Więcej

  Koncert dożynkowy w Mościszkach: wieś podwileńska odradza się

  Czytaj również...

  Radna Samorządu Teresa Dziemieszko z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mościszkach Waldemarem Klimaszewskim
  Radna Samorządu Teresa Dziemieszko z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mościszkach Waldemarem Klimaszewskim

  Odradzająca się wieś, inicjatywa mieszkańców, rosnące zainteresowanie życiem kulturalnym i społecznym – takie wnioski nasuwają się po odwiedzeniu podwileńskiej wsi Mościszki (gmina ławaryska) w niedzielę, 18 października. W tym dniu wieś rozbrzmiewała pieśniami, tańcami i oklaskami donoszącymi się ze Szkoły Podstawowej w Mościszkach, w której – na zorganizowany przez Dom Kultury w Mościszkach koncert dożynkowy – zebrało się niemało zaszczytnych gości, wykonawców oraz, oczywiście, mieszkańców.

  Skromne podwileńskie Mościszki w tym dniu swą obecnością zaszczycili szacowni goście: przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego i doradca mera Teresa Dziemieszko, radny Czesław Olszewski, sekretarz Rady Samorządu podstołecznego Renata Cytacka, starosta bujwidzki Marian Naruniec, ławaryski Jan Krasowski, członek zarządu ZPL, pani Halina Kisiel z sąsiednich Ławaryszek.

  Jak na wstępie zaznaczył dyrektor szkoły Waldemar Klimaszewski, informacja o imprezie była wszechobecna, toteż do Mościszek zawitali również goszczący nieopodal mer Samorządu Rejonu Solecznickiego Leonard Talmont oraz kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Regina Markiewicz.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Dyrektor mościskiej szkoły najgoręcej witał najważniejszych gości imprezy – mieszkańców Mościszek. „Najważniejszymi gośćmi na dzisiejszej imprezie jesteście wy, mieszkańcy. Dziękuję, że przyszliście na zabawę dożynkową”, – powiedział dyrektor Waldemar Klimaszewski. Powitał również wszystkich obecnych na sali rolników, szczególnie wieloletniego rolnika z Rubna, pana Tadeusza Likszę.

  Pani Teresa Dziemieszko, która rozpoczęła niedzielną uroczystość, wymieniła kilka powodów jej zorganizowania: obchody pierwszej rocznicy działalności zespołu „Mościszczanka” oraz kontynuacja ciągu imprez dożynkowych w rejonie wileńskim.

  Występ przedszkolaków z Mościszek
  Występ przedszkolaków z Mościszek

  Radna stwierdziła, iż inspiracją do powołania zespołu było przybycie w roku 2008 na Wileńszczyznę, a więc i do Mościszek, Pułku Ułanów Klubu Jazdy Konnej w Chełmnie, których powitał zespół „Zgoda”. Pod wpływem zauroczenia zespołem i jego działalnością bardziej aktywne i nieobojętne wobec życia kulturalnego mieszkanki Mościszek zwróciły się do pochodzącej z tych stron radnej Teresy Dziemieszko z propozycją zrzeszenia i ujęcia w ramy organizacyjne śpiewających i twórczych osób z Mościszek i okolicznych wsi. Staraniem radnej pracę na pół etatu w sferze kulturowej zaczęła mościszczanka Lidia Wasiljewa, która, chodząc od domu do domu, w ten sposób zespoliła 28-osobową (25 pań i 3 panowie) „Mościszczankę”. Pierwsza próba odbyła się w końcu października. Po niecałych dwóch miesiącach zespół wystąpił z pierwszym koncertem!

  Rozpiętość wiekowa członków zespołu robi wrażenie: najmłodszym członkom – 17 lat, najstarszym – 68. Jednakże łączy ich wspólna pasja – śpiew oraz chęć dawania. Jak przyznali członkowie zespołu, noc przed jubileuszowym koncertem dla wielu była bezsenna. „Koncert ważny, jubileuszowy, dlatego emocje przedkoncertowe nie pozwoliły zmrużyć oka przez całą noc”, – zwierzyła się członkini zespołu Stefania Sierżantowicz. „Mam gorączkę, ale nie mogłam nie przyjść,” – wtórowała jej pani Wanda Norejko.

  Artystyczną część imprezy zagaiły wychowanki przedszkola mościskiego, które – przy akompaniamencie akordeonowym kierownika zespołu, pani Joanny Likszo – wykonały utwór rozbrajając tym samym wszystkich obecnych na sali. Wiersze z kolei recytowały uczennice Szkoły Podstawowej w Mościszkach. Nutę współczesności wprowadził duet Eglė Griškevičiūtė i Andrzeja Rynkuna, który wykonał utwór „Dumka na dwa serca”. W romantyczny nastrój wprowadziła obecnych na koncercie piosenka o latawcu w mistrzowskim wykonaniu Grażyny Bickiewicz.

  Występowi zespołu „Mościszczanka” towarzyszył nastrój oczekiwania i napięcia. Wszystkich zebranych urzekł występ zespołu, podczas którego wykonał on takie utwory jak: „Czerwony pas”, „Hej, sokoły”, „Cyganka” oraz obsypany oklaskami hymn zespołu o tejże nazwie – „Mościszczanka”.

  Wzruszenie wywołał solowy utwór zespolanki Nadieżdy Krasińskiej, która wykonała pieśń o zbożu, plonach.

  Kolejną, ale jakże miłą niespodzianką, było przybycie i występ na koncercie dożynkowym sąsiedniego zespołu z Bujwidz – „Bujwidzianki” pod kierownictwem pana Roberta Klimaszewskiego. „Bujwidzianka” powstała w podobnym czasie co i „Mościszczanka” – na jesieni 2008 roku.

  Niezaprzeczalnym faktem jest, iż bez zapału i inicjatywy mieszkańców nie byłoby zespołu, jednakże do powołania grupy artystycznej nie doszłoby bez szczerego zaangażowania radnej Samorządu Rejonu Wileńskiego, pani Teresy Dziemieszko. Wyrazy uznania należą się również pani Lidii Wasiljewej, pracownikowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Samorządu. Organizatorzy zasłużenie zbierali gratulacje i słowa uznania.

  Zespół "Mościszczanka" obchodził pierwszą rocznicę swej działalności
  Zespół "Mościszczanka" obchodził pierwszą rocznicę swej działalności

  Poza pozytywnymi emocjami, które pozwoliły zapomnieć troski dnia codziennego, ściany szkoły mieszkańcy opuszczali podbudowani rozmową na temat możliwości pozyskania środków na wybudowanie we wsi gmachu, w którym skupi się i będzie promieniowało życie kulturalno-społeczne małej podwileńskiej Ojczyzny, Mościszek.

  Jakże miło uczestnikom przekazać swój kunszt, a członkom ich rodzin obserwować swych krewnych z widowni…

  Inicjatywa radnej i zaangażowanie członków zespołu są naocznym dowodem na to, jak drogą własnego czasu, zaangażowania i oddania można stworzyć promieniujący kaganiec kultury.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...