Mieszkańcy będą mogli pozbyć się odpadów

Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, iż w październiku i listopadzie br. w rejonie wileńskim w sposób objazdowy będą zbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne.

Mieszkańcy będą mogli pozbyć się starych mebli, drzwi, okien, rowerów oraz odpadów niebezpiecznych: baterii galwanicznych, przeterminowanych leków, lakierów, farb, rozcieńczaczy, opakowań zanieczyszczonych substancjami chemicznymi. Będą również zbierane odpady z zawartością rtęci: lampy jarzeniowe, termometry itd. Zużyte opony zbierane nie będą. O terminach zbierania opon poinformujemy.

Informacji w sprawie dokładnego miejsca zbierania odpadów można zasięgnąć w swej gminie.

Harmonogram zbierania odpadów w gminach znajdziecie Państwo na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vilniaus-r.lt