W rejonie wileńskim rozpoczął się sezon grzewczy

Na mocy rozporządzenia dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyny Kotłowskiej z dnia 5 października 2009 r. oraz uwzględniając fakt, iż w ciągu trzech dób średnia temperatury powietrza wynosiła poniżej +10°C, w rejonie wileńskim w dniu 8 października br. (czwartek) rozpoczął się sezon grzewczy.

Uwzględniając możliwości techniczne ogrzewanie w pierwszej kolejności będzie włączone w Bezdanach, Podbrzeziu, Kowalczukach, Sużanach, Kabiszkach, Rudowsiach.

Girl in a jacket

Za ogrzewanie na początku sezonu grzewczego mieszkańcy będą płacili według ubiegłorocznych cen. Jednak należy przypomnieć, iż ulgowy podatek od wartości dodanej (PVM) za energię cieplną dla osób fizycznych został zwiększony z 5 do 9 proc., dla osób prawnych natomiast – z 19 do 21 proc.

Koszt własny generowania ogrzewania w rejonie wileńskim jest większy od cen płaconych przez mieszkańców, toteż Samorząd pokrywa różnicę tych kosztów. W ubiegłym roku dostawcom ciepła Samorząd wypłacił ponad 2 mln Lt dotacji. W roku bieżącym Samorząd również planuje z własnego budżetu pokryć różnicę w cenach.

W ubiegłym roku sezon grzewczy w rejonie wileńskim rozpoczął się 7 października.