Sołtys — dbając o swoich pomagać władzom

65
Nowe urzędy sołtysów w starostwach mają bronić interesy mieszkańców i pomagać władzom w rozwiązywaniu lokalnych problemów Fot. Marian Paluszkiewicz
Nowe urzędy sołtysów w starostwach mają bronić interesy mieszkańców i pomagać władzom w rozwiązywaniu lokalnych problemów Fot. Marian Paluszkiewicz

W rejonie solecznickim trwa rejestracja kandydatów na nowy urząd w strukturze starostwach. Jako pierwsze do wyborów sołtysów – nowych pomocników starostów — od początku sierpnia przygotowują się starostwa Podborze oraz Koleśniki.

— Sądzę, że inicjatywa Sejmu utworzenia na Litwie przy starostwach sołectw, jest dobrym pomysłem. Jestem pozytywnie nastawiony na ten projekt, ponieważ ma perspektywy przyszłościowe. A do tego, ważne jest w jakiś sposób zachęcać naszą społeczność do aktywności społecznej, do dbania o własną wieś, własną część miasta. W ten sposób w naszym społeczeństwie uda się po części eliminować obojętność na sprawy ogółu — powiedział „Kurierowi” Leonard Talmont, mer samorządu rejonu solecznickiego.

Zdaniem mera, sołtysostwo to organ doradczy starosty, który posiada ograniczone pełnomocnictwo. Głównym zadaniem sołtysa będzie działalność społeczna na rzecz dobra mieszkańców starostwa, ich czynnego uczestniczenia w życiu społecznym. Sołtys ma być przedstawicielem interesów mieszkańców i jednocześnie pomocnikiem starosty, tzn. ma być pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami oraz starostą i nawet samorządem.

— Sołtysi mają być pomocni starostom w rozwiązywaniu nurtujących problemów mieszkańców starostw, jak na przykład problem z dojazdem, sprawy rodzinne i in. Przede wszystkim mają oni bronić interesów swoich sołectw — dodał Talmont.

Liczba sołectw w starostwie — czy to na wsi, czy też w mieście — będzie zależała od liczby mieszkańców. Zgodnie z ustawą z 1 stycznia 2009 roku liczba mieszkańców jednego sołectwa nie może przekraczać 500 osób. Sołtys ma być wybierany na dwuletnią kadencję.

— Jest to jednak zbyt krótki okres dla samego sołtysa, który po objęciu stanowiska powinien najpierw rozeznać się w problematyce starostwa, żeby móc w zupełności i efektywnie pracować. Lepszym wyjściem by było kadencja czteroletnia — nie zgadzał się z dwuletnim terminem pracy sołtysów Bolesław Daszkiewicz, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego.

Nie przekonuje jego fakt, że autorytatywny sołtys, o dobrych zdolnościach przywódczych, może kandydować na następną kadencję i w ten sposób kontynuować rozpoczęte prace.
Kandydatów na sołtysów typować mogą mieszkańcy starostwa, organizacje pozarządowe, zrzeszenia oraz zespoły urzędów i organizacji, działające w tych sołectwach. Wybory sołtysa odbędą się na zgromadzeniu mieszkańców, które organizuje starosta. Sołtysem zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.

Ma pracować na zasadach społecznych, nieodpłatnie. I ten fakt, jak się okazuje, powoduje, że początkowo zgłaszane kandydatury są wycofywane.

Jak twierdzi Tadeusz Minakowski, starosta starostwa Podborze, jest to jeden z podstawowych problemów:

— Nic dziwnego, ludzie za swoją pracę spodziewają się zapłaty.

W starostwie Podborze ma być 10 sołectw. Wczoraj zakończono rejestrację kandydatów do 6 przyszłych sołectw. W pozostałych jest problem ze znalezieniem chętnych z powodu wymienionego przez starostę Minakowskiego.

Mer Talmont rozumie zaistniałą sytuację, jednak obecnie samorząd w tym kierunku nic zdziałać nie może. Jako przykład dobrego rozwiązania podaje urzędujących sołtysów w Polsce, gdzie funkcje sołtysa również nie są opłacane, jednak są zwolnieni od podatku za ziemię. Na Litwie, przynajmniej w najbliższym czasie, jest to niemożliwe.

Dla samorządu rejonu solecznickiego wprowadzenie systemu sołectwa nie jest nowością. Jak zaznaczył Bolesław Daszkiewicz,   w starostwach Jaszuny i Poszki, skorzystano z ustawy o samorządach, przewidującej stanowiska przedstawicieli miejscowości z głosem doradczym.


CO MOŻE SOŁTYS

Sołtys jest przedstawicielem interesów mieszkańców w starostwie, samorządzie a także w państwowych instytucjach, działających na terytorium samorządu. Sołtys ma prawo udziału w posiedzeniu komitetu rady samorządu oraz rady samorządu, podczas którego rozpatruje się kwestie dotyczące mieszkańców tego sołtysostwa, ma prawo wyrazić zdanie mieszkańców odnośnie tych kwestii oraz sugerować możliwości rozwiązania stawianych zagadnień, wcześniej omówionych na zjeździe sołtysów.

7 KOMENTARZE

 1. „w Polsce, gdzie funkcje sołtysa również nie są opłacane, jednak są zwolnieni od podatku za ziemię.”
  Nieprawda. W Polsce sołtysi mogą otrzymywać diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ustalonych przez radę gminy.
  Nie są też zwolnieni z podatku od nieruchomości, czy też rolnego, ale bardzo często,jako inkasenci tych podatków, mają dodatkowy dochód z inkasa.
  A w ogóle ustrojowa pozycja sołtysów w Polsce,jest zdaje się inna niż na Litwie, tak to przynajmniej wygląda z artykułu. Sołectwa w Polsce, chociaż nie mają osobowości prawnej, mogą np. zarządzać przekazanym im majątkiem.

 2. Słusznie p. „marku” – sołectwa litewskie byłby skuteczniejsze gdyby przyjęły model polski.

 3. W Polsce sołtys nie ma źle. Ma spory procent ze zbieranych lokalnych podatków, więc i dodatkowe pieniądze. No i są imprezy, balangi, wycieczki (w tym i zagraniczne) – finansowane przez gminę – ale to już zależy od danej gminy. Ma też pieniądze z uczestniczenia w posiedzeniach rady gminy.
  Kiedyś, jak na wsiach było mało telefonów, zakładali mu też telefon i to przyciągało potencjalnych kandydatów.

 4. Polska .
  Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy. Sołtys nie jest żadnym doradcą lub posrednikiem innych organów władzy. To samodzielny organ o własnych kompetencjach.
  Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie (sołeckie). W polskim modelu ustrojowym, jest to jedyny organ demokracji bezpośredniej.

  Sołtys ma do pomocy organ doradczy ,radę sołecką. Oba te organy, wybiera zebranie wiejskie.

  W 2010r, sołtys będzie realizował środki z funduszu sołeckiego, rozdysponowane w formie uchwały, przez zebrania wiejskie w sierpniu lub wrześniu 2009.
  Przeciętne solectwo będzie miało w funduszu soleckim około 13 tys. PLN

 5. wdg. ustawy o samorządach, liczba mieszkańców jednego sołectwa może przekraczać 500 osób, różni się tylko tryb organizowania wyborów sołtysa.

Comments are closed.