Więcej

  Wzmocnić kondycję szkolnictwa polskiego na Litwie

  Czytaj również...

  W bieżącym roku szkolnym ogółem na Litwie do szkół uczęszcza ok. 430 tys. uczniów, w tym ok. 29 tys. pierwszaków. W szkołach z polskim językiem nauczania do ławek zasiadło ok. 16 tys. uczniów, w tym ok. 1100 pierwszaków.

  Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” bez mała dwadzieścia lat otacza opieką polskie szkoły i dba o należyty ich poziom. Prezes Macierzy Szkolnej, radny m. Wilna Józef Kwiatkowski, poproszony o komentarz do rozpoczętego roku szkolnego w szkołach polskich na Litwie, zaznaczył, że oprócz wielu trudności, niepopularnych i dyskryminujących oświatę w ogóle oraz mniejszości narodowych w szczególności decyzji rządu  szkoły polskie są dobrze skompletowane i konkurencyjne, zaś kondycja szkolnictwa polskiego jest w dalszym ciągu dobra.

  — Cieszy, że liczba dzieci w naszych szkołach się nie zmniejsza. W zasadzie utrzymała się ta sama sieć szkół. Według wstępnych danych 80 proc. maturzystów polskich szkół dostało się na wyższe uczelnie — powiedział w rozmowie z „Kurierem”  Józef Kwiatkowski.

  Prezes „Macierzy Szkolnej” podkreślił, iż żeby w dalszym ciągu wzmacniać kondycję szkoły polskiej, ciągle należy wprowadzać coś nowego, pracować nad poziomem nauczania. W tym roku Macierz zamierza zwrócić szczególną uwagę na wdrażanie nauczania multimedialnego.

  — Już poczyniliśmy pierwsze kroki w tym kierunku. Na wiosnę br. zorganizowaliśmy krótkie szkolenia dla nauczycieli informatyki oraz dyrektorów szkół. W październiku, dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, która przeznaczyła 60 tys. zł, do szkół zostaną kupione tablice interaktywne, rzutniki oraz programy do nauczania multimedialnego. W 17 szkołach takie tablice już są wykorzystywane.

  Jak i każdego roku Stowarzyszenie zamierza organizować różnorodne konkursy, by wzmacniać wiedzę uczniów w naszych szkołach o kulturze polskiej, dziedzictwie narodowym, pielęgnować  mowę ojczystą.

  — Będziemy kontynuować nasze programowe imprezy — m. in. konkurs recytatorski „Kresy”, festiwal teatralny dla przedszkolaków „Bajeczki z przedszkolnej półeczki”, konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”. W tym roku podjęliśmy się zamiaru zorganizowania nowego konkursu — „W kręgu poetów wileńskich”, w ramach którego uczcimy również 200-lecie urodzin Juliusza Słowackiego — powiedział prezes Stowarzyszenia.

  Tradycyjnie odbędzie się konkurs historyczny „Czy znasz historię Polski?”. Zwłaszcza zamierza się wiele uwagi poświęcić 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 70-leciu zbrodni katyńskiej.

  — Przede wszystkim: promowanie osiągnięć szkoły polskiej poprzez konkurs „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel”, organizowanie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji nauczycieli, zachęcanie rodziców do zapisywania dzieci do polskiej szkoły — wypunktował główne kierunki działalności prezes „Macierzy Szkolnej”.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Niemenczyńskim Centrum Kultury wystawa „Sakralne dziedzictwo Wilna i Wileńszczyzny” wileńskiego fotografika Jerzego Karpowicza [Z GALERIĄ]

  Jerzy Karpowicz często nazywany jest kronikarzem życia Polaków na Litwie. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia dokumentalna oraz fotografia reportażowa, w zdecydowanej większości poświęcona Wileńszczyźnie. Przygoda pana Jerzego z fotografią trwa już ponad 50 lat. Jest autorem i współautorem...

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...