W rejonie wileńskim rozpoczął się sezon grzewczy

Na mocy rozporządzenia dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyny Kotłowskiej z dnia 5 października 2009 r. oraz uwzględniając fakt, iż w ciągu trzech dób średnia temperatury powietrza wynosiła poniżej +10°C, w rejonie wileńskim w dniu 8 października br. (czwartek) rozpoczął się sezon grzewczy.

Uwzględniając możliwości techniczne ogrzewanie w pierwszej kolejności będzie włączone w Bezdanach, Podbrzeziu, Kowalczukach, Sużanach, Kabiszkach, Rudowsiach.

Za ogrzewanie na początku sezonu grzewczego mieszkańcy będą płacili według ubiegłorocznych cen. Jednak należy przypomnieć, iż ulgowy podatek od wartości dodanej (PVM) za energię cieplną dla osób fizycznych został zwiększony z 5 do 9 proc., dla osób prawnych natomiast – z 19 do 21 proc.

Koszt własny generowania ogrzewania w rejonie wileńskim jest większy od cen płaconych przez mieszkańców, toteż Samorząd pokrywa różnicę tych kosztów. W ubiegłym roku dostawcom ciepła Samorząd wypłacił ponad 2 mln Lt dotacji. W roku bieżącym Samorząd również planuje z własnego budżetu pokryć różnicę w cenach.

W ubiegłym roku sezon grzewczy w rejonie wileńskim rozpoczął się 7 października.