„Rejony: wileński i solecznicki – ku przyjaźni”. Dzień starosty w rejonie wileńskim

27 listopada br. w rejonie wileńskim odbyło się tradycyjne święto Dzień Starosty.

W tym dniu starostowie gmin rejonu wileńskiego oraz rejonu solecznickiego, ich zastępcy, przedstawiciele administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Samorządu Rejonu Solecznickiego, radni obu samorządów na czele z mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marią Rekść oraz merem Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisławem Palewiczem zebrali się z tej okazji w Ośrodku Kultury w Rudominie. „Rejony: wileński i solecznicki – ku przyjaźni” – oto hasło przewodnie uroczystego spotkania. W progach pięknie odremontowanego ośrodka gości uroczyście przywitała kapela zespołu „Zorza”. Następnie, już w odnowionej sali, na gości czekały występy artystyczne oraz prezentacje multimedialne rejonu wileńskiego, które zebranym przybliżyły dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska wraz z zastępcą Ritą Tamašunienė. Prezentacje oprócz ogólnego zarysu rejonu wileńskiego miały na celu przybliżenie działalności inwestycyjnej Samorządu ze szczegółowym przedstawieniem zrealizowanych programów i projektów inwestycyjnych w rejonie wileńskim, a także tych projektów, które mają być zrealizowane w najbliższej przyszłości, takich jak: założenie przychodni lekarskiej w Niemenczynie czy renowacja Szkoły Średniej w Sużanach.

Z programem artystycznym wystąpili uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie,  uczniowie Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie oraz zespół „Rudomianka”.

Podczas uroczystości mer rejonu wileńskiego Maria Rekść oraz były mer rejonu solecznickiego, obecny poseł na Sejm Republiki Litewskiej Leonard Talmont wręczyli starostom obu rejonów dyplomy honorowe.
Następnie goście obejrzeli wystawę poświęconą 1000-leciu wspomnienia Litwy w zapisach historycznych, która miała miejsce w Bibliotece Centralnej Rejonu Wileńskiego.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie miejscowości rejonu wileńskiego. Po uroczystości w Rudominie goście zwiedzili wieś Sorok Tatary: wstąpili do meczetu, który został zbudowany w 1815 r., obejrzeli znajdujący się przy nim cmentarz oraz kamień upamiętniający, na miejscu którego ma stanąć pomnik Wielkiemu Księciowi Litewskiemu Vytautasowi – opiekunowi Tatarów. W Szkole Podstawowej w Sorok Tatary na gości czekały niespodzianki: poczęstunek z tradycyjnych dań tatarskich oraz występ uczennic szkoły, które ubrane w tradycyjne stroje ludowe wykonały utwór w języku tatarskim.

Następnie gości powitała Suderwa z pięknym Kościołem Trójcy Świętej. Po obejrzeniu „Perły Suderwy” i wysłuchania księdza Stanisława Maciukiewicza, który opowiedział historię kościoła, goście udali się do Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego, gdzie obejrzeli występ zespołu dziecięcego „Suderwianka”.

Ostatnim punktem programu był pobyt w Izbie Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach. Goście chętnie uczestniczyli w programie edukacyjnym dziedzictwa kulinarnego i rzemiosł ludowych, podczas którego, korzystając z pomocy i wskazówek pracowniczek Izby, próbowali swych sił w wyplataniu palm oraz w przygotowaniu tradycyjnych potraw, takich jak: wypiekanie mięsa w glinie czy przygotowanie domowego sera. Krzewienie tradycji palmiarstwa uwieńczyły występ zespołu folklorystycznego „Cicha Nowinka” z Ciechanowiszek oraz wspólna biesiada starostowa „Wszystko co najlepsze”.