Więcej

  Ku uwadze właścicieli psów

  Czytaj również...

  Ostatnio nasiliły się przypadki poszkodowania mieszkańców rejonu wileńskiego przez bezdomne psy, a nawet psy posiadające właścicieli. Szczególnie często ich ofiarami stają się dzieci. 3 sierpnia br. do Szpitala Dziecięcego w Santaryszkach przywieziono pokąsanego przez psa 4-letniego chłopczyka. Dziecko jest poważnie skaleczone – ma uszkodzoną rękę i bok. Dziecko pokąsał pies sąsiadów. Nieszczęście się wydarzyło w rejonie wileńskim, we wsi Mozuryszki gminy Zujuny. Specjaliści Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego dopatrują się dwóch podstawowych przyczyn takich sytuacji: w warunkach złożonej sytuacji ekonomicznej w kraju utrzymanie psów stało się dla mieszkańców ciężarem nie do udźwignięcia, dlatego psy są przez nich porzucane. Drugą przyczyną jest ludzka nieodpowiedzialność.

  Należy podkreślić, iż z powodu niewłaściwie hodowanych psów szczególnie cierpią dzieci. Mieszkańcy często nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa, nie rozumieją, iż nie wystarczy tylko jednego ze środków bezpieczeństwa – prowadzenia psa na smyczy czy założenie kagańca. Przypominamy, że z psem należy spacerować prowadząc go na smyczy z założonym kagańcem.

  23 marca br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego uchwaliła Tryb opieki i hodowli zwierząt w rejonie wileńskim, który przewiduje, że właściciele powinni zapewnić, by  przetrzymywanie i hodowla niebezpiecznych zwierząt nie zagrażałaby i nie szkodziła zdrowiu mieszkańców, ich własności, nie naruszałaby praw i interesów innych osób.

  Obecnie na każdym posiedzeniu Komisji Administracyjnej Administracji Samorządu sporządza się kilka protokołów w sprawie napadów na ludzi czy innych wyrządzonych przez zwierząt szkód.

  Na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych RL z dnia 17 czerwca 2003 r. zatwierdzono Tryb wydawania zezwoleń na nabycie, hodowlę, tresurę psów ras agresywnych i ich mieszańców (dalej – tryb). Dane przepisy są stosowane do osób, które wwożą, nabywają, hodują, handlują lub tresują psy agresywne i ich mieszańców. Rasy psów agresywnych oraz ich mieszańców wskazane są w liście ras psów agresywnych zatwierdzonej przez dyrektora Państwowej Służby Żywnościowo-Weterynaryjnej. Osoby odpowiedzialne, które hodują psy ras bojowych (pit bull terrier amerykański, bandog (mastif amerykański)) lub psy ras niebezpiecznych (staffordshire terrier amerykański, staffordshire bull terrier, buldog amerykański, dog argentyński, fila brasileiro (mastif brazylijski), kangal (owczarek turecki), owczarek kaukaski, owczarek południowo-rosyjski) powinny otrzymać odpowiednie zezwolenia. Zezwolenia na nabycie, hodowlę, handel, tresurę psów ras agresywnych oraz innych niebezpiecznych zwierząt wydaje Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Przypominamy mieszkańcom, iż zwierzęta powinny być hodowane w taki sposób, by nie mogły wyrządzić szkody ludziom, nie zakłócały ich spokoju. Podczas spaceru ze swym ulubieńcem koniecznie należy mu włożyć kaganiec oraz prowadzić go na smyczy. Przypominamy również, że zgodnie z Kodeksem Prawa Naruszeń Administracyjnych za złamanie przepisów Trybu nabycia, hodowli, tresury, handlu oraz przewozu zwierząt, Trybu rejestracji poszczególnych gatunków zwierząt w miejscach zamieszkania oraz Trybu wwozu, nabycia, hodowli, rejestracji, handlu i tresury psów agresywnych, w przypadku wyrządzenia szkody na zdrowiu lub szkody majątkowej grozi kara do 2 tys. Lt. W poszczególnych przypadkach kodeks przewiduje konfiskatę zwierząt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...