Utrzymanie dróg w rejonie wileńskim

W roku bieżącym Samorząd Rejonu Wileńskiego z Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Komunikacji otrzymał 3 mln 279,5 tys. Lt na utrzymanie dróg w rejonie. Środki Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg Samorząd rozdysponował uwzględniając wnioski starostów, powierzchnię terytorium gminy, liczbę mieszkańców, długość oraz stan dróg w poszczególnych gminach rejonu wileńskiego.

Na otrzymane z Ministerstwa Komunikacji środki wg Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg oraz środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego wykonywany jest remont, budowa oraz utrzymanie dróg lokalnych rejonu wileńskiego. Zapotrzebowania z tytułu remontu oraz utrzymania dróg lokalnych kilkakrotnie przekraczają sumę otrzymanych środków. Z powodu braku środków trudno jest zapewnić odpowiednie utrzymanie wszystkich dróg rejonu.

Finansowanie utrzymania dróg i ulic było zmniejszone w br. prawie 2,5 razy. Gminy Samorządu Rejonu Wileńskiego otrzymują finansowanie nieodpowiadające realnym zapotrzebowaniom na remont, budowę oraz utrzymanie dróg. Ilość środków otrzymywanych z Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych jest niewystarczająca do realizacji wszystkich wniosków mieszkańców rejonu wileńskiego.

Na podstawie wniosków starostów gmin rejonu wileńskiego opracowywany jest plan prac budowy oraz remontu publicznych dróg i ulic lokalnych. Podczas opracowywania planu ważnych dróg (ulic) lokalnych uwzględniana jest intensywność ruchu, stan rozpoczętych prac, możliwości wykorzystania transportu publicznego.

Finansowanie docelowe (ze środków Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych):

1.dalsza rekonstrukcja ul. Miglės, w. Duża Rzesza, gmina Rzesza – 120 tys. Lt;
2.rekonstrukcja ul. Bičiulių, ul. Šaulio oraz ulicy łączącej ulice Liepų i Mokyklos, w. Bukiszki, gmina Awiżenie – 260 tys. Lt;
3.dalszy remont drogi lokalnej od obrzeży miasta Wilna do miasteczka Bezdany – 300 tys. Lt.

Lista większych prac remontowych w gminach rejonu wileńskiego w 2009 r.:

gmina Niemież, w. Skojdziszki – ul. Taikos;
gmina Czarny Bór, w. Czarny Bór – ul. Šilo;
gmina Mariampol, w. Mariampol – ul. Mokyklos;
gmina Pogiry, w. Pogiry – ul. Kadagių;
gmina Rudomino, w. Rudomino – ul. Daubėnų;
gmina Kowalczuki, w. Kowalczuki – ul. Jaunimo (obróbka powierzchni);
gmina Ławaryszki, w. Ławaryszki – ul. Liepų;
gmina Miedniki, w. Miedniki – ul. Kapų;
gmina Mickuny, w. Gałgi – ul. Galgių; w. Mickuny – ul. Jaunimo;
gmina Rukojnie, w. Rukojnie – ul. Šilėnų;
gmina Zujuny, w. Zujuny – ul. Sodų;
gmina Rzesza, w. Pikieliszki – ul. Pikeliškių; w. Duża Rzesza – ul. Kooperatyvo;
gmina Awiżenie, w. Awiżenie – od ul. Gėlių do w. Giłuży (ulepszenie nawierzchni, łatanie wybojów);
gmina Bezdany, w. Bezdany – wykonanie nawierzchni asfaltowej od ul. Geležinkelio;
gmina Bujwidze, w. Bujwidze – ul . Bažnyčios – w. Janokol;
gmina m. Niemenczyn – ul. Arklių;
gmina Niemenczyn, w. Sirwidziszki;
gmina Sużany, w. Skarlany;
gmina Dukszty w. Mieżancy;
gmina Mejszagoła, w. Skauduliszki;
gmina Podbrzezie – droga łącząca wsie Okmiana, Jodancy oraz Pociuny; część drogi od w. Wesołówka do magistrali Nr A14 Wilno-Uciana (równanie drogi żwirowej);
gmina Suderwa, (łatanie wybojów).

Wszystkie prace asfaltowania dróg zostały ukończone do 1 września br.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zwraca uwagę na fakt, iż statystyka wypadków drogowych w roku bieżącym polepszyła się – coraz mniej osób ginie lub odnosi obrażenia na drogach. Jednak Litwa nadal jest jednym z krajów Unii Europejskiej, które przodują w tej awaryjnej statystyce. Brak kultury prowadzenia samochodu, odpowiedzialności za siebie, rodzinę i innych, spożywanie alkoholu, nieodpowiedzialne podejście niektórych członków społeczeństwa do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego, często stają się przyczyną tragicznych wypadków drogowych. Uwzględniając obecną sytuację, niezmiernie ważne staje się dążenie do wspólnego celu – zmniejszenie ilości wypadków drogowych.