Polski bal na wileńskim parkiecie

W sobotę na parkiecie Domu Kultury Polskiej w Wilnie w takt polki, oberka, mazurka oraz krakowiaka wirowały pary taneczne. Zaprezentowały one w ramach I Turnieju Tańca Polskiego w Wilnie inną niż dotychczas formę polskiego tańca narodowego, nietradycyjną aranżację polskich tańców ludowych, ponieważ każda para przedstawiła indywidualną choreografię.

„Wszędzie się tańczy salsę i sambę, powstaje coraz więcej szkół dla miłośników tych rytmów tanecznych, rzadko jednak kto się zastanawia, że są to również tańce ludowe, więc dlaczego my musimy uczyć się tych tańców, przecież równie piękne tańce mamy i możemy je tańczyć, należy je jedynie przystosować do tańca indywidualnego” — mówił podczas turnieju w Wilnie Krzysztof Szyszko, kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” z Siemiatycz.

W I Turnieju Tańca Polskiego w Wilnie uczestniczyły pary z czterech polskich ludowych zespołów Wileńszczyzny: „Sto Uśmiechów” (instr. Danuta Grydź, gimnazjum A. Mickiewicza), „Jutrzenka” z Niemenczyna, (instr. Leonarda Klukowska), „Wilia” (instr. Marzena Suchocka) oraz „Świtezianka” (instr. Krystyna Bogdanowicz, Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie). Ogółem tego popołudnia zmagały się 32 pary w wieku od lat 10 do 17. Pary wystąpiły w trzech kategoriach wiekowych klasy B, czyli początkującej.

gremium jurorów zasiedli prawdziwi znawcy tańca: Marek Wieremiejko, Krzysztof Szyszko, Barbara Kędra oraz Emma Cieślińska. Podstawowe kryteria, na podstawie których sędziowie wytypowali najlepsze pary — to zgodność tańca z muzyką, technika wykonywania poszczególnych kroków i figur danego tańca, sposób tańczenia oraz zachowania się pary. Nie bez znaczenia były także stroje oraz uroda tancerzy. W opinii jurorów, dzieci stawiły czoła oraz pięknie się spisały podczas turnieju, jak również w czasie pięciodniowych warsztatów tanecznych, zorganizowanych przed turniejem w DKP.

W przerywnikach konkursu kunszt taneczny zaprezentowali goście z Siemiatycz. Tancerze zespołu „Małe Podlasie”, którzy przyjechali specjalnie do Wilna na tę okazję, zaprezentowali, co można osiągnąć w tańcu poprzez ciężką pracę oraz dyscyplinę. Jako swoiste unicum całego przedsięwzięcia były występy pokazowe rodziców zespolaków „Małe Podlasie” z Polski.

Organizator I Turnieju Tańca Polskiego w Wilnie Jolanta Nowicka jest niezmiernie wdzięczna wszystkim instruktorom oraz tancerzom za przygotowania oraz udział w turnieju, zaprasza też instruktorów oraz choreografów innych zespołów do współpracy oraz do udziału w przyszłych turniejach tańca polskiego.


LAUREACI I TURNIEJU POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH W WILNIE

KLASA B (POCZĄTKUJĄCA)

KATEGORIA II B, 10-12 lat

I. Matwiejew Marek, Klukaitė-Limanowska Karolina (DMZT „Sto Uśmiechów”)

II. Litwinowicz Agnieszka, Matwiejew Darek (DMZT „Sto Uśmiechów”)

III. Szyszkowski Rajmund, Chrypa Kamila (DMZT „Sto Uśmiechów”)

IV. Chrypa Dominik, Pawlukowicz Aneta (DMZT „Sto Uśmiechów”)

V. Sadkevičius Arnold, Macel Brigita (DMZPiT „Świtezianka”)

KATEGORIA III B, 13-15 lat

I. Taszkinas Modest, Wojtkiewicz Karolina (PZAPiT „Wilia”)

II. Chszczanowski Tomasz, Gajduk Beata (PZAPiT „Wilia”)

III. Sałatyński Andrzej, Kowalczuk Beata (PZAPiT „Wilia”)

IV. Zakrewski Karol, Januszkiewicz Iwona (PZAPiT „Wilia”)

V. Makarewicz Tomasz, Szczeglik Marta (DMZT „Sto Uśmiechów”)

KATEGORIA IV B, 16-18 lat (krakowiak, oberek, kujawiak, mazurek)

I. Wróblewski Tomasz, Sokołowska Marta (PZAPiT „Wilia”)

II. Marszewski Mirosław, Zakrewska Paulina (PZAPiT „Wilia”)

III. Kułakowski Edgar, Siemionowa Alina (DMZT „Sto Uśmiechów”)

IV. Sudujko Aleksander, Pietkiewicz Joanna (PZAPiT „Wilia”)

V. Kuzborski Paweł, Brasel Ewelina (PZAPiT „Wilia”)