Więcej

  Utrzymanie dróg w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  W roku bieżącym Samorząd Rejonu Wileńskiego z Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Komunikacji otrzymał 3 mln 279,5 tys. Lt na utrzymanie dróg w rejonie. Środki Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg Samorząd rozdysponował uwzględniając wnioski starostów, powierzchnię terytorium gminy, liczbę mieszkańców, długość oraz stan dróg w poszczególnych gminach rejonu wileńskiego.

  Na otrzymane z Ministerstwa Komunikacji środki wg Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg oraz środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego wykonywany jest remont, budowa oraz utrzymanie dróg lokalnych rejonu wileńskiego. Zapotrzebowania z tytułu remontu oraz utrzymania dróg lokalnych kilkakrotnie przekraczają sumę otrzymanych środków. Z powodu braku środków trudno jest zapewnić odpowiednie utrzymanie wszystkich dróg rejonu.

  Finansowanie utrzymania dróg i ulic było zmniejszone w br. prawie 2,5 razy. Gminy Samorządu Rejonu Wileńskiego otrzymują finansowanie nieodpowiadające realnym zapotrzebowaniom na remont, budowę oraz utrzymanie dróg. Ilość środków otrzymywanych z Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych jest niewystarczająca do realizacji wszystkich wniosków mieszkańców rejonu wileńskiego.

  Na podstawie wniosków starostów gmin rejonu wileńskiego opracowywany jest plan prac budowy oraz remontu publicznych dróg i ulic lokalnych. Podczas opracowywania planu ważnych dróg (ulic) lokalnych uwzględniana jest intensywność ruchu, stan rozpoczętych prac, możliwości wykorzystania transportu publicznego.

  Finansowanie docelowe (ze środków Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych):

  1.dalsza rekonstrukcja ul. Miglės, w. Duża Rzesza, gmina Rzesza – 120 tys. Lt;
  2.rekonstrukcja ul. Bičiulių, ul. Šaulio oraz ulicy łączącej ulice Liepų i Mokyklos, w. Bukiszki, gmina Awiżenie – 260 tys. Lt;
  3.dalszy remont drogi lokalnej od obrzeży miasta Wilna do miasteczka Bezdany – 300 tys. Lt.

  Lista większych prac remontowych w gminach rejonu wileńskiego w 2009 r.:

  gmina Niemież, w. Skojdziszki – ul. Taikos;
  gmina Czarny Bór, w. Czarny Bór – ul. Šilo;
  gmina Mariampol, w. Mariampol – ul. Mokyklos;
  gmina Pogiry, w. Pogiry – ul. Kadagių;
  gmina Rudomino, w. Rudomino – ul. Daubėnų;
  gmina Kowalczuki, w. Kowalczuki – ul. Jaunimo (obróbka powierzchni);
  gmina Ławaryszki, w. Ławaryszki – ul. Liepų;
  gmina Miedniki, w. Miedniki – ul. Kapų;
  gmina Mickuny, w. Gałgi – ul. Galgių; w. Mickuny – ul. Jaunimo;
  gmina Rukojnie, w. Rukojnie – ul. Šilėnų;
  gmina Zujuny, w. Zujuny – ul. Sodų;
  gmina Rzesza, w. Pikieliszki – ul. Pikeliškių; w. Duża Rzesza – ul. Kooperatyvo;
  gmina Awiżenie, w. Awiżenie – od ul. Gėlių do w. Giłuży (ulepszenie nawierzchni, łatanie wybojów);
  gmina Bezdany, w. Bezdany – wykonanie nawierzchni asfaltowej od ul. Geležinkelio;
  gmina Bujwidze, w. Bujwidze – ul . Bažnyčios – w. Janokol;
  gmina m. Niemenczyn – ul. Arklių;
  gmina Niemenczyn, w. Sirwidziszki;
  gmina Sużany, w. Skarlany;
  gmina Dukszty w. Mieżancy;
  gmina Mejszagoła, w. Skauduliszki;
  gmina Podbrzezie – droga łącząca wsie Okmiana, Jodancy oraz Pociuny; część drogi od w. Wesołówka do magistrali Nr A14 Wilno-Uciana (równanie drogi żwirowej);
  gmina Suderwa, (łatanie wybojów).

  Wszystkie prace asfaltowania dróg zostały ukończone do 1 września br.

  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zwraca uwagę na fakt, iż statystyka wypadków drogowych w roku bieżącym polepszyła się – coraz mniej osób ginie lub odnosi obrażenia na drogach. Jednak Litwa nadal jest jednym z krajów Unii Europejskiej, które przodują w tej awaryjnej statystyce. Brak kultury prowadzenia samochodu, odpowiedzialności za siebie, rodzinę i innych, spożywanie alkoholu, nieodpowiedzialne podejście niektórych członków społeczeństwa do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego, często stają się przyczyną tragicznych wypadków drogowych. Uwzględniając obecną sytuację, niezmiernie ważne staje się dążenie do wspólnego celu – zmniejszenie ilości wypadków drogowych.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...