleczone – ma uszkodzoną rękę i bok. Dziecko pokąsał pies sąsiadów. Nieszczęście się wydarzyło w rejonie wileńskim, we wsi Mozuryszki gminy Zujuny. Specjaliści Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego dopatrują się dwóch podstawowych przyczyn takich sytuacji: w warunkach złożonej sytuacji ekonomicznej w kraju utrzymanie psów stało się dla mieszkańców ciężarem nie do udźwignięcia, dlatego psy są przez nich porzucane. Drugą przyczyną jest ludzka nieodpowiedzialność.

  Należy podkreślić, iż z powodu niewłaściwie hodowanych psów szczególnie cierpią dzieci. Mieszkańcy często nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa, nie rozumieją, iż nie wystarczy tylko jednego ze środków bezpieczeństwa – prowadzenia psa na smyczy czy założenie kagańca. Przypominamy, że z psem należy spacerować prowadząc go na smyczy z założonym kagańcem.

  23 marca br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego uchwaliła Tryb opieki i hodowli zwierząt w rejonie wileńskim, który przewiduje, że właściciele powinni zapewnić, by  przetrzymywanie i hodowla niebezpiecznych zwierząt nie zagrażałaby i nie szkodziła zdrowiu mieszkańców, ich własności, nie naruszałaby praw i interesów innych osób.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Obecnie na każdym posiedzeniu Komisji Administracyjnej Administracji Samorządu sporządza się kilka protokołów w sprawie napadów na ludzi czy innych wyrządzonych przez zwierząt szkód.

  Na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych RL z dnia 17 czerwca 2003 r. zatwierdzono Tryb wydawania zezwoleń na nabycie, hodowlę, tresurę psów ras agresywnych i ich mieszańców (dalej – tryb). Dane przepisy są stosowane do osób, które wwożą, nabywają, hodują, handlują lub tresują psy agresywne i ich mieszańców. Rasy psów agresywnych oraz ich mieszańców wskazane są w liście ras psów agresywnych zatwierdzonej przez dyrektora Państwowej Służby Żywnościowo-Weterynaryjnej. Osoby odpowiedzialne, które hodują psy ras bojowych (pit bull terrier amerykański, bandog (mastif amerykański)) lub psy ras niebezpiecznych (staffordshire terrier amerykański, staffordshire bull terrier, buldog amerykański, dog argentyński, fila brasileiro (mastif brazylijski), kangal (owczarek turecki), owczarek kaukaski, owczarek południowo-rosyjski) powinny otrzymać odpowiednie zezwolenia. Zezwolenia na nabycie, hodowlę, handel, tresurę psów ras agresywnych oraz innych niebezpiecznych zwierząt wydaje Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Przypominamy mieszkańcom, iż zwierzęta powinny być hodowane w taki sposób, by nie mogły wyrządzić szkody ludziom, nie zakłócały ich spokoju. Podczas spaceru ze swym ulubieńcem koniecznie należy mu włożyć kaganiec oraz prowadzić go na smyczy. Przypominamy również, że zgodnie z Kodeksem Prawa Naruszeń Administracyjnych za złamanie przepisów Trybu nabycia, hodowli, tresury, handlu oraz przewozu zwierząt, Trybu rejestracji poszczególnych gatunków zwierząt w miejscach zamieszkania oraz Trybu wwozu, nabycia, hodowli, rejestracji, handlu i tresury psów agresywnych, w przypadku wyrządzenia szkody na zdrowiu lub szkody majątkowej grozi kara do 2 tys. Lt. W poszczególnych przypadkach kodeks przewiduje konfiskatę zwierząt.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...