Więcej

  Wyniki wyborów do Rady Programowej Internautów „Kuriera Wileńskiego”

  Czytaj również...

  Wybory, zakmnięte 31 lipca br., które odbywały się zarówno drogą e-mailową i poprzez komentarze, zakończone zostały następującym wynikiem:

  • kiwia — 9 głosów (6 w komentarzach i 3 e-mailem)
  • marek — 16 (11 + 5)
  • Senbuvis — 20 (17 + 3)
  • tomasz — 16 (14 + 2)
  • Wera Raksztelis — 16 (11 + 5)
  • zybedeusz — 15 (11 + 4)

  Zatem do Rady trafiają internauci:

  • marek
  • Senbuvis
  • tomasz
  • Wera Raksztelis
  • zybedeusz

  Zarząd „Kuriera Wileńskiego” gratuluje wybranym kandydatom, a także proponuje internautkę kiwię także zaprosić do prac Rady, na zasadach, które ustali wybrana Rada.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Jednocześnie Zarząd proponuje wyznaczyć internautę zybedeusza na koordynatora prac nowowybranej Rady, który pokieruje jej pracami w pierwszych dniach i zapewni wszelką potrzebną pomoc techniczną jej Członkiniom i Członkom.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o byciu pięknym na wiosnę

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka pisze o pięknych...

  Architekt „zaszczycony monarszym zadowoleniem”

  Dr Jerzy Remer pisał: „Gorliwi zwolennicy Targowicy, w tym biskup Ignacy Massalski, opuszczają stolicę litewską, lecz już 14 czerwca 1793 r. wkroczą do Wilna wojska carskie. Od tej chwili rozpoczyna się tragiczny, 125 lat trwający, okres Wilna w okowach...

  Pemiera filmu o Lili Kiejzik w kinie Pasaka w Wilnie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. „Z Lilą wyruszamy w podróż do jej rodzinnego domu w Dojlidach, w którym wychowała się...

  In Memoriam Czesław Sokołowski

  Nasz wspaniały CZESŁAW SOKOŁOWSKI już nie pomoże nam w bajkach zagrać Wilka czy Twardowskiego, nie zaśpiewa swojej pięknej wersji Miłoszowkiej „Piosenki o porcelanie” i nigdy nam już nie zaśpiewa ze sceny Teatru na Pohulance „Wilno, czy Ty...