Więcej

  Polscy europosłowie zaniepokojeni naciskami na lidera AWPL

  Czytaj również...


  Grupa polskich europosłów w liście do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka wyraziła zaniepokojenie z powodu wszczętego przez Główną Komisję Etyki Służbowej (GKES) dochodzenia w sprawie lidera Akcji Wyborczej Polaków na Litwie europosła Waldemara Tomaszewskiego.

  GKES, w odpowiedzi na apel posła konserwatysty Rytasa Kupčinskasa, wyjaśnia, czy Tomaszewski, mówiąc o sytuacji Polaków na Litwie, nie naruszył kodeksu postępowania polityków państwowych.

  To dochodzenie ostatnio wzbudziło również zainteresowanie mediów w Polsce.

  Dziewięciu europosłów polskich w liście, opublikowanym wczoraj w mediach, wyraziło swe zaniepokojenie, traktując domniemane żądania jako próbę wpływu na działalność europosła.

  „Te żądania traktujemy jako niedozwoloną i nieuzasadnioną ingerencję organu państwa członkowskiego w działalność wewnętrzną Parlamentu Europejskiego oraz próbę wpływu na wypowiedzi, oraz działalność członków Parlamentu Europejskiego. Jest to zamach na niezależność mandatu członka PE, godzący w główną zasadę swobody wypowiedzi na Forum Parlamentu Europejskiego. Prosimy Pana przewodniczącego o zgłębienie tej sprawy i ochronę praw członków PE” — powiedziane jest w liście.

  Polscy europosłowie dążą do „ochrony niezawisłości członków Parlamentu Europejskiego i położenia kresu naciskowi Głównej Komisji Etyki Służbowej, podwładnej Sejmowi Republiki Litewskiej oraz próbom ingerencji w działalność wewnętrzną Parlamentu Europejskiego”.

  Większość polityków polskich, którzy podpisali ten list, należy do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

  Za pretekst do rozpoczęcia przez stróży prawa dochodzenia posłużył apel rozpowszechniony w imieniu litewskiego Sąjūdisu, podpisany przez Kupčinskasa. Podpadły mu wypowiedzi Tomaszewskiego podczas spotkania z przewodniczącym Komisji Europejskiej Josse Manuelem Barrosem jak też list europosłów polskich do szefa Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

  GKES w ubiegłym miesiącu listownie poinformowała Tomaszewskiego o wszczęciu dochodzenia „w sprawie zgodności postępowania polityka z założeniami kodeksu postępowania polityków państwowych”.

  „Śmiech mnie ogarnia. To świadczy o braku kompetencji tej instytucji” — tak rozpoczęte w tym miesiącu dochodzenie skomentował Tomaszewski, zaznaczając, że nie może być prześladowań za wypowiedzi w Parlamencie Europejskim.

  Waldemar Tomaszewski, we wrześniu poskarżył się Barrosowi z powodu używania języka mniejszości narodowych, twierdząc, że mniejszość polska na Litwie jest dyskryminowana.

  Nieco później we wrześniu biuro lidera AWPL opublikowało list 10 europarlamentarzystów polskich do Jerzego Buzka z prośbą o obronę łamanych praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Waldemar Tomaszewski powiedział wówczas, że tego listu nie pisał, ale go aprobuje.

  W końcu października podpisana przez Kupčinskasa odezwa, zaadresowana do GKES, głosi, że „litewski Sąjūdis nie zgadza się z publicznymi wypowiedziami Tomaszewskiego w Parlamencie Europejskim o rzekomo złej sytuacji mniejszości narodowych na Litwie”.

  W donosie Kupčinskasa do GKES cytuje się sondaż Agencji Podstawowych Praw Unii Europejskiej, wskazujący na to, że dyskryminacja z powodu pochodzenia etnicznego na Litwie jest najmniejsza w UE, jak też sugestie Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa, że Polacy na Litwie mają więcej praw i przywilejów niż Litwini w Polsce.

  „Litewski Sąjūdis, nie mogąc ignorować i bezczynnie obserwować prowadzone już na szczeblu europejskim coraz aktywniejsze oczernianie Litwy przez wybranego na Litwie europarlamentarzystę Tomaszewskiego, wzywa społeczeństwo obywatelskie i urzędy władzy do wykazania swego stanowiska i złożenia wniosków w tej sprawie” — mówi litewski Sąjūdis.

  Oświadczenie zawiera prośbę o zbadanie, czy Tomaszewski nie naruszył zasad postępowania polityka państwowego (szacunek wobec człowieka i państwa, sprawiedliwość, bezinteresowność, uczciwość i in.).

  Przedstawiciel GKES Gediminas Sakalauskas potwierdził, że dochodzenie trwa, ale odmówił szerszych komentarzy.

  BNS

  Więcej od autora

  Wilno zaprasza na obchody „Dni Stolicy 2022”

  Gdy zegar odlicza ostatni rok do jubileuszu, w ramach „Dni Stolicy” Wilno przygotowuje się do zorganizowania uroczystości oferujących ekskluzywne treści, zapraszając do radosnego łyka wolności i spojrzenia na miasto, które wkrótce będzie obchodzić swoje 700-lecie, oczami pełnymi ciekawości. Jak...

  Wojdaty. Odpust i poświęcenie domu parafialnego.

  Uroczystość rozpocznie się o godz. 10:00 adoracją Najświętszego Sakramentu.10:30 godz. — Procesja.11:00 godz. — Msza święta w jęz. polskim i litewskim.12:30 godz. — Koncert w wykonaniu Katarzyny Zvonkuvienė oraz zespołu „Laukinis medus”. Czytaj więcej: Nasza Katarzyna: śpiewać dla siebie, a...

  „Polonijne Dni Młodych” przy kościele św. Michała Archanioła w Szumsku

  Spotkanie odbędzie się 26-28 sierpnia pod hasłem „Uzdrówcie rany przeszłości miłością” przy kościele św. Michała Archanioła w Szumsku. Będzie to czas modlitwy, refleksji, nowych przyjaźni, aktywnych zajęć, muzyki i dobrej zabawy! Początek w piątek o godz. 16:30.  Czytaj więcej: Figury...

  Koncert TVP „Ballady i romanse” w Wilnie [GALERIA]

  Jak przypominała wcześniej Telewizja Polska, koncert jest okazją do przypomnienia dorobku twórców epoki romantyzmu. Wydarzenie pozwala także świętować utworzenie pierwszego zamiejscowego kanału Telewizji Polskiej, TVP Wilno — 3 lata temu. Wyjątkowe chwile zaklął w kadrze nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz. Czytaj więcej:...