Przegląd kapel ludowych w Czarnym Borze

W dniu 7 listopada br. w Ośrodku Kultury w Czarnym Borze o godz. 14 odbędzie się przegląd kapel i muzykantów ludowych wiejskich ośrodków kultury rejonu wileńskiego.

Impreza ma na celu ocenę wyników pracy amatorskich kapel wiejskich, działających przy ośrodkach kultury rejonu wileńskiego, wytypowanie najlepszych wykonawców ludowych rejonu, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami imprezy, pielęgnowanie tradycyjnych stylów muzyki ludowej. W przeglądzie wezmą udział kapele ludowe z Awiżeń, Glinciszek, Kowalczuk, Czarnego Boru, Skirlan, Suderwy, Sużan, kapela Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie oraz muzykanci ludowi z całego rejonu.

Najlepsze kapele oraz najlepszych muzykantów ludowych wytypuje komisja powołana przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zwycięzcy zostaną uhonorowani listami gratulacyjnymi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki oraz nagrodami organizatorów i sponsorów.


Serdecznie zapraszamy!