2011 rokiem Czesława Miłosza

Przewodnicząca Sejmu Irena Degutienė i marszałek Sejmu Polskiego Bronisław Komorowski proponują ogłosić rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.

W 2011 roku będzie obchodzona setna rocznica urodzin tego urodzonego w Szetejniach na Litwie pisarza, poety, naukowca, laureata Nagrody Nobla.

Sejmowy wydział public relations informuje, że wczoraj Degutienė wysłała list do marszałka Sejmu Polskiego, w którym aprobuje inicjatywę uczczenia jubileuszu urodzin pisarza w obu państwach.

Przewodnicząca Sejmu Degutienė w tym liście cytuje słowa Miłosza, wypowiedziane podczas wręczenia mu Literackiej Nagrody Nobla w roku 1980: „Dobrze jest urodzić się w małym kraju, którego przyroda jest na miarę człowieka i gdzie przez wieki współistniały różne języki i różne kultury. Mówię o Litwie — krainie legend i poezji…”.

Urodzony na Litwie Miłosz ukończył tu gimnazjum oraz ówczesny Uniwersytet Wileński Stefana Batorego, a w roku 1937 przeniósł się do Warszawy. Po wojnie, gdy Polska stała się państwem bloku socjalistycznego, Miłosz wyruszył na Zachód, 10 lat mieszkał i tworzył w Paryżu, następnie przez dłuższy czas wykładał na kalifornijskim uniwersytecie w Barkeley.

Do Polski Miłosz powrócił już pod upadku żelaznej kurtyny. Pisarz zmarł w Krakowie w roku 2004 w wieku 93 lat.

BNS