Więcej

  W rejonie wileńskim rozpoczął się sezon grzewczy

  Czytaj również...

  Na mocy rozporządzenia dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyny Kotłowskiej z dnia 5 października 2009 r. oraz uwzględniając fakt, iż w ciągu trzech dób średnia temperatury powietrza wynosiła poniżej +10°C, w rejonie wileńskim w dniu 8 października br. (czwartek) rozpoczął się sezon grzewczy.

  Uwzględniając możliwości techniczne ogrzewanie w pierwszej kolejności będzie włączone w Bezdanach, Podbrzeziu, Kowalczukach, Sużanach, Kabiszkach, Rudowsiach.

  Za ogrzewanie na początku sezonu grzewczego mieszkańcy będą płacili według ubiegłorocznych cen. Jednak należy przypomnieć, iż ulgowy podatek od wartości dodanej (PVM) za energię cieplną dla osób fizycznych został zwiększony z 5 do 9 proc., dla osób prawnych natomiast – z 19 do 21 proc.

  Koszt własny generowania ogrzewania w rejonie wileńskim jest większy od cen płaconych przez mieszkańców, toteż Samorząd pokrywa różnicę tych kosztów. W ubiegłym roku dostawcom ciepła Samorząd wypłacił ponad 2 mln Lt dotacji. W roku bieżącym Samorząd również planuje z własnego budżetu pokryć różnicę w cenach.

  W ubiegłym roku sezon grzewczy w rejonie wileńskim rozpoczął się 7 października.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...