Więcej

  Dbać o duchową stronę życia

  Czytaj również...

  To miejsce, gdzie usługobiorcy placówki będą mogli się skupić i oddać modlitwie Fot. archiwum ASRW
  To miejsce, gdzie usługobiorcy placówki będą mogli się skupić i oddać modlitwie Fot. archiwum ASRW

  W dn. 16 września w Środowiskowym Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego wyświęcono kapliczkę dla duchowych potrzeb usługobiorców ośrodka.

  W tak ważnym dniu do Czarnego Boru przybyło wiele zaszczytnych osób: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, dyrektor administracji Samorządu Lucyna Kotłowska, zastępca dyrektora Rita Tamašunienė, radna Samorządu Irena Baranowska, proboszcz parafii wojdackiej Józef Narkun, inni przedstawiciele Samorządu, gminy czarnoborskiej, pobliskich szkół.

  Pomysł umieszczenia kapliczki zrodził się dyrektorowi placówki – pani Renacie Adamowicz. Posesję pod budowę podwórkowej kapliczki udostępnił pan Eugeniusz Korwiel. Figurę Matki Boskiej ośrodek nabył dzięki ofiarodawcom.

  Po oficjalnych przemówieniach odprawiono okazyjną Mszę świętą, którą celebrował ksiądz proboszcz parafii porudomińskiej Mirosław Balcewicz.

  Zastępca dyrektora placówki Wioleta Milewska na zakończenie przemówienia zaznaczyła: „Chciałabym przypomnieć słowa poety – księdza Jana Twardowskiego: „W ludziach istnieje naprawdę wiele dobra. Potrafią działać bezinteresownie uczestnicząc w różnych akcjach na rzecz wspólnego dobra”. Tymi ludźmi, o których mówił ks. J. Twardowski, na pewno jesteście Państwo…”

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...