Więcej

  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w rejonie wileńskim „Jesteśmy razem“

  Czytaj również...

  Zespół "Złota jesień" wykonał kilka piosenek
  Zespół "Złota jesień" wykonał kilka piosenek

  Różnorodne grupy społeczne obchodzą swoje święta, pragnąc tym samym podkreślić swą wyjątkowość. Mamy więc: Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, Matki, Babci, Dziadka, itp. Niepełnosprawny nie oznacza niesprawny lub „gorszy”, ale wręcz odwrotnie. Oznacza osoby sprawne inaczej z ogromnym potencjałem energii, witalności życiowej, często bardzo uzdolnione plastycznie lub muzycznie. 3 grudnia świat obchodził Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym dniu szczególną uwagę zwraca się na pogłębianie integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

  Właśnie w tym dniu w Środowiskowym Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego odbył się koncert „Jesteśmy razem“. Teresa Matukańska, doradca mer rejonu wileńskiego, w imieniu przełożonej Marii Rekść i własnym złożyła piękne życzenia pensjonariuszom Centrum oraz sprezentowała miłe upominki, a członkowie zespołu „Złota jesień“, wykonali kilka piosenek.

  Grupa osób niepełnosprawnych z ośrodka w Czarnym Borze przedstawiła inscenizację znanej bajki „Rzepka“.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Alina deklamowała ułożony przez siebie wiersz, Walentyn zagrał na akordeonie kilka popularnych melodii. Publiczność była zachwycona, podziwiając talenty i umiejętności niepełnosprawnych. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał dyplom za aktywny udział w życiu ośrodka. Po tej uroczystej chwili wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego stołu.

  Humorystyczna inscenizacja znanej bajki "Rzepka"
  Humorystyczna inscenizacja znanej bajki "Rzepka"

  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych był obchodzony również w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie. W tym dniu osoby niepełnosprawne wraz z pracownikami ośrodka udali się do centrum handlowego i rozrywkowego „Akropolis”. Spotkała ich tam doradca mer Teresa Matukańska. W imieniu władz rejonu złożyła życzenia i zapewniła, że władze pamiętają o osobach niepełnosprawnych, że są one pełnowartościowymi mieszkańcami rejonu. W prezencie przekazała ogromny tort oraz zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy.

  Pierwszą atrakcją, która czekała na gości z ośrodka w Niemenczynie była kręgielnia. Panowały tutaj pozytywne emocje i radość. Każdy potrącony kręgiel nie tylko przynosił kolejny punkt, ale dawał też wiele radości i satysfakcji, że udało się trafić. Następnie wszystkich zaproszono do pizzerii, gdzie po sutym obiedzie czekał na nich świąteczny tort.

  Uwieńczeniem spotkania było wspólne obejrzenie filmu w kinie. Wesoło i szybko minął dzień. Do domu wszyscy wracali zadowoleni z tak udanego dnia, ciesząc się, że władze rejonu wileńskiego pamiętają i troszczą się o osoby niepełnosprawne, bowiem dla nich każdy wyjazd jest nie lada wydarzeniem.

  Teresa Matukańska odwiedziła w tym dniu również Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu. W uroczystości wzięli udział pensjonariusze oraz pracownicy ośrodka. Po złożeniu życzeń uczestnicy imprezy otrzymali prezenty, a następnie przy wspólnym stole skosztowali przywieziony przez gości poczęstunek oraz miło ze sobą obcowali. Mieszkańcy czuli się zaszczyceni i wdzięczni za okazaną im uwagę i troskę.

  Koncert w Filharmonii Wileńskiej

  Kilka dni wcześniej, 27 listopada, 8-osobowa grupa z Ośrodka Pobytu Dziennego Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie miała wspaniałą okazję podziwiać piękno muzyki klasycznej w Filharmonii Wileńskiej. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych nosił tytuł „Esame drauge” (Jesteśmy razem). Głównymi organizatorami święta były: fundacja „Atgaiva”, fundacja „Lietuvos muzikų rėmimo fondas“ oraz „Lietuvos nacionalinė Filharmonija“.

  Przed koncertem licznie zebranych uczestników święta i gości przywitała prezes fundacji „Atgaiva” J. Godunavičienė. Następnie przywitał zebranych oraz życzenia złożył minister pracy i opieki socjalnej D. Jankauskas. Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej I. Degutienė przesłała swoje życzenia, które zostały oficjalnie odczytane tuż przed rozpoczęciem programu artystycznego.

  Wizyta na kregielni była prawdziwą frajdą dla niepełnosprawnych z NiemenczynaWizyta na kręgielni była prawdziwą frajdą dla niepełnosprawnych z Niemenczyna
  Wizyta na kręgielni była prawdziwą frajdą dla niepełnosprawnych z Niemenczyna

  Program koncertu był bogaty i różnorodny – S. Martinaitė, E. Bavikinas, A. Apšega, L. Mikalauskas oraz A. Eitmanavičiūtė wykonali pastisz Opery „Garbinkime Lietuva”. Utwory litewskich kompozytorów w wykonaniu gwiazd litewskiej opery zachwyciły gości z ośrodka w Niemenczynie.

  Podczas drugiej części koncertu zostały wykonane urywki oper i operetek kompozytorów światowej sławy, takich jak Beethoven czy Verdi. Utwory wykonali: J. Vaškevičiūtė, R. Ūrbietis, L. Giedraitytė, L. Richterytė. Wystąpili również niepełnosprawni wykonawcy: O. Matusevičiūtė, A. Dvylaitis oraz M. Dvylaitis – niewidomy chłopak zachwycił wszystkich profesjonalną grą na akordeonie. Tym samym udowodnił, że nie ma nic niemożliwego.

  Jako ostatnia wystąpiła kapela „Ratilai”, której skoczne piosenki ludowe śpiewała cała sala. W międzyczasie niepełnosprawni goście zostali poczęstowani herbatą z ciastkami.

  Spotkanie z ministrem

  W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Opieki Socjalnej (MPOS) odbyło się spotkanie przedstawicieli osób niepełnosprawnych z ministrem Donatasem Jankauskasem oraz pracownikami Departamentu ds. Osób Niepełnosprawnych przy MPOS.

  Osoby niepełnosprawne z całej Litwy miały możliwość bezpośredniego zadawania pytań ministrowi. W spotkaniu uczestniczył również mieszkaniec rejonu wileńskiego Jarosław Milewski. Zabierając głos stwierdził on, iż dla osób niepełnosprawnych brakuje możliwości dojazdu do uczelni wyższych. W placówkach tych brakuje również specjalnych podjazdów, drzwi, poręczy, wind. Często kierowcy autobusów nie udzielają niezbędnej pomocy osobom niepełnosprawnym w trakcie korzystania z transportu miejskiego. Niestety, właśnie z powodu tych przyczyn Jarosław musiał zrezygnować z nauki na uczelni wyższej.

  10 milionów na usługi socjalne

  W ciągu ostatnich lat Samorząd Rejonu Wileskiego szczególną uwagę poświęca rozwojowi sieci usług społecznych – w roku 2008 inwestycje w tym zakresie sięgnęły ponad 10 mln Lt.

  W rejonie wileńskim mieszka 5066 osób niepełnosprawnych, z nich około 400 osób – to dzieci do 18 lat, którymi opiekują się rodzice.

  Wydział Opieki Społecznej realizuje uchwalony przez Radę Samorządu Program integracji socjalnej osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu realizowana jest adaptacja mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, świadczone są usługi transportowe oraz wsparcie pieniężne.

  W 2009 r. adaptowano mieszkania dla 5 osób. Koszta prac wyniosły 91 tys. Lt. W 2010 r. zaplanowana jest adaptacja mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych na sumę 106 tys. Lt.

  W rejonie wileńskim zatrudnionych jest 17 pomocników pracowników socjalnych, tzw. opiekunów, którzy świadczą usługi pomocy domowej dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy ci pomagają niepełnosprawnym w ich mieszkaniach.

  W ramach Programu z okazji zbliżających się Świąt Wydział Opieki Społecznej Samorządu tradycyjnie już przygotował słodkie prezenciki dla niepełnosprawnych dzieci. Akcja ta jest organizowana przez Wydział co roku.

  W ramach Programu integracji socjalnej osób niepełnosprawnych działają:

  Ośrodek Pobytu Dziennego Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, który odwiedza młodzież niepełnosprawna

  Ośrodek Usług Społecznych w Czarnym Borze – usługi są świadczone dla osób w starszym wieku, niepełnosprawnych oraz młodzieży z okolicznych gmin. W ośrodku świadczone są usługi z zakresu doradztwa, organizowania pobytu, czasu wolnego, higieny osobistej i in.

  Środowiskowe Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego wraz z filią – Domem Samopomocy „Pod jednym dachem”

  Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu – gdzie są świadczone usługi opieki społecznej. Mieszkają tu osoby, którym w domu lub w niestacjonarnych ośrodkach opieki świadczone usługi nie są wystarczająco skuteczne.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...