Wyniki wyborów do Rady Programowej Internautów „Kuriera Wileńskiego”

Wybory, zakmnięte 31 lipca br., które odbywały się zarówno drogą e-mailową i poprzez komentarze, zakończone zostały następującym wynikiem:

 • kiwia — 9 głosów (6 w komentarzach i 3 e-mailem)
 • marek — 16 (11 + 5)
 • Senbuvis — 20 (17 + 3)
 • tomasz — 16 (14 + 2)
 • Wera Raksztelis — 16 (11 + 5)
 • zybedeusz — 15 (11 + 4)

Zatem do Rady trafiają internauci:

 • marek
 • Senbuvis
 • tomasz
 • Wera Raksztelis
 • zybedeusz

Zarząd „Kuriera Wileńskiego” gratuluje wybranym kandydatom, a także proponuje internautkę kiwię także zaprosić do prac Rady, na zasadach, które ustali wybrana Rada.

Jednocześnie Zarząd proponuje wyznaczyć internautę zybedeusza na koordynatora prac nowowybranej Rady, który pokieruje jej pracami w pierwszych dniach i zapewni wszelką potrzebną pomoc techniczną jej Członkiniom i Członkom.