Więcej

  Konkurs recytatorski KRESY’2009

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW
  Fot. archiwum ASRW

  Kiedy szare mgły coraz częściej opadają na nieco płowe czuby traw, a zieleń liści blednie z dnia na dzień, przychodzi jesień. Wtedy najlepiej schować się gdzieś w najcieplejszym kątku i zatopić się w ulubionych poezjach. Wraz z jesienią przyszedł czas na głębsze przeżycie obrazów poetyckich i ich interpretacje, wnikliwą analizę wierszy.

  A potem czas na przekazanie tych interpretacji i przeżyć innym. Najlepiej to zrobić, jak się okazało, na VIII rejonowym konkursie recytatorskim KRESY`2009, który odbył się tradycyjnie w Szkole Średniej im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. W dniu 22 października wszyscy miłośnicy poezji, w których aura jesienna tchnęła swą moc, zebrali się, by wykazać swoje zdolności recytatorskie, zachwycić słuchaczy i jury interpretacjami Wisławy Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Adama Mickiewicza…

  Zebrani witali gości konkursu: kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilię Andruszkiewicz, starszego specjalistę Wydziału Oświaty, kuratorkę nauczycieli języka polskiego Janinę Klimaszewską, dyrektora Szkoły Średniej im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Zbigniewa Maciejewskiego oraz jurorów konkursu: Halina Turkiewicz, dc dr Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, Irena Fedorowicz, dc dr Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego, Alina Masztaler, wicedyrektor Gimnazjum Jana Pawła II oraz Henryka Mażula, redaktora „Magazynu Wileńskiego”, poetę.

  Tegoroczny konkurs recytatorski zbiegł się z 70-tą rocznicą agresji sowieckiej na Polskę. Uczestnicy i goście konkursu wysłuchali skomponowanego na tę okazję montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów z Niemieża.

  I wreszcie zmagania konkursowe, które odbyły się w trzech grupach wiekowych. Najliczniejsze okazały się grupa najmłodsza i grupa młodzieży od 12 do 16 lat. Odpowiednio 24 osoby i 28 osób. Grupa starsza liczyła 13 uczestników.

  Ileż pracy mieli jurorzy! Przewodnicząca komisji Halina Turkiewicz zwierzała się potem, że oceniający mieli naprawdę trudne zadanie, bo z takiej liczby zdolnych recytatorów trudno wyłonić tylko kilku najlepszych. Ale werdykt zapadł, a lista zwycięzców ułożyła się następująco:

  Grupa wiekowa do lat 12

  I. Donata Korwień, Szkoła Podstawowa w Kienie, nauczycielka – Krystyna Juckiewicz;
  II. Konstanty Kieda, Szkoła Średnia w Mickunach, nauczycielka – Krystyna Narkiewicz;
  III. Alina Bałtrukowicz, szkoła Średnia im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka – Inessa Sinkiewicz.
  Wyróżnienie – Ernest Juchniewicz, Szkoła Średnia w Bujwidzach, nauczycielka – Teresa Wąsowicz.
  Wyróżnienie – Tomas Kanevičius, Szkoła Średnia im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka – Bożena Bieleninik.

  Grupa wiekowa lat 12-16

  I. Artur Adam Markiewicz, Szkoła Średnia im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka – Bożena Bieleninik.
  II. Marta Subočiūtė, Szkoła Średnia w Mickunach, nauczycielka – Krystyna Narkiewicz.
  III. Ernest Dwinel, Szkoła Średnia im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka – Bożena Bieleninik.
  Wyróżnienie – Wiesław Macutkiewicz, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, nauczycielka – Ilona Herman.
  Wyróżnienie – Anna Kazakiewicz, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, nauczycielka Ilona Herman.
  Wyróżnienie – Katarzyna Dedulewicz, Szkoła Średnia im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka – Beata Polakowska.
  Wyróżnienie – Ewelina Makowska, Szkoła Średnia w Mickunach, nauczycielka – Krystyna Narkiewicz.
  Wyróżnienie – Witali Walentynowicz, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, nauczycielka – Lilija Alicka.

  Grupa wiekowa powyżej lat 16

  I. Ewelina Czemierys, Gimnazjum w Pogirach, nauczycielka – Walentyna Treszczyńska.
  II. Agata Podworska, Szkoła Średnia im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, nauczycielka – Regina Jaśmin.
  III. Barbara Polakowska, Szkoła Średnia im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka – Bożena Bieleninik.
  Wyróżnienie – Wiktoria Stefanowicz, Szkoła Podstawowa w Kienie, nauczycielka – Krystyna Juckiewicz-Tołoczko.
  Wyróżnienie – Małgorzata Aleksandrowicz, Szkoła Średnia im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, nauczycielka – Waleria Tomaszu.

  Kiedy już wieczorem uczestnicy i goście konkursu opuszczali gościnne mury szkoły w Niemieżu, w szmerze cichych kropel jesiennego deszczu mogli usłyszeć zaproszenie na nowe spotkania z poezją.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo


  Beata Polakowska

  nauczycielka języka polskiego
  Szk. Śr. im. św. R.
  Kalinowskiego w Niemieżu

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...