Wzmocnić kondycję szkolnictwa polskiego na Litwie

W bieżącym roku szkolnym ogółem na Litwie do szkół uczęszcza ok. 430 tys. uczniów, w tym ok. 29 tys. pierwszaków. W szkołach z polskim językiem nauczania do ławek zasiadło ok. 16 tys. uczniów, w tym ok. 1100 pierwszaków.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” bez mała dwadzieścia lat otacza opieką polskie szkoły i dba o należyty ich poziom. Prezes Macierzy Szkolnej, radny m. Wilna Józef Kwiatkowski, poproszony o komentarz do rozpoczętego roku szkolnego w szkołach polskich na Litwie, zaznaczył, że oprócz wielu trudności, niepopularnych i dyskryminujących oświatę w ogóle oraz mniejszości narodowych w szczególności decyzji rządu  szkoły polskie są dobrze skompletowane i konkurencyjne, zaś kondycja szkolnictwa polskiego jest w dalszym ciągu dobra.

— Cieszy, że liczba dzieci w naszych szkołach się nie zmniejsza. W zasadzie utrzymała się ta sama sieć szkół. Według wstępnych danych 80 proc. maturzystów polskich szkół dostało się na wyższe uczelnie — powiedział w rozmowie z „Kurierem”  Józef Kwiatkowski.

Prezes „Macierzy Szkolnej” podkreślił, iż żeby w dalszym ciągu wzmacniać kondycję szkoły polskiej, ciągle należy wprowadzać coś nowego, pracować nad poziomem nauczania. W tym roku Macierz zamierza zwrócić szczególną uwagę na wdrażanie nauczania multimedialnego.

— Już poczyniliśmy pierwsze kroki w tym kierunku. Na wiosnę br. zorganizowaliśmy krótkie szkolenia dla nauczycieli informatyki oraz dyrektorów szkół. W październiku, dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, która przeznaczyła 60 tys. zł, do szkół zostaną kupione tablice interaktywne, rzutniki oraz programy do nauczania multimedialnego. W 17 szkołach takie tablice już są wykorzystywane.

Jak i każdego roku Stowarzyszenie zamierza organizować różnorodne konkursy, by wzmacniać wiedzę uczniów w naszych szkołach o kulturze polskiej, dziedzictwie narodowym, pielęgnować  mowę ojczystą.

— Będziemy kontynuować nasze programowe imprezy — m. in. konkurs recytatorski „Kresy”, festiwal teatralny dla przedszkolaków „Bajeczki z przedszkolnej półeczki”, konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”. W tym roku podjęliśmy się zamiaru zorganizowania nowego konkursu — „W kręgu poetów wileńskich”, w ramach którego uczcimy również 200-lecie urodzin Juliusza Słowackiego — powiedział prezes Stowarzyszenia.

Tradycyjnie odbędzie się konkurs historyczny „Czy znasz historię Polski?”. Zwłaszcza zamierza się wiele uwagi poświęcić 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 70-leciu zbrodni katyńskiej.

— Przede wszystkim: promowanie osiągnięć szkoły polskiej poprzez konkurs „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel”, organizowanie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji nauczycieli, zachęcanie rodziców do zapisywania dzieci do polskiej szkoły — wypunktował główne kierunki działalności prezes „Macierzy Szkolnej”.