Więcej

  Utrzymanie dróg w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  W roku bieżącym Samorząd Rejonu Wileńskiego z Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Komunikacji otrzymał 3 mln 279,5 tys. Lt na utrzymanie dróg w rejonie. Środki Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg Samorząd rozdysponował uwzględniając wnioski starostów, powierzchnię terytorium gminy, liczbę mieszkańców, długość oraz stan dróg w poszczególnych gminach rejonu wileńskiego.

  Na otrzymane z Ministerstwa Komunikacji środki wg Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg oraz środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego wykonywany jest remont, budowa oraz utrzymanie dróg lokalnych rejonu wileńskiego. Zapotrzebowania z tytułu remontu oraz utrzymania dróg lokalnych kilkakrotnie przekraczają sumę otrzymanych środków. Z powodu braku środków trudno jest zapewnić odpowiednie utrzymanie wszystkich dróg rejonu.

  Finansowanie utrzymania dróg i ulic było zmniejszone w br. prawie 2,5 razy. Gminy Samorządu Rejonu Wileńskiego otrzymują finansowanie nieodpowiadające realnym zapotrzebowaniom na remont, budowę oraz utrzymanie dróg. Ilość środków otrzymywanych z Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych jest niewystarczająca do realizacji wszystkich wniosków mieszkańców rejonu wileńskiego.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Na podstawie wniosków starostów gmin rejonu wileńskiego opracowywany jest plan prac budowy oraz remontu publicznych dróg i ulic lokalnych. Podczas opracowywania planu ważnych dróg (ulic) lokalnych uwzględniana jest intensywność ruchu, stan rozpoczętych prac, możliwości wykorzystania transportu publicznego.

  Finansowanie docelowe (ze środków Litewskiej Dyrekcji Dróg Samochodowych):

  1.dalsza rekonstrukcja ul. Miglės, w. Duża Rzesza, gmina Rzesza – 120 tys. Lt;
  2.rekonstrukcja ul. Bičiulių, ul. Šaulio oraz ulicy łączącej ulice Liepų i Mokyklos, w. Bukiszki, gmina Awiżenie – 260 tys. Lt;
  3.dalszy remont drogi lokalnej od obrzeży miasta Wilna do miasteczka Bezdany – 300 tys. Lt.

  Lista większych prac remontowych w gminach rejonu wileńskiego w 2009 r.:

  gmina Niemież, w. Skojdziszki – ul. Taikos;
  gmina Czarny Bór, w. Czarny Bór – ul. Šilo;
  gmina Mariampol, w. Mariampol – ul. Mokyklos;
  gmina Pogiry, w. Pogiry – ul. Kadagių;
  gmina Rudomino, w. Rudomino – ul. Daubėnų;
  gmina Kowalczuki, w. Kowalczuki – ul. Jaunimo (obróbka powierzchni);
  gmina Ławaryszki, w. Ławaryszki – ul. Liepų;
  gmina Miedniki, w. Miedniki – ul. Kapų;
  gmina Mickuny, w. Gałgi – ul. Galgių; w. Mickuny – ul. Jaunimo;
  gmina Rukojnie, w. Rukojnie – ul. Šilėnų;
  gmina Zujuny, w. Zujuny – ul. Sodų;
  gmina Rzesza, w. Pikieliszki – ul. Pikeliškių; w. Duża Rzesza – ul. Kooperatyvo;
  gmina Awiżenie, w. Awiżenie – od ul. Gėlių do w. Giłuży (ulepszenie nawierzchni, łatanie wybojów);
  gmina Bezdany, w. Bezdany – wykonanie nawierzchni asfaltowej od ul. Geležinkelio;
  gmina Bujwidze, w. Bujwidze – ul . Bažnyčios – w. Janokol;
  gmina m. Niemenczyn – ul. Arklių;
  gmina Niemenczyn, w. Sirwidziszki;
  gmina Sużany, w. Skarlany;
  gmina Dukszty w. Mieżancy;
  gmina Mejszagoła, w. Skauduliszki;
  gmina Podbrzezie – droga łącząca wsie Okmiana, Jodancy oraz Pociuny; część drogi od w. Wesołówka do magistrali Nr A14 Wilno-Uciana (równanie drogi żwirowej);
  gmina Suderwa, (łatanie wybojów).

  Wszystkie prace asfaltowania dróg zostały ukończone do 1 września br.

  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zwraca uwagę na fakt, iż statystyka wypadków drogowych w roku bieżącym polepszyła się – coraz mniej osób ginie lub odnosi obrażenia na drogach. Jednak Litwa nadal jest jednym z krajów Unii Europejskiej, które przodują w tej awaryjnej statystyce. Brak kultury prowadzenia samochodu, odpowiedzialności za siebie, rodzinę i innych, spożywanie alkoholu, nieodpowiedzialne podejście niektórych członków społeczeństwa do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego, często stają się przyczyną tragicznych wypadków drogowych. Uwzględniając obecną sytuację, niezmiernie ważne staje się dążenie do wspólnego celu – zmniejszenie ilości wypadków drogowych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...