Więcej

  W rejonie wileńskim rozpoczął się sezon grzewczy

  Czytaj również...

  Na mocy rozporządzenia dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyny Kotłowskiej z dnia 5 października 2009 r. oraz uwzględniając fakt, iż w ciągu trzech dób średnia temperatury powietrza wynosiła poniżej +10°C, w rejonie wileńskim w dniu 8 października br. (czwartek) rozpoczął się sezon grzewczy.

  Uwzględniając możliwości techniczne ogrzewanie w pierwszej kolejności będzie włączone w Bezdanach, Podbrzeziu, Kowalczukach, Sużanach, Kabiszkach, Rudowsiach.

  Za ogrzewanie na początku sezonu grzewczego mieszkańcy będą płacili według ubiegłorocznych cen. Jednak należy przypomnieć, iż ulgowy podatek od wartości dodanej (PVM) za energię cieplną dla osób fizycznych został zwiększony z 5 do 9 proc., dla osób prawnych natomiast – z 19 do 21 proc.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Koszt własny generowania ogrzewania w rejonie wileńskim jest większy od cen płaconych przez mieszkańców, toteż Samorząd pokrywa różnicę tych kosztów. W ubiegłym roku dostawcom ciepła Samorząd wypłacił ponad 2 mln Lt dotacji. W roku bieżącym Samorząd również planuje z własnego budżetu pokryć różnicę w cenach.

  W ubiegłym roku sezon grzewczy w rejonie wileńskim rozpoczął się 7 października.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...