„Problemy energetyczne dotyczą wszystkich”

„Problemy energetyczne dotyczą wszystkich w większym lub mniejszym stopniu” — słowa te wypowiedziane wczoraj w Wilnie przez Henryka Bielana, prezesa oddziału słupskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budowlanych (SITB) na zakończenie polsko-litewskiej konferencji „Wymiany doświadczeń w zakresie promocji i rozwiązywania problemów energetycznych regionów” można uznać również za motto tej konferencji. Jak podkreślali bowiem jej uczestnicy, tematy wygłaszanych referatów obejmowały problematykę energetyczną stojącej przed zamknięciem elektrowni atomowej zarówno Litwy, jak również Polski, która z kolei rozważa w perspektywie budowę elektrowni atomowej u siebie.

— Przyjechaliśmy tu nie tylko podzielić się doświadczeniem, ale też po doświadczenie — powiedział prezes SITB. Wyjaśnił, że możliwość zapoznania się z problematyką energetyki atomowej na Litwie, jest dla delegacji ze Słupska ważnym doświadczeniem, gdyż w przyszłości problemy te będą dotyczyły regionu Słupska, gdzie w Żarnowcu powstanie być może pierwsza polska elektrownia atomowa. Dziś uczestnicy konferencji odwiedzą Ignalinę, gdzie też spotkają się z kierownictwem zamykanej elektrowni atomowej oraz samorządowcami rejonu.

Zdaniem samorządowców ze Słupska, poznanie sytuacji na Litwie pozwoli na utrwalenie argumentów na tak lub nie w dyskusjach nad perspektywą polskiej energetyki jądrowej.

W wileńskiej konferencji współorganizowanej przez Związek Inżynierów Polaków na Litwie uczestniczyła delegacja samorządowców gminy i miasta Słupsk oraz kilku ogólnopolskich organizacji zrzeszających inżynierów i pracowników z branży technicznej.

Niecodziennym owocem współpracy samorządowców ze Słupska i przedstawicieli zawodów technicznych stało się specjalne wydanie „Polska — Litwa. Pojednanie i Przebaczenie”, które wczoraj miało wileńską prezentację. Książka-album zawiera materiały przedstawiające dzieje Armii Krajowej na Wileńszczyźnie oraz proces pojednania byłych żołnierzy AK z żołnierzami litewskich oddziałów generała Plechavičiusa. Książkę wydaną przez starostwo powiatowe w Słupsku w nakładzie 650 egzemplarzy inauguruje właśnie Deklaracja Pojednania podpisana we wrześniu 2004 roku przez kombatantów obydwóch formacji. Jak powiedział przedstawiciel samorządu Zbigniew Babiarz-Zych, książka powstała dzięki współpracy z polskimi inżynierami na Litwie. Wstęp oraz wiele materiałów napisał wileński inż. Jan Andrzejewski. Książka zawiera również bogate ilustracje przedstawiające Słupsk, Wilno oraz głównie współpracę regionów.