Więcej

  Mieszkańcy będą mogli pozbyć się odpadów

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, iż w październiku i listopadzie br. w rejonie wileńskim w sposób objazdowy będą zbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne.

  Mieszkańcy będą mogli pozbyć się starych mebli, drzwi, okien, rowerów oraz odpadów niebezpiecznych: baterii galwanicznych, przeterminowanych leków, lakierów, farb, rozcieńczaczy, opakowań zanieczyszczonych substancjami chemicznymi. Będą również zbierane odpady z zawartością rtęci: lampy jarzeniowe, termometry itd. Zużyte opony zbierane nie będą. O terminach zbierania opon poinformujemy.

  Informacji w sprawie dokładnego miejsca zbierania odpadów można zasięgnąć w swej gminie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Harmonogram zbierania odpadów w gminach znajdziecie Państwo na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vilniaus-r.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...