Trzy pytania do prof. dr hab. Jarosława Wołkonowskiego

Czym żyje obecnie Filia, poza bieżącą działalnością?

W końcu listopada na naszej Filii mieliśmy otrzęsiny studentów pierwszego roku. Tak naprawdę to były drugie w historii naszej otrzęsiny, gdyż pierwsi nasi studenci, z powodu braku starszych roczników, zostali bez tej imprezy.

Odbywają się także periodyczne wykłady otwarte z cyklu „Ludzie sukcesu o swojej karierze”.

A czy można mówić o otrzęsinach samej Filii? Jak wygląda jej funkcjonowanie w trzecim roku działalności?

Wiele problemów udało się rozstrzygnąć — tu należy wymienić, na przykład, że naszym studentom w ubiegłym roku zostało przyznane prawo do litewskich legitymacji studenckich, dzięki którym mogą korzystać z ulg na transport i osłon socjalnych oraz opieki zdrowotnej. Jednak nasi studenci nie mogą otrzymać kredytów na studia ani tzw. koszyczka studenta”. Na zapytanie naszego Rektora, prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Litwy odpowiedziało, że według 2 części artykułu 69 nowej ustawy (z maja br.) o nauce i studiach, filie uczelni zagranicznych nie otrzymują finansowania studiów z budżetu państwa litewskiego. Rozwiązanie takie nie stwarza dobrej atmosfery. Odmówiono nam też w tym roku udziału w krajowej internetowej rekrutacji na studia. To są dyskryminujące decyzje wobec naszych studentów jak i wobec naszej Filii.

Czy są podejmowane kroki, by zmienić taki stan rzeczy?

W naszym mniemaniu, takie rozwiązania nie są zgodne z rozwiązaniami unijnymi. Nie wykluczamy zatem wystąpienia na drogę sądową, jeśli nie uda się znaleźć innego rozwiązania. Próbujemy jednak wyjaśnić ze stroną litewską, dlaczego zostały wprowadzone takie dyskryminacyjne zapisy i czy zamierza się to naprawić.


Korespondencja Uniwersytetu w Białymstoku z instytucjami litewskimi