Więcej

  Mieszkańcy będą mogli pozbyć się odpadów

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, iż w październiku i listopadzie br. w rejonie wileńskim w sposób objazdowy będą zbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne.

  Mieszkańcy będą mogli pozbyć się starych mebli, drzwi, okien, rowerów oraz odpadów niebezpiecznych: baterii galwanicznych, przeterminowanych leków, lakierów, farb, rozcieńczaczy, opakowań zanieczyszczonych substancjami chemicznymi. Będą również zbierane odpady z zawartością rtęci: lampy jarzeniowe, termometry itd. Zużyte opony zbierane nie będą. O terminach zbierania opon poinformujemy.

  Informacji w sprawie dokładnego miejsca zbierania odpadów można zasięgnąć w swej gminie.

  Harmonogram zbierania odpadów w gminach znajdziecie Państwo na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vilniaus-r.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...