Więcej

  MSZ Polski przedstawiło Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą

  Czytaj również...

  Raport MSZ RP szczegółowo przedstawia sytuację Polaków na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz
  Raport MSZ RP szczegółowo przedstawia sytuację Polaków na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz

  W czwartek  Minister Spraw Zagranicznych Polski Radosław Sikorski zaprezentował Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą. W obejmującym 466 stron dokumencie kilkunastostronicowy rozdział poświęcony jest sytuacji Polaków na Litwie.

  Jak informuje polskie MSZ, Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą został opracowany przez Departament Współpracy z Polonią i stanowi pierwszą próbę przedstawienia w sposób kompleksowy polskiej diaspory w końcu pierwszej dekady XXI wieku. Intencją opracowania jest dostarczenie wieloaspektowej wiedzy o Polonii i Polakach na świecie.

  Na potrzeby Raportu zespół redakcyjny dokonał wyboru 30 państw, w których społeczności polskie są najliczniejsze, jak również w sposób istotny wpływają na politykę Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa zamieszkania. Liczące się zbiorowości Polaków i osób o polskim rodowodzie obecne są w większości państw Europy, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz w Ameryce Południowej, w tym szczególnie w Argentynie i Brazylii, a także w Republice Południowej Afryki i Australii.

  Po raz pierwszy w jednej publikacji zestawiono opinie i analizy pochodzące nie tylko z polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych oraz innych instytucji państwowych, zajmujących się tą problematyką na czele z Senatem i kilkunastoma resortami rządowymi, ale także organizacji pozarządowych. Opracowanie zostało uzupełnione sprawozdaniami trzech najważniejszych organizacji działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą — Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacji „Semper Polonia”.

  Jak napisał we wstępie do raportu Minister SZ Radosław Sikorski: „Skomplikowane dzieje Polski, a zwłaszcza dramatyczny splot wydarzeń, jakie miały miejsce w ubiegłym stuleciu, sprawiły, że miliony naszych Rodaków znalazły się — często wbrew swej woli — poza obecnymi granicami kraju. W ciągu dwudziestu lat wolnej Rzeczypospolitej Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Senat RP, a także inne podmioty krajowe uczyniły bardzo wiele, aby wspomagać rozproszonych po świecie Polaków. Pomoc ta przybierała różne formy, od działań bardzo konkretnych, w postaci wsparcia finansowego, poprzez stawianie postulatów dotyczących respektowania praw mniejszości polskich w krajach ich zamieszkania — do gestów symbolicznych, choć ważnych zarówno dla Polaków w Kraju, jak i na obczyźnie”.

  Raport szczegółowo przedstawia sytuację Polaków na Litwie. Ważną część opisu sytuacji mniejszości polskiej na Litwie stanowi rozdział „Główne problemy, w tym ewentualne przejawy przemocy wobec Polaków”, w którym mówi się, między innymi, o zwrocie ziemi, utrzymanie stanu posiadania oświaty polskiej, pisowni imion i nazwisk, dwujęzycznej pisowni nazw ulic, progu wyborczym. Analizując politykę władz litewskich w stosunku do mniejszości polskiej, w Raporcie podkreśla się, że „politykę władz niepodległej Litwy w ostatnich latach trudno jest uznać za otwartą na problemy mniejszości narodowych. Przez cały ten czas, z różną intensywnością, ale konsekwentnie, realizowana była polityka tzw. integracji mniejszości z litewskim społeczeństwem, co faktycznie oznaczało przymusową ich asymilację”.

  Jak mówi się w tym oficjalnym dokumencie polskiego MSZ — „W przypadku wielu zagadnień, stanowiących od lat nierozwiązane problemy polskiej społeczności, władze litewskie stosują wypróbowaną zasadę przeciągania w czasie podejmowania ostatecznych, pozytywnych dla Polaków, decyzji. W relacjach oficjalnych niezmiennie deklarują dobrą wolę, niestety, niepopartą odpowiednimi działaniami”.

  Specjalny rozdział Raportu jest poświęcony obrazowi Polski i Polaków na Litwie. „Ogół mediów litewskich często w ogóle nie podejmuje tematu polskiej mniejszości, przez co można odnieść wrażenie, że jej aktywność jest zdecydowanie mniejsza, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Jeśli natomiast tematyka polska pojawia się w mediach, to zwykle w negatywnym kontekście. Antypolskie publikacje pojawiają się na portalach internetowych, takich jak Delfi czy Balsas” — wylicza raport MSZ RP.

  Z kolei, jak czytamy w Raporcie — „Sposób przedstawiania wizerunku Polski w podręcznikach litewskich z roku na rok jest coraz bardziej rzetelny i korzystny”.

  Z treścią całego referatu Raportu o sytuacji Polonii i Polaków za granicą można zapoznać się na stronie internetowej ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski http://www.msz.gov.pl/Polonia,32060.html.

  R. M.

  Więcej od autora

  Ks. Stefan Wyszyński był w Wilnie!

  Został beatyfikowany 12 września 2021 r. Do tej pory biografowie i historycy podkreślali, że Stefan Wyszyński nigdy nie był w Wilnie. Ale to nieprawda. Dzisiaj wiemy, że był i to przynajmniej dwukrotnie! Czytaj więcej: Świętość kard. Stefana Wyszyńskiego została dostatecznie...

  Anna Dunajewska: „Dziś Polonię trzyma przy życiu szkoła i kościół”

  Leszek Wątróbski: Przyjechała Pani do Polski m. in. na finał XIII edycji konkursu „Być Polakiem”… Anna Dunajewska: Przyjechałam też do Polski na wakacje letnie. Tu się przecież urodziłam, wychowałam i ukończyłam studia na Politechnice Szczecińskiej. Z Polski do USA wyemigrowałam...

  Trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu Trans/Misje Balticum

  Ciekawostką będzie łączony performans — spektakl litewskich studentów Akademii Teatralnej w Kłajpedzie z Perfarmatorami z Charkowa, którzy już nie raz brali udział w wydarzeniach w Trokach i Wilnie. Oprócz takich teatrów, jak Teatr Oskarasa Koršunovasa, Narodowy Teatr Dramatyczny Litwy,...

  Anna Szpadzińska-Koss: „Poprzez kontakt ze sztuką dzieci rozwijają się, stają się wrażliwe”

  Już po raz 19. uczestnicy Letniej Szkoły Artystycznej, na czele z malarką z Gdańska Anną Szpadzińską-Koss, przez dwa lipcowe tygodnie oddawali się artystycznemu polotowi. Ich przygoda z malarstwem została zwieńczona w piątek, 29 lipca, uroczystym akcentem — wernisażem, na...