Więcej

  W rejonie wileńskim rozpoczął się sezon grzewczy

  Czytaj również...

  Na mocy rozporządzenia dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyny Kotłowskiej z dnia 5 października 2009 r. oraz uwzględniając fakt, iż w ciągu trzech dób średnia temperatury powietrza wynosiła poniżej +10°C, w rejonie wileńskim w dniu 8 października br. (czwartek) rozpoczął się sezon grzewczy.

  Uwzględniając możliwości techniczne ogrzewanie w pierwszej kolejności będzie włączone w Bezdanach, Podbrzeziu, Kowalczukach, Sużanach, Kabiszkach, Rudowsiach.

  Za ogrzewanie na początku sezonu grzewczego mieszkańcy będą płacili według ubiegłorocznych cen. Jednak należy przypomnieć, iż ulgowy podatek od wartości dodanej (PVM) za energię cieplną dla osób fizycznych został zwiększony z 5 do 9 proc., dla osób prawnych natomiast – z 19 do 21 proc.

  Koszt własny generowania ogrzewania w rejonie wileńskim jest większy od cen płaconych przez mieszkańców, toteż Samorząd pokrywa różnicę tych kosztów. W ubiegłym roku dostawcom ciepła Samorząd wypłacił ponad 2 mln Lt dotacji. W roku bieżącym Samorząd również planuje z własnego budżetu pokryć różnicę w cenach.

  W ubiegłym roku sezon grzewczy w rejonie wileńskim rozpoczął się 7 października.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...