Więcej

  Ku uwadze właścicieli psów

  Czytaj również...

  Ostatnio nasiliły się przypadki poszkodowania mieszkańców rejonu wileńskiego przez bezdomne psy, a nawet psy posiadające właścicieli. Szczególnie często ich ofiarami stają się dzieci. 3 sierpnia br. do Szpitala Dziecięcego w Santaryszkach przywieziono pokąsanego przez psa 4-letniego chłopczyka. Dziecko jest poważnie skaleczone – ma uszkodzoną rękę i bok. Dziecko pokąsał pies sąsiadów. Nieszczęście się wydarzyło w rejonie wileńskim, we wsi Mozuryszki gminy Zujuny. Specjaliści Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego dopatrują się dwóch podstawowych przyczyn takich sytuacji: w warunkach złożonej sytuacji ekonomicznej w kraju utrzymanie psów stało się dla mieszkańców ciężarem nie do udźwignięcia, dlatego psy są przez nich porzucane. Drugą przyczyną jest ludzka nieodpowiedzialność.

  Należy podkreślić, iż z powodu niewłaściwie hodowanych psów szczególnie cierpią dzieci. Mieszkańcy często nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa, nie rozumieją, iż nie wystarczy tylko jednego ze środków bezpieczeństwa – prowadzenia psa na smyczy czy założenie kagańca. Przypominamy, że z psem należy spacerować prowadząc go na smyczy z założonym kagańcem.

  23 marca br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego uchwaliła Tryb opieki i hodowli zwierząt w rejonie wileńskim, który przewiduje, że właściciele powinni zapewnić, by  przetrzymywanie i hodowla niebezpiecznych zwierząt nie zagrażałaby i nie szkodziła zdrowiu mieszkańców, ich własności, nie naruszałaby praw i interesów innych osób.

  Obecnie na każdym posiedzeniu Komisji Administracyjnej Administracji Samorządu sporządza się kilka protokołów w sprawie napadów na ludzi czy innych wyrządzonych przez zwierząt szkód.

  Na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych RL z dnia 17 czerwca 2003 r. zatwierdzono Tryb wydawania zezwoleń na nabycie, hodowlę, tresurę psów ras agresywnych i ich mieszańców (dalej – tryb). Dane przepisy są stosowane do osób, które wwożą, nabywają, hodują, handlują lub tresują psy agresywne i ich mieszańców. Rasy psów agresywnych oraz ich mieszańców wskazane są w liście ras psów agresywnych zatwierdzonej przez dyrektora Państwowej Służby Żywnościowo-Weterynaryjnej. Osoby odpowiedzialne, które hodują psy ras bojowych (pit bull terrier amerykański, bandog (mastif amerykański)) lub psy ras niebezpiecznych (staffordshire terrier amerykański, staffordshire bull terrier, buldog amerykański, dog argentyński, fila brasileiro (mastif brazylijski), kangal (owczarek turecki), owczarek kaukaski, owczarek południowo-rosyjski) powinny otrzymać odpowiednie zezwolenia. Zezwolenia na nabycie, hodowlę, handel, tresurę psów ras agresywnych oraz innych niebezpiecznych zwierząt wydaje Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Przypominamy mieszkańcom, iż zwierzęta powinny być hodowane w taki sposób, by nie mogły wyrządzić szkody ludziom, nie zakłócały ich spokoju. Podczas spaceru ze swym ulubieńcem koniecznie należy mu włożyć kaganiec oraz prowadzić go na smyczy. Przypominamy również, że zgodnie z Kodeksem Prawa Naruszeń Administracyjnych za złamanie przepisów Trybu nabycia, hodowli, tresury, handlu oraz przewozu zwierząt, Trybu rejestracji poszczególnych gatunków zwierząt w miejscach zamieszkania oraz Trybu wwozu, nabycia, hodowli, rejestracji, handlu i tresury psów agresywnych, w przypadku wyrządzenia szkody na zdrowiu lub szkody majątkowej grozi kara do 2 tys. Lt. W poszczególnych przypadkach kodeks przewiduje konfiskatę zwierząt.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...