Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w rejonie wileńskim „Jesteśmy razem“

Zespół "Złota jesień" wykonał kilka piosenek
Zespół "Złota jesień" wykonał kilka piosenek

Różnorodne grupy społeczne obchodzą swoje święta, pragnąc tym samym podkreślić swą wyjątkowość. Mamy więc: Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, Matki, Babci, Dziadka, itp. Niepełnosprawny nie oznacza niesprawny lub „gorszy”, ale wręcz odwrotnie. Oznacza osoby sprawne inaczej z ogromnym potencjałem energii, witalności życiowej, często bardzo uzdolnione plastycznie lub muzycznie. 3 grudnia świat obchodził Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym dniu szczególną uwagę zwraca się na pogłębianie integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Właśnie w tym dniu w Środowiskowym Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego odbył się koncert „Jesteśmy razem“. Teresa Matukańska, doradca mer rejonu wileńskiego, w imieniu przełożonej Marii Rekść i własnym złożyła piękne życzenia pensjonariuszom Centrum oraz sprezentowała miłe upominki, a członkowie zespołu „Złota jesień“, wykonali kilka piosenek.

Grupa osób niepełnosprawnych z ośrodka w Czarnym Borze przedstawiła inscenizację znanej bajki „Rzepka“.

Alina deklamowała ułożony przez siebie wiersz, Walentyn zagrał na akordeonie kilka popularnych melodii. Publiczność była zachwycona, podziwiając talenty i umiejętności niepełnosprawnych. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał dyplom za aktywny udział w życiu ośrodka. Po tej uroczystej chwili wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego stołu.

Humorystyczna inscenizacja znanej bajki "Rzepka"
Humorystyczna inscenizacja znanej bajki "Rzepka"

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych był obchodzony również w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie. W tym dniu osoby niepełnosprawne wraz z pracownikami ośrodka udali się do centrum handlowego i rozrywkowego „Akropolis”. Spotkała ich tam doradca mer Teresa Matukańska. W imieniu władz rejonu złożyła życzenia i zapewniła, że władze pamiętają o osobach niepełnosprawnych, że są one pełnowartościowymi mieszkańcami rejonu. W prezencie przekazała ogromny tort oraz zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy.

Pierwszą atrakcją, która czekała na gości z ośrodka w Niemenczynie była kręgielnia. Panowały tutaj pozytywne emocje i radość. Każdy potrącony kręgiel nie tylko przynosił kolejny punkt, ale dawał też wiele radości i satysfakcji, że udało się trafić. Następnie wszystkich zaproszono do pizzerii, gdzie po sutym obiedzie czekał na nich świąteczny tort.

Uwieńczeniem spotkania było wspólne obejrzenie filmu w kinie. Wesoło i szybko minął dzień. Do domu wszyscy wracali zadowoleni z tak udanego dnia, ciesząc się, że władze rejonu wileńskiego pamiętają i troszczą się o osoby niepełnosprawne, bowiem dla nich każdy wyjazd jest nie lada wydarzeniem.

Teresa Matukańska odwiedziła w tym dniu również Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu. W uroczystości wzięli udział pensjonariusze oraz pracownicy ośrodka. Po złożeniu życzeń uczestnicy imprezy otrzymali prezenty, a następnie przy wspólnym stole skosztowali przywieziony przez gości poczęstunek oraz miło ze sobą obcowali. Mieszkańcy czuli się zaszczyceni i wdzięczni za okazaną im uwagę i troskę.

Koncert w Filharmonii Wileńskiej

Kilka dni wcześniej, 27 listopada, 8-osobowa grupa z Ośrodka Pobytu Dziennego Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie miała wspaniałą okazję podziwiać piękno muzyki klasycznej w Filharmonii Wileńskiej. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych nosił tytuł „Esame drauge” (Jesteśmy razem). Głównymi organizatorami święta były: fundacja „Atgaiva”, fundacja „Lietuvos muzikų rėmimo fondas“ oraz „Lietuvos nacionalinė Filharmonija“.

Przed koncertem licznie zebranych uczestników święta i gości przywitała prezes fundacji „Atgaiva” J. Godunavičienė. Następnie przywitał zebranych oraz życzenia złożył minister pracy i opieki socjalnej D. Jankauskas. Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej I. Degutienė przesłała swoje życzenia, które zostały oficjalnie odczytane tuż przed rozpoczęciem programu artystycznego.

Wizyta na kregielni była prawdziwą frajdą dla niepełnosprawnych z NiemenczynaWizyta na kręgielni była prawdziwą frajdą dla niepełnosprawnych z Niemenczyna
Wizyta na kręgielni była prawdziwą frajdą dla niepełnosprawnych z Niemenczyna

Program koncertu był bogaty i różnorodny – S. Martinaitė, E. Bavikinas, A. Apšega, L. Mikalauskas oraz A. Eitmanavičiūtė wykonali pastisz Opery „Garbinkime Lietuva”. Utwory litewskich kompozytorów w wykonaniu gwiazd litewskiej opery zachwyciły gości z ośrodka w Niemenczynie.

Podczas drugiej części koncertu zostały wykonane urywki oper i operetek kompozytorów światowej sławy, takich jak Beethoven czy Verdi. Utwory wykonali: J. Vaškevičiūtė, R. Ūrbietis, L. Giedraitytė, L. Richterytė. Wystąpili również niepełnosprawni wykonawcy: O. Matusevičiūtė, A. Dvylaitis oraz M. Dvylaitis – niewidomy chłopak zachwycił wszystkich profesjonalną grą na akordeonie. Tym samym udowodnił, że nie ma nic niemożliwego.

Jako ostatnia wystąpiła kapela „Ratilai”, której skoczne piosenki ludowe śpiewała cała sala. W międzyczasie niepełnosprawni goście zostali poczęstowani herbatą z ciastkami.

Spotkanie z ministrem

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Opieki Socjalnej (MPOS) odbyło się spotkanie przedstawicieli osób niepełnosprawnych z ministrem Donatasem Jankauskasem oraz pracownikami Departamentu ds. Osób Niepełnosprawnych przy MPOS.

Osoby niepełnosprawne z całej Litwy miały możliwość bezpośredniego zadawania pytań ministrowi. W spotkaniu uczestniczył również mieszkaniec rejonu wileńskiego Jarosław Milewski. Zabierając głos stwierdził on, iż dla osób niepełnosprawnych brakuje możliwości dojazdu do uczelni wyższych. W placówkach tych brakuje również specjalnych podjazdów, drzwi, poręczy, wind. Często kierowcy autobusów nie udzielają niezbędnej pomocy osobom niepełnosprawnym w trakcie korzystania z transportu miejskiego. Niestety, właśnie z powodu tych przyczyn Jarosław musiał zrezygnować z nauki na uczelni wyższej.

10 milionów na usługi socjalne

W ciągu ostatnich lat Samorząd Rejonu Wileskiego szczególną uwagę poświęca rozwojowi sieci usług społecznych – w roku 2008 inwestycje w tym zakresie sięgnęły ponad 10 mln Lt.

W rejonie wileńskim mieszka 5066 osób niepełnosprawnych, z nich około 400 osób – to dzieci do 18 lat, którymi opiekują się rodzice.

Wydział Opieki Społecznej realizuje uchwalony przez Radę Samorządu Program integracji socjalnej osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu realizowana jest adaptacja mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, świadczone są usługi transportowe oraz wsparcie pieniężne.

W 2009 r. adaptowano mieszkania dla 5 osób. Koszta prac wyniosły 91 tys. Lt. W 2010 r. zaplanowana jest adaptacja mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych na sumę 106 tys. Lt.

W rejonie wileńskim zatrudnionych jest 17 pomocników pracowników socjalnych, tzw. opiekunów, którzy świadczą usługi pomocy domowej dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy ci pomagają niepełnosprawnym w ich mieszkaniach.

W ramach Programu z okazji zbliżających się Świąt Wydział Opieki Społecznej Samorządu tradycyjnie już przygotował słodkie prezenciki dla niepełnosprawnych dzieci. Akcja ta jest organizowana przez Wydział co roku.

W ramach Programu integracji socjalnej osób niepełnosprawnych działają:

Ośrodek Pobytu Dziennego Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, który odwiedza młodzież niepełnosprawna

Ośrodek Usług Społecznych w Czarnym Borze – usługi są świadczone dla osób w starszym wieku, niepełnosprawnych oraz młodzieży z okolicznych gmin. W ośrodku świadczone są usługi z zakresu doradztwa, organizowania pobytu, czasu wolnego, higieny osobistej i in.

Środowiskowe Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego wraz z filią – Domem Samopomocy „Pod jednym dachem”

Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu – gdzie są świadczone usługi opieki społecznej. Mieszkają tu osoby, którym w domu lub w niestacjonarnych ośrodkach opieki świadczone usługi nie są wystarczająco skuteczne.