Więcej

  Przegląd kapel ludowych w Czarnym Borze

  Czytaj również...

  W dniu 7 listopada br. w Ośrodku Kultury w Czarnym Borze o godz. 14 odbędzie się przegląd kapel i muzykantów ludowych wiejskich ośrodków kultury rejonu wileńskiego.

  Impreza ma na celu ocenę wyników pracy amatorskich kapel wiejskich, działających przy ośrodkach kultury rejonu wileńskiego, wytypowanie najlepszych wykonawców ludowych rejonu, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami imprezy, pielęgnowanie tradycyjnych stylów muzyki ludowej. W przeglądzie wezmą udział kapele ludowe z Awiżeń, Glinciszek, Kowalczuk, Czarnego Boru, Skirlan, Suderwy, Sużan, kapela Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie oraz muzykanci ludowi z całego rejonu.

  Najlepsze kapele oraz najlepszych muzykantów ludowych wytypuje komisja powołana przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zwycięzcy zostaną uhonorowani listami gratulacyjnymi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki oraz nagrodami organizatorów i sponsorów.


  Serdecznie zapraszamy!

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...