Wilno | Goście w redakcji „KW”

W tym tygodniu redakcję „Kuriera” odwiedzili uczniowie 8 b klasy Wileńskiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Młodzież interesowała się, jak powstaje gazeta, kolejne jej etapy, poczynając od napisania artykułu przez dziennikarza aż po „wyjście” gazety spod maszyny drukarskiej.

Jak powiedzieli uczniowie, gazetę częściej czytają ich babcie niż oni, ale proces techniczny gazety zainteresował, bo nigdy dotąd nie stykali się z tym. Niestety, żaden z odwiedzających redakcję nigdy też nie pisał do gazety. W trakcie rozmowy okazało się, że niektórzy z nich układają wiersze, ale jak dotąd tylko do szuflady. Po zapoznaniu się z redakcją jedna z dziewczynek obiecała, że przyśle je do redakcji, a jak będą się nadawać do druku, to może spróbuje też coś napisać.

Wychowawczyni pani Teresa Pietruškienė też nie czyta wprawdzie gazety od tak zwanej deski do deski, ale jest zdania, że dziennik podaje dość sporo interesującej informacji. Najbardziej interesują ją artykuły dotyczące szkolnictwa oraz o naszych wileńskich zespołach. Na szczęście, tych ostatnich nie brakuje.